Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela

4 komentarze

Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. Tak powstałe roszczenie regresowe poręczyciela przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego czyli tego którego dług spłacił poręczyciel (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 43/2003).

Przeczytaj też: Jak może zabezpieczyć się żyrant

I tak też, jeżeli poręczyciel spłacił za kredytobiorcę bankowy kredyt, to jego – poręczyciela roszczenie wobec kredytobiorcy przedawni się po po trzech latach od daty spłacenia przez niego kredytu ponieważ i roszczenie samego banku wobec kredytobiorcy przedawnia się po trzech latach. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Poręczyciel może jednak przerwać bieg przedawnienia poprzez wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. A gdy roszczenie to zostanie zasądzone, wtedy przedawni się po sześciu latach (o ile nie zostanie skierowane do egzekucji komorniczej).

Przeczytaj też: Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta

Także w przypadku roszczenia regresowego poręczyciela wekslowego mamy trzyletni termin przedawnienia jako że roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla.

Przeczytaj też: Czy żyrant może wziąć dla siebie kredyt?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 lipca, 2020

Komentarze do 'Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela'

Subscribe to comments with RSS

 1. A w przypadku poręczenie pożyczki prywatnej, ile wynosi termin przedawnienia?

  Miron

  31 lip 20 o 19:21

 2. Sześć lat.

  Art. 118 kc:
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

  admin

  31 lip 20 o 19:28

 3. Na wstępie opiszę sytuację w której się znajduję-12 lata temu podżyrowałam kredyt znajomej, którego ona nie spłacała. od 10 lat komornik mi potrąca z poborów po 200 zł. miesięcznie. kredytu było 10 000 ale dochodzą odsetki, koszty komornicze i koszty sądowe więc na dzień dzisiejszy do spłaty zostało około 40 000. moje pytanie brzmi
  -1- co mogę zrobić aby odzyskać pieniądze które już wpłaciłam i aby dłużniczka spłaciła resztę ?
  -2-czy wasza firma zajęłaby się moją sprawą ?
  dodam że dłużniczka prawdopodobnie ma rentę i prawdopodobnie odziedziczyła ziemię po rodzicach a mieszka w Świdnicy spłata całości zadłużenia przeze mnie odpada gdyż mnie na to nie stać dziękuję za odpowiedz

  Anonim

  2 mar 21 o 14:47

 4. Tak jak roszczenia banku z tytułu kredytu przedawniają się po trzech latach, tak i roszczenia żyranta w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaconego za niego kredytu, też przedawniają się po trzech latach. Co to oznacza w przedstawionej wyżej sytuacji, chyba nie muszę wyjaśniać. Albo wyjaśnię; jak komornik ściągnął od Ciebie po raz pierwszy 200 zł to Ty miałaś trzy lata na to, aby skierować pozew o zapłatę tej kwoty przeciwko kredytobiorcy. Kolejne 200 zł – to samo, kolejne 200 zł. – to samo… Tak, że na dzień dzisiejszy szybko składaj pozew przeciwko kredytobiorcy o zapłatę kwot spłaconych przez Ciebie trzy lata wstecz i później, bo wcześniejsze Twoje roszczenia w stosunku do kredytobiorcy już przedawniły się

  admin

  2 mar 21 o 15:21

Skomentuj