Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela

2 komentarze

Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. Tak powstałe roszczenie regresowe poręczyciela przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego czyli tego którego dług spłacił poręczyciel (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 43/2003).

I tak też, jeżeli poręczyciel spłacił za kredytobiorcę bankowy kredyt, to jego – poręczyciela roszczenie wobec kredytobiorcy przedawni się po po trzech latach od daty spłacenia przez niego kredytu ponieważ i roszczenie samego banku wobec kredytobiorcy przedawnia się po trzech latach. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Poręczyciel może jednak przerwać bieg przedawnienia poprzez wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. A gdy roszczenie to zostanie zasądzone, wtedy przedawni się po sześciu latach (o ile nie zostanie skierowane do egzekucji komorniczej).

Także w przypadku roszczenia regresowego poręczyciela wekslowego mamy trzyletni termin przedawnienia jako że roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela'

Subscribe to comments with RSS

 1. A w przypadku poręczenie pożyczki prywatnej, ile wynosi termin przedawnienia?

  Miron

  31 Lip 20 o 19:21

 2. Sześć lat.

  Art. 118 kc:
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

  admin

  31 Lip 20 o 19:28

Skomentuj