Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zaświadczenie od komornika o spłacie długu

14 komentarzy

Pytanie: Jestem dłużnikiem w trakcie egzekucji komorniczej, komornik dokonuje potrąceń z wynagrodzenia a ja dodatkowo spłacam z innego źródła. Nie można dodzwonić się do tej kancelarii komorniczej a chciałbym wiedzieć i mam pytanie, czy otrzymam od komornika zaświadczenie o spłacie długu po zakończeniu egzekucji? Czy muszę o to złożyć wniosek do komornika?

Przeczytaj też: Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta

Odpowiedź: Nie musi Pan o nic występować do komornika. Gdy postępowanie egzekucyjne zakończy się wyegzekwowaniem pełnej należności, to komornik przyśle Panu jako już byłemu dłużnikowi postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w związku z zakończeniem egzekucji. W postanowieniu będą dane byłego wierzyciela i dane Pana, opisany tytuł wykonawczy na podstawie którego prowadzono egzekucję, informacja, że cała należność została wyegzekwowana oraz jaka kwota. Takie samo postanowienie otrzymuje od komornika były wierzyciel egzekwujący.

Przeczytaj też: Pozostawienie tytułu wykonawczego w aktach sprawy komorniczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zaświadczenie od komornika o spłacie długu'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w sytuacji gdy jest mi potrzebne zaświadczenie o spłaceniu kredytu będąc poręczycielem? Takie jak opisane w poradzie zaświadczenie będzie wystarczające?

  Michalina

  15 lis 20 o 16:57

 2. Nie będzie wystarczające, w takim zaświadczeniu od komornika o którym mowa w poradzie, brak danych kredytobiorcy za którego spłaciła Pani kredyt (został od Pani wyegzekwowany). Trzeba się zwrócić do banku i bank ma obowiązek wystawić zaświadczenie w którym będzie napisane, za kogo spłaciła Pani kredyt i w jakiej kwocie.

  admin

  15 lis 20 o 19:30

 3. Czy prawdą jest, że komornik, który ściągnął dług i zakończył egzekucję, nie ma obowiązku spłacić całej kwoty długu wierzycielowi?

  Diana

  1 kw. 21 o 10:39

 4. Musi przekazać wierzycielowi cały wyegzekwowany dług. Prowizję a ściślej opłatę stosunkową komornik pobiera od dłużnika a nie od wierzyciela. Stąd różnica pomiędzy łączną kwotą jaką otrzymał wierzyciel a łączna kwotą jaką komornik wyegzekwował od dłużnika.

  admin

  1 kw. 21 o 10:57

 5. Czy to pismo od komornika o spłacie jest odpłatne?

  Jola

  16 cze 21 o 05:17

 6. Nie jest odpłatne, komornik z urzędu wysyła je stronom po zakończeniu egzekucji.

  Maciejowski

  1 sie 21 o 17:04

 7. Jak zwykle nie spieszy się z wysyłką tego, jak zwykle gdy chodzi o czynność z której nie ma już kasy. Tak samo było z odblokowaniem konta, nie mogłam się doprosić.

  Sandra

  10 sie 21 o 06:50

 8. Ja postraszyłem komornika skargą do prezesa sądu i po tym szybko przysłał mi postanowienie o umorzeniu egzekucji.

  lew

  30 sie 21 o 20:28

 9. Takie zaświadczenie zachować koniecznie na wypadek gdyby były już wierzyciel chciał jeszcze raz ten sam dług już spłacony egzekwować. Nie brak takich nieuczciwych typów.

  Nikodem

  14 sty 22 o 06:52

 10. Jeżeli cały dług został wyegzekwowany, to komornik zatrzymuje tytuł wykonawczy w aktach sprawy. Jeżeli dług został wyegzekwowany tylko w części, to komornik przed zwróceniem wierzycielowi tytułu wykonawczego nanosi na tym tytule adnotację jaką kwotę wyegzekwowano.

  admin

  14 sty 22 o 10:14

 11. Czy w takim zaświadczeniu od komornika jest napisane jakie koszty dłużnik poniósł w egzekucji tego długu?

  Adam

  26 lut 22 o 04:33

 12. Tak, w postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego znajduje się taka informacja.

  admin

  27 lut 22 o 15:52

 13. Czy po spłaceniu długu u komornika i zakończeniu postępowania były wierzyciel może żądać dodatkowej kwoty związanej z byłym długiem.

  Elli

  21 lip 22 o 09:29

 14. Jeżeli dług ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej to tak, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; w zależności od wysokości długu to kwota rekompensaty od bodaj 30 do 80 euro ewentualnie dodatkowo zwrot kosztów windykacji pozasądowej. O ile już nie zostały te kwoty ujęte w pozwie i w tytule wykonawczym.

  admin

  21 lip 22 o 10:54

Skomentuj