Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż długu bez wyroku

14 komentarzy

Pytanie: Czy można sprzedać dług bez wyroku sądowego z klauzulą wykonalności? Sprzedaż takiego długu jak na przykład z tytułu sprzedaży na fakturę albo długu z tytułu prywatnie udzielonej pożyczki – osobie prywatnej.

Przeczytaj też: Potrącenie wierzytelności z różnych umów

Odpowiedź: Tak, wierzytelność nie musi być zasądzona żeby można ją było sprzedać i to zarówno wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jak i wierzytelność prywatną jak wspomniana przez Pana. Za wyjątkiem wierzytelności objętych ustawowym zakazem cesji jak w przypadku wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę: https://pamietnikwindykatora.pl/zakaz-cesji-wierzytelnosci-z-tytulu-wynagrodzenia-za-prace/ albo umownym zakazem cesji niezależnie od tego czy jest prawomocnie zasądzona czy nie jest.

Przeczytaj też: Sprzedaż długu – za jaki procent?

Kupno niezasądzonej wierzytelności wiąże się jednak z ryzykiem takim, ż wierzytelność może być sporna (kwestionowana przez dłużnika) a nawet nieistniejąca, w tym już spłacona.

Przeczytaj też: Jak sprzedać dług osoby fizycznej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Sprzedaż długu bez wyroku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Na szczęście jeżeli wierzytelność nie istnieje albo jest sporna wówczas nabywca wierzytelności może żądać od sprzedającego zwrotu pieniędzy.

  zuo

  12 mar 21 o 06:44

 2. Po pierwsze jednak nie wiadomo, czy zbywca jest wypłacalny czyli czy będzie z czego wyegzekwować zwrot pieniędzy. Dlatego jak kupować wierzytelność to od kogoś o kim wiadomo, że ma majątek. Po drugie, zbywca może zarzucić, że wierzytelność była bezsporna a to, że sąd oddalił powództwo to wina nabywcy albo jego prawnika, że słabo się starał w sądzie.

  admin

  12 mar 21 o 08:03

 3. Sam dużo takich długów przyjmowałewm do windykacji – na podstawie umowy cesji czyli kupno jest możliwe. Ewentualny zarzut dłużnika w tej kwestii nic by nie zmienił, bo można i już.

  kator

  12 mar 21 o 08:21

 4. Nie każda jednak firma przyjmuje do windykacji niezasądzone długi osób prywatnych. Utrudniona jest bowiem, ponieważ dłużnik często kryje się w mieszkaniu i tylko chyłkiem przemyka, a do mieszkania nie wejdziesz przecież siłą. Co innego jak dłużnikiem jest firma bo wrota cały czas otwarte dla klientów. Po drugie, trudności w upublicznianiu takiego dłużnika, bo wpis w rejestrze długów w przypadku tego typu dłużnika wchodzi w grę dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego a firmę można tam wpisać bez wyroku. Wrzucenie takiego prywatnego delikwenta bez wyroku na internetową giełdę długów też co najmniej ryzykowne jest.

  Anonim

  12 mar 21 o 08:27

 5. Nie istnieje zakaz umieszczenia na internetowej giełdzie wierzytelności danych dłużnika będącego osobą prywatną tylko bez nr PESEL i dokładnego adresu. Ja podawałem imię i nazwisko, miejscowość i rok urodzenia czyli dane wystarczające do wstępnej weryfikacji “czy to ten” dla osoby zainteresowanej.

  admin

  12 mar 21 o 08:33

 6. Prywatnych osób nie wolno publikować na giełdach długów bez tytułu wykonawczego w sprawie.

  janina

  12 mar 21 o 18:45

 7. Inaczej przedstawia się sprawa gdy idzie o przedsądowe dopisywanie do rejestrów długów pożyczkobiorców firm pożyczkowych. Mogą być dopisywani do rejestrów długów jako konsumenci na etapie windykacji przedsądowej. Jednak na przykład dłużnik osoby która udzieliła mu koleżeńskiej pożyczki, konsumentem w takiej sprawie nie jest.

  janina

  12 mar 21 o 18:50

 8. Internetowe Giełdy Długów to nie Biura Informacji Gospodarczej dla których jest osobna ustawa która dotyczy tylko tych podmiotów; z żadnego przepisu żadnej ustawy nie wynika zakaz publikowania danych prywatnych dłużników bez wyroków na giełdach wierzytelności o ile nie są to zbyt wrażliwe dane jak nr PESEL czy dokładny adres zamieszkania osoby. Można publikować.

  admin

  12 mar 21 o 20:01

 9. Chciałbym sprzedać dług, lecz nie do końca znam schemat działania w takich sytuacjach. Dłużnik zalega ze spłatą pożyczki (zawartą na piśmie), kwota do spłaty to 6000 zł. Czy byłby Pan zainteresowany kupnem takiej wierzytelności? Liczę na szybką odpowiedź.

  Mirek

  26 wrz 22 o 14:56

 10. Ja nie kupuję długów. Trudno będzie znaleźć nabywcę na prywatny (a nie przedsiębiorcy) dług. Proszę wystawić na jakąś internetową giełdę wierzytelności albo w formie ogłoszenia w internecie w jakimś serwisie. Rzadko ale się zdarza, że dłużnik zapłaci aby zniknąć z Google.

  admin

  26 wrz 22 o 15:27

 11. Witam serdecznie. Moja koleżanka zaciągnęła u mnie dług w okresie od 2019 do 2023. Mam z nią podpisanych kilka umów z terminami płatności. Gwarancja pożyczanych pieniędzy jest dom , jest właścicielem . Kwota pozyczki wynosi już prawie 550000.00 chciałabym sprzedać jej dług za 350000.00 ale nie wiem jak się za to zabrać i gdzie szukac pomocy. Bardzo proszę o jakąś radę. Pozdrawiam

  Anna

  3 gru 23 o 17:56

 12. Witam, powysyłałbym maile z ofertą do firm windykacyjnych, umieścił dług na internetowej giełdzie wierzytelności. Koniecznie z informacją o zabezpieczeniu hipotecznym (rozumiem, że jest ustanowiona hipoteka na Panki rzecz). Jeżeli otrzyma Pani ofertę to proszę mi podesłać umowę cesji, zerknę czy zapisy nie są aby niekorzystne dla Pani.

  admin

  3 gru 23 o 18:21

 13. Nie mam stawionej hipoteki na moją rzecz mam tyko pisemne zobowiązania do spłaty dlugu. Dom jest własnością kolezanki. Wiem że jest wart ponad półtorej milona. Taka ma koleżanka wycenę. Tak naprawdę to chciałabym sprzedac dlug.

  Anna

  4 gru 23 o 15:00

 14. A zatem nie ma Pani gwarancji na domu. Ona może dom sprzedać w każdej chwili… Gwarancją byłaby hipoteka. Nasuwa się pytanie, czy aby nie ma tam już hipotek na rzecz innych wierzycieli (hipoteczne wierzytelności są zaspokajane w egzekucji w pierwszej kolejności). Jeżeli posiada Pani nr księgi wieczystej tego domu to można sprawdzić online.

  admin

  4 gru 23 o 15:15

Skomentuj