Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Samodzielna windykacja długu

Brak komentarzy

Pytanie: Chciałbym opisać moją sytuacje i prosić o pomoc w zakończeniu mojego problemu.
Pożyczyłem „koleżance” 10000 złotych w 2013 roku. Spisaliśmy umowę pożyczki (w załączniku).
Do dzisiaj nie odzyskałem pieniędzy. Cierpliwość mi się kończy i mam serdecznie dosyć jej wymówek mailowych i telefonicznych że nie ma, że to, że tamto. Nadmienić chciałem ze „koleżanka” wyszła za mąż, zmieniła nazwisko i numer dowodu osobistego, mieszka pod innym adresem niż jest podany w umowie. W umowie pożyczki jest wpisany paragraf o wysokich odsetkach ale i tak nie odstraszyło „koleżanki” od zwrotu należnej sumy. Prosiłbym o poradę jakie kroki mam poczynić żeby odzyskać pieniądze? Nadmienię że nie pisałem jeszcze listu z pismem o zwrot pożyczki pod wskazany adres z umowy.

Odpowiedź: Numer dowodu osobistego jest niepotrzebny. Jest jednak też, jak widzę, nr PESEL podany w umowie pożyczki, to dobrze.

Wypadałoby po prostu pisemnie wezwać ją do zapłaty pożyczki w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. W wezwaniu podać Pana numer rachunku bankowego na który ma dokonać zwrotu pożyczki, bo dotrzymanie ustalenia zawartego w umowie czyli że „zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu” może być nieosiągalne. W tym wezwaniu do zapłaty może Pan też zapowiedzieć jej, że umieści ją Pan w internecie jako dłużnika na internetowej giełdzie wierzytelności oraz we wszystkich rejestrach długów – Biurach Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów, BIG Infomonitor, ERIF). Taka online windykacja. Co do umieszczenia prywatnego dłużnika w tych rejestrach długów, to można dopiero gdy jest prawomocny wyrok (prawomocny nakaz zapłaty). Zresztą, skuteczność tych rejestrów jest bardzo niska ale przynajmniej postraszyć zamiarem umieszczenia jej, nie za szkodzi. Co do umieszczenia w internecie (aby była widoczna w Google) to ja umieszczałem prywatnych dłużników nawet bez wyroku; skuteczność wyższa niż rejestrów długów ale też nie ogromna.

Aha, skuteczne bywa stopniowe wysyłanie oferty sprzedaży długu do znajomych dłużnika na przykład na Facebook.

Skoro nie ma Pan nowego jej adresu zamieszkania, to wezwanie wysłałbym na stary adres, pocztą poleconą. I nawet jeżeli powróci z informacją „adresat wyprowadził się” to złożyłbym pozew o zapłatę podając ten nieaktualny adres. Gdy sąd wyśle nakaz zapłaty na nieaktualny adres i otrzyma zwrot, to wezwie pana do wskazania jej aktualnego adresu. Wtedy, mając takie wezwanie z sądu oraz nr PESEL dłużniczki, będzie Pan mógł uzyskać w MSWiA w zbiorze PESEL jej aktualny adres (przedkładając to wezwanie z sądu). Sądowi trzeba by wtedy odpisać, że wystąpił Pan po adres i jak tylko uzyska Pan ten adres, to Pan „Wysokiemu Sądowi” poda. Oczywiście wyrok jest potrzebny po to, aby komornik ściągał z niej należność.

Skuteczność komorników jest obecnie chyba na nieco wyższym poziomie w porównaniu do okresu sprzed kilku lat. Przyczyniła się do tego rosnąca konkurencja między nimi (przybyło wielu komorników) ale przede wszystkim elektroniczne zajęcia kont bankowych.

Dłużniczce może Pan zapowiedzieć już teraz, że lada dzień podejmie Pan te kroki. Może ją Pan postraszyć wysokimi dodatkowymi kosztami, że zleci Pan prowadzenie spawy radcy albo adwokatowi. W rzeczywistości sugeruję wnieść pozew samodzielnie, to proste (można poszukać w internecie). Po to, żeby nie płacić prawnikowi (nie ma Pan gwarancji ze te koszty odzyskałby Pan, że egzekucja komornicza będzie skuteczna przeciwko niej).

I jeszcze co do odsetek w tym odsetek „karnych”. Ustaliliście je na poziomach przekraczających odsetki maksymalne. Może Pan żądać odsetek maksymalnych zgodnie z art. 356 § 21 Kodeksu cywilnego stanowiącego, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). A odsetki maksymalne to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 sierpnia, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj