Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zarzuty pozwanego wobec nabywcy wierzytelności

Brak komentarzy

Pytanie: Prowadzę firmę handlującą meblami. Kolega też z branży meblowej ma kłopoty finansowe, był mi też winien za dostawę, zgodziłem się na cesję wierzytelności jego dłużnika zamiast na zapłatę i teraz wożę się z tą wierzytelnością, bo dłużnik ani myśli zapłacić. Pozwałem go do e-sądu ale zrobił sprzeciw, wynajął sobie adwokata. Adwokat w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisał, że poprzednie partie mebli od tego mojego kolegi były wadliwe, że kolega nie reagował na reklamacje i że pozwany musiał naprawić te meble w końcu na własny koszt i że ten koszt jest w sumie taki wysoki jak moja wierzytelność.

Przeczytaj też: Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

No tyle że nie dołączył żadnej faktury za naprawę, nic, nie wiadomo komu, kiedy zlecał naprawę, podaje tylko na to świadków – pracowników swoich oczywiście. W związku z tym adwokat napisał, że żąda obniżenia ceny za te poprzednie meble z powodu tych kosztów poniesionych a jak sąd tej koncepcji nie uwzględni, to dokonuje potrącenia wierzytelności z tych poniesionych kosztów z moją wierzytelnością. Jestem tym zupełnie skołowany. Kolega przyznał mi się, że była reklamacja ale jak prosił dłużnika, żeby udostępnił mu te meble do wglądu, to ten unikał. Kolega twierdzi, że żadnych usterek meble nie miały i że ten dłużnik znany jest z tego że tak mataczy byle nie zapłacić. Może ma to znaczenie: reklamacja jest z maja a faktura która kupiłem jest z czerwca. Całkiem jestem skołowany, nie wiem co odpisać na to adwokackie pismo, proszę o pomoc.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

Odpowiedź: Na wszelki wypadek proszę w odpowiedzi zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka – Pana kolegi (proszę określić go jako zbywcę wierzytelności) na okoliczność ustalenia, że pozwany unikał wskazania, które rzekomo meble mają wady i dlatego stwierdzenie tego było niemożliwe. Proszę w tym momencie podać sądowi imię i nazwisko i adres świadka do doręczeń.

Skoro pozwany chce dokonać potrącenia z wierzytelnością którą Pan nabył, to oznacza że ją uznaje, nie kwestionuje.

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Jak chodzi o żądanie obniżenia ceny (jak mniemam zwrotu pieniędzy) z powodu dostarczenia mu przez Pana kolegę rzekomo wadliwego towaru, to proszę napisać, że żądanie obniżenia ceny z tytułu rzekomych wad towaru pozwany może próbować kierować do Pana kolegi (proszę napisać: zbywcy wierzytelności) a nie do powoda – Pana gdyż Pan jako powód nabył wierzytelność z tytułu sprzedaży innego towaru którego jakości pozwany nie kwestionuje.

Jak chodzi o zarzut potrącenia, to proszę napisać, że jest bezpodstawny, bo pozwany nie wykazał, że przysługuje mu wierzytelność za to, że na własny koszt rzekomo musiał naprawić wadliwy towar, nie wskazał kiedy do tego doszło.

Przeczytaj też: Potrącenie wierzytelności z różnych umów

I jeszcze jedno, na razie proszę może o tym nie pisać. Skoro reklamacja jest z maja, to ewentualna rzekoma naprawa na własny koszt na skutek rzekomego niereagowania Pana kolegi może została dokonana później niż data wymagalności Pana faktury. Aby dokonać potrącenia z wierzytelnością nabywcy czyli Pana, pozwany musiałby przedstawić do potrącenia wierzytelność której termin zapłaty nastąpił wcześniej niż termin zapłaty Pana wierzytelności.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez potrącenie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj