Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela a koszty zastępstwa prawnego

2 komentarze

Pytanie: Chodzi mi o konsekwencje umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela. Wiem już, że ponosi wówczas opłatę komorniczą 5% od pozostałego świadczenia: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-na-wniosek-wierzyciela-koszty/. Chcę też jednak zweryfikować to czy prawdą jest co mi powiedziano a mianowicie, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie przysługują koszty zastępstwa prawnego w egzekucji?

Przeczytaj też: Kiedy komornik przyznaje koszty zastępstwa w egzekucji?

Odpowiedź: W przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela nie przysługują koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. W tej materii wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 1/13. W uchwale tej SN stwierdził, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa prawnego (art. 826 kpc).

Przeczytaj też: Pierwszeństwo zaspokajania kosztów egzekucyjnych

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 października, 2022

Komentarze do 'Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela a koszty zastępstwa prawnego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ciekawe czy tak samo jest gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z powodu bezczynności wierzyciela. jest może uchwała albo inne orzeczenie w tej kwestii?

    Maniek

    17 paź 22 o 14:04

  2. Nie wiem o istnieniu orzeczenia w tej kwestii natomiast podejrzewam, że w przypadku umorzenia z powodu bezczynności też zostałoby uchylone postanowienie o przyznaniu kosztów zastępstwa egzekucyjnego. Wnioskuję na podstawie analogii: umorzenie z powodu bezczynności wierzyciela tak jak i umorzenie na wniosek wierzyciela obciąża go opłatą komorniczą 5% i postępowanie wówczas nie przerywa biegu przedawnienia.

    admin

    17 paź 22 o 14:18

Skomentuj