Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji

2 komentarze

Pytanie: Posiadam uzasadnione podejrzenia, że mój dłużnik jest niewypłacalny i nie ma żadnego majątku pomimo tego, że formalnie dalej prowadzi firmę. Moje roszczenie wynosi prawie 68 tysięcy i dlatego mam opory przed wyłożeniem 5% Z tego na sprawę sądową a później jeszcze z kilkaset złotych na komornika. Chciałbym wcześniej wiedzieć czy ma jakiś majątek ale agencjom detektywistycznym i wywiadowniom nie ufam, pracują w nich najczęściej byli policjanci a ja o policji polskiej mam swoje zdanie. Czy istnieje możliwość zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku jeszcze przed sprawą sądową?

Przeczytaj też: Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Możliwe jest jedynie zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji komorniczej, na podstawie art. 913 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli wierzyciel:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;
2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Z podanego przez Pana przepisu nie wynika jednak, że nie może to być jeszcze przed wystąpieniem o wyrok?

Wynika. Poza tym zwracam uwagę na art. 914 § 2 KPC który mówi, że jeżeli wniosek o wyjawienie majątku złożono przed wszczęciem egzekucji, do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Przeczytaj też: Pozew częściowy na próbę

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 grudnia, 2020

Komentarze do 'Wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. A skąd pewność, że dłużnik wszystko rzetelnie wyjawi, co posiada? Większość zaryzykuje karę za niepełne zeznania zamiast podstawiania wierzycielowi majątku pod egzekucję.

    Mizogin

    4 gru 20 o 11:17

  2. Miałem taki przypadek że dłużnik zataił przy wyjawieniu majątku fakt posiadania mieszkania i to w tym samym mieście gdzie mieszka (ale pod innym adresem niż adres zamieszkania). Wystarczyło wysłać zapytanie bodaj do spółdzielni mieszkaniowej o ile dobrze pamiętam.

    admin

    4 gru 20 o 13:23

Skomentuj