Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

25 komentarzy

Pytanie: Chciałbym wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień przed komornikiem dotyczących posiadanego majątku. I nie wiem jak napisać wniosek, jak go skierować czy mógłby Pan mi w tym pomóc?

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Odpowiedź: W obecnym stanie prawnym komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku już na początku postępowania egzekucyjnego jeżeli nie wskazał Pan jako wierzyciel majątku z którego można przeprowadzić egzekucję. Wynika to z brzmienia art. 801 Kpc który stanowi, że jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

A zatem, to nie Pan może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień przed komornikiem ale to komornik w wyżej określonej sytuacji ma obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku czyli po prostu – wyjawienia majątku. We wcześniejszym stanie prawnym komornik nie miał takiej możliwości (nie licząc egzekucji alimentów).

Przeczytaj też: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Warto przytoczyć tu jeszcze art. 8011 Kpc:
§ 1. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
§ 2. Przepisy art. 913 przesłanki żądania od dłużnika złożenia wykazu majątku § 1, art. 916 niewykonanie przez dłużnika obowiązków w zakresie ujawnienia majątku, art. 917 skutki zastosowania środków przymusu, art. 9181 obowiązek złożenia nowego wykazu i przyrzeczenia, art. 919 obowiązki przedstawiciela ustawowego oraz art. 1053 orzekanie o zamianie grzywny na areszt § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

Przeczytaj też: Grzywna za niezłożenie wykazu majątku

A Panu pozostaje ewentualnie jedynie wezwanie komornika do tego aby wezwał dłużnika do wyjawienia majątku ze wszystkimi konsekwencjami tego, gdy zajdzie taka konieczność (mam na myśli ukaranie dłużnika, przymusowe doprowadzenie). Od razu w pierwszym wezwaniu albo dopiero ewentualnie w kolejnym (jak Pan uważa) może Pan grzecznie ostrzec komornika przed konsekwencjami niedopełnienia przez niego – komornika tego obowiązku. Tymi o których piszę (we wpisie głównym i w komentarzu) na stronie: Nagraj komornika – lenia; zajęcie ruchomości pod nieobecność dłużnika

Proszę jeszcze zauważyć, że z obu wskazanych wcześniej przepisów osobno wynika, że komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego tzw. poszukiwania majątku (za które płaci komornikowi wierzyciel z góry).

Przeczytaj też: Czy wykaz majątku trzeba złożyć komornikowi osobiście?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lutego, 2017

Komentarze do 'Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jak to wygląda w sprawie rozpoczętej wcześniej przed wprowadzeniem tego przepisu o wyjawieniu majątku przed komornikiem a sprawa jeszcze toczy się u komornika? Czy komornik może tu wezwać dłużnika do wyjawienia majątku?

  Yaki

  21 lut 17 o 21:49

 2. Takie też drugie pytanie zadał mi pytający zacytowany na wstępie. Uważam, że tak, w takiej sprawie komornik powinien wezwać dłużnika do wyjawienia majątku skoro teraz ma takie uprawnienie.

  admin

  21 lut 17 o 22:41

 3. Jeżeli komornik w tym roku przyjął sprawę do egzekucji i zapłacilem jemu na poszukiwanie majątku a wcześniej nie przeprowadził wyjawienia majątku to czy ja uprawniony jestem żądać zwrot opłaty na poszukiwanie majątku które bezowocne jest?

  ingerencja

  22 lut 17 o 20:46

 4. Najpierw mu przypomnij, że ma wezwać dłużnika do wyjawienia majątku a po wyjawieniu daj mi znać, jaka jest sytuacja.

  admin

  22 lut 17 o 21:17

 5. Czy nie uważa Pan, że wyjawienie majątku to fikcja i daje tylko czas dłużnikowi na ukrycie majątku a komornik zamiast działać czeka aż dłużnik łaskawie sie wypowie. Nawet nie ma jasnego terminu do którego dłużnik przed komornikiem ma złozyc wyjawienie majątku. Zarówno przed egzekucja jak i po złożeniu wniosku egzekucyjnego – wyjawienie majątku to moim zdanie tylko dobre narzedzie na dłużników współpracujących a ci co maja długi to bedą się smiac z tego – taka praktyka

  harpo

  3 mar 17 o 16:03

 6. Co do tego, że wyjawienie majątku rzadko kiedy ma sens w przypadku nieuczciwych dłużników, to się z Panem zgadzam a ekstremalny przykład z życia wzięty jest tutaj:https://pamietnikwindykatora.pl/2011/01/14/on-tylko-dwie-pary-butow-ma/

  Ja tylko odpowiedziałem na pytanie przytoczone na wstępie wpisu, jak to prawnie wygląda. Co do ukrycia majątku to nie sądzę, aby miało to znaczenie, bo dłużnik których chce ukryć majątek, ukryje najpóźniej już po wydaniu wyroku.

  admin

  3 mar 17 o 19:17

 7. Ja wysłałem wniosek do komornika o wyjawienie majątku z 3 tygodnie temu I nic. Jak u Was długo to trwało?

  Pawel

  18 mar 17 o 05:16

 8. ja nie próbowałem.

  admin

  18 mar 17 o 07:20

 9. Witam. Niedawno dostałam pismo od komornika informujące mnie o zajęciu wierzytelności. Chodzi o zwrot podatku za rok 2016. W tym roku rozpoczęłam się razem z mężem. Sprawa polega na tym że tylko maz pracuje. Ja jestem osobą bezrobotną. Mamy córeczkę. Czy w takim wypadku komornik może zająć to co otrzymamy z urzędu skarbowego?. Zaznaczę ze w piśmie jest mowa tylko o mojej osobie. Nie ma żadnych danych mojego męża. Ponadto dług zaciagnelam jeszcze jako panna nie będąc w związku małżeńskim. Co w takim wypadku może komornik?

  Małgorzata

  10 kw. 17 o 12:29

 10. W mojej ocenie komornik nie może zająć wspólnego zwrotu podatku gdy dłużnikiem jesteś tylko Ty. Jednak jak postąpi US tzn. czy przekaże komornikowi zwrot, tego nie wiem.

  admin

  10 kw. 17 o 13:33

 11. Dziękuję za odpowiedź. W US powiedziano mi że nie ma możliwości przekazania zwrotu podatku gdy dłużnikiem jestem tylko ja. W dodatku bezrobotnym. Błędem było z kolei skorzystanie przeze mnie z przywileju wspólnego rozliczania się z mężem.

  Małgorzata

  10 kw. 17 o 13:44

 12. Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Czy w roku 2007 bank udzielający kredytu pod zastaw domu jednorodzinnego miał prawo dac go osobie pełnoletniej nie posiadającej żadnych dochodów, która wówczas uczyła się i dysponowała jedynie prawem do tej nieruchomości?. Nabyła ją droga spadku po dziadkach ktorzy zapisali dom w testamencie.Czy to było właściwe postępowanie? Zaznaczę że oprócz mnie kredyt brali również moi rodzice którzy taki dochód mieli. Mama wynagrodzenie a tata rentę.

  Małgorzata

  11 kw. 17 o 18:09

 13. A zatem byliście solidarnymi kredytobiorcami czyli tego jednego kredytu?

  admin

  11 kw. 17 o 18:30

 14. Tak. Ja wraz z moimi rodzicami

  Małgorzata

  11 kw. 17 o 19:19

 15. Nie wiem, jakie procedury ma dany bank ale wydaje mi się to postępowanie banku właściwe zakładając, że jedna osoba albo dwie miały pełną zdolność kredytową a trzecia czyli Ty jako właściciel nieruchomości zwiększasz jako solidarny kredytobiorca szanse banku na ściągnięcie kredytu (poprzez zlicytowanie nieruchomości) w danej kwocie udzielonego.

  admin

  11 kw. 17 o 20:19

 16. Z tego co Pan pisze wydaje się to bardzo racjonalne. Problem polega jednak na tym ze bank od momentu zastoju moich rodziców w splatach rat nie chce zlicytowac nieruchomości. Jako wierzyciel powołał komornika który zajmuje emeryturę oraz wypłatę moich rodziców. Kwestia dogadania się z bankiem jest tutaj o tyle niemożliwa ze odsyła on do kancelarii w Warszawie która go reprezentuje. Moi rodzice nie miga niestety sprostać oczekiwaniom finansowym tejże kancelarii która żąda horendalnych comiesięcznych wpłat. I tak komornik odsyła do wierzyciela czyli banku a bank z kolei do warszawskiej kancelarii. Koło się zamyka. Czas płynie a odsetki rosną.

  Małgorzata

  11 kw. 17 o 20:45

 17. Niestety, oni mają prawo do egzekwowania tylko z pensji i emerytury, nie licytując nieruchomości. Poniekąd ich rozumiem – wierzyciel musi wyłożyć spora zaliczkę (kilka tysięcy złotych) dla biegłego który musi oszacować nieruchomość, do tego inne koszty – ogłoszeń licytacji. A fakty są takie, że wiele licytacji jest nieskutecznych – nie ma chętnych na kupno.

  Komornik faktycznie nie jest władny dogadywać się z dłużnikiem, tylko sam wierzyciel albo jego pełnomocnik. skoro tak to wygląda że jeden do drugiego odsyła, to widać nie mają woli dogadywania się.

  admin

  11 kw. 17 o 21:06

 18. Witam, odświeże temat. Jako wierzyciel dostarczyłem do komornika wniosek żeby wstawił się dłużnik i wyjawił swój majątek. Problem w tym, że dłużnik nie odbiera tej korespondencji od komornika. Co w takiej sytuacji można zrobić?

  Paweł

  26 sie 17 o 09:04

 19. Ukarać go grzywną oraz w razie potrzeby przymusowo doprowadzić do wyjawienia majątku. Pismo niepodjęte mimo awizowania uznaje się za doręczone. Dłużnik zapewne nie odpierze też przesyłki w której komornik nakłada nań grzywnę i nastąpi jej egzekucja. Grzywna ma to do siebie, że jeśli jej egzekucja będzie bezskuteczna, to może zostać zamieniona na areszt.

  admin

  26 sie 17 o 11:35

 20. Rozumiem, że przymusowo to przez policję. Jak to zrobić, wniosek mam złożyć czy tylko poinformować KOMORNIKA?

  Pawel

  31 sie 17 o 05:36

 21. Ja najpierw telefonicznie a później w razie potrzeby zażądałbym od komornika (od komornika) przymuszenia dłużnika do złożenia wykazu majątku.

  admin

  31 sie 17 o 05:39

 22. Mógłby mi Pan przytoczyć ustawę prawną, bo z komornikami to jest róźnie.

  Paweł

  31 sie 17 o 11:00

 23. W treści artykułu wyżej są przepisy wiążące komornika w tej sprawie. Jeśli uporczywie będzie je ignorował, to może Pan wnieść skargę na komornika.

  admin

  31 sie 17 o 11:04

 24. A poszukiwanie majątku dłużnika to fikcja, brzmi jak czynności detektywistyczne a nie mają z tym nic wspólnego, to po prostu odpytanie elektroniczne kilku urzędów i instytucji.

  Kaliba

  12 maj 21 o 15:23

 25. Jeżeli komornik nic nie znajdzie to detektyw raczej też nie, najwyżej coś co oficjalnie jest na kogoś innego, nie na dłużnika chociaż nieoficjalnie wiadomo że dłużnika ale komornik nic z tym nie może zrobić.

  Wania

  16 cze 21 o 18:18

Skomentuj