Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie konta małżonka przez komornika

3 komentarze

Pytanie: Mamy taką oto sytuację, że dłużnikiem jest tylko mąż a małżonka nie jest ale podżyrowała zaciągnięty przez niego kredyt a więc możliwa jest egzekucja z ich majątku wspólnego. Małżonka ma dochody z wynagrodzenia za pracę które po wpłynięciu na jej konto osobiste staje się ich majątkiem wspólnym. Czy komornik w takiej sytuacji może zająć konto małżonka aby zabrać jej wynagrodzenie za pracę? Zająć jej wynagrodzenia w zakładzie pracy nie może. bo wtedy jest to jeszcze tylko jej wierzytelność a nie wspólny majątek.

Przeczytaj też: Czy wynagrodzenie za pracę jest majątkiem wspólnym?

Odpowiedź: Jeżeli wierzyciel dysponuje rozszerzoną klauzulą wykonalności umożliwiającą egzekwowanie z majątku wspólnego, to moim zdaniem komornik może zająć w takiej sytuacji indywidulne konto bankowe małżonki dłużnika.

Przeczytaj też: Egzekucja z majątku osobistego małżonka dłużnika

Przyjmuje się bowiem, że środki zgromadzone nawet na indywidualnych (czyli nie wspólnych) kontach bankowych małżonków stanowią składniki wliczające się do majątku ustawowego wspólnego małżeńskiego.

Przeczytaj też: Kwota wolna od zajęcia na wspólnym rachunku bankowym

I tak jak Pan napisał, wynagrodzenie za pracę małżonka po pobraniu w zakładzie pracy / wpłynięciu na konto staje się majątkiem wspólnym wobec czego w opisanej sytuacji możliwe jest zajęcie tych pieniędzy przez komornika na koncie bankowym.

Przeczytaj też: Zajęcie wspólnego konta bankowego współmałżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie konta małżonka przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jakoś nie przekonuje mnie ta argumentacja o możliwości zajęcia osobistego konta bankowego małżonka dłużnika na podstawie klauzuli dopuszczającej egzekucję ze wspólnego majątku. Konto OSOBISTE bądź co bądź.

  Irek

  8 mar 23 o 16:42

 2. Pieniądze na koncie osobistym współmałżonka są majątkiem wspólnym i tyle.

  admin

  8 mar 23 o 17:14

 3. O ile posiadają wspólnotę majątkową.

  Adam

  10 mar 23 o 23:41

Skomentuj