Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie konta małżonka przez komornika

3 komentarze

Pytanie: Mamy taką oto sytuację, że dłużnikiem jest tylko mąż a małżonka nie jest ale podżyrowała zaciągnięty przez niego kredyt a więc możliwa jest egzekucja z ich majątku wspólnego. Małżonka ma dochody z wynagrodzenia za pracę które po wpłynięciu na jej konto osobiste staje się ich majątkiem wspólnym. Czy komornik w takiej sytuacji może zająć konto małżonka aby zabrać jej wynagrodzenie za pracę? Zająć jej wynagrodzenia w zakładzie pracy nie może. bo wtedy jest to jeszcze tylko jej wierzytelność a nie wspólny majątek.

Odpowiedź: Jeżeli wierzyciel dysponuje rozszerzoną klauzulą wykonalności umożliwiającą egzekwowanie z majątku wspólnego, to moim zdaniem komornik może zająć w takiej sytuacji indywidulne konto bankowe małżonki dłużnika.

Przyjmuje się bowiem, że środki zgromadzone nawet na indywidualnych (czyli nie wspólnych) kontach bankowych małżonków stanowią składniki wliczające się do majątku ustawowego wspólnego małżeńskiego.

I tak jak Pan napisał, wynagrodzenie za pracę małżonka po pobraniu w zakładzie pracy / wpłynięciu na konto staje się majątkiem wspólnym wobec czego w opisanej sytuacji możliwe jest zajęcie tych pieniędzy przez komornika na koncie bankowym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie konta małżonka przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jakoś nie przekonuje mnie ta argumentacja o możliwości zajęcia osobistego konta bankowego małżonka dłużnika na podstawie klauzuli dopuszczającej egzekucję ze wspólnego majątku. Konto OSOBISTE bądź co bądź.

  Irek

  8 mar 23 o 16:42

 2. Pieniądze na koncie osobistym współmałżonka są majątkiem wspólnym i tyle.

  admin

  8 mar 23 o 17:14

 3. O ile posiadają wspólnotę majątkową.

  Adam

  10 mar 23 o 23:41

Skomentuj