Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wynagrodzenia małżonka dłużnika

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik prowadząc egzekucje długu od jednego z małżonków może też dokonać zajęcia wynagrodzenia drugiego małżonka który dłużnikiem w sprawie nie jest?

Odpowiedź: Komornik nie może w takiej sytuacji prowadzić egzekucji z majątku osobistego małżonka dłużnika: Egzekucja z majątku osobistego małżonka dłużnika a wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę jest właśnie składnikiem majątku osobistego.

Gdyby nawet komornik spróbował zająć wynagrodzenie małżonka dłużnika, to zakład pracy nie ma prawa takiego zajęcia wykonać widząc, że w załączonej przez komornika kserokopii tytułu wykonawczego brak wzmianki o małżonku dłużnika.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Jeżeli jednak wynagrodzenie małżonka dłużnika wpływa na wspólne konto jego i dłużnika, to może zostać zajęte ale małżonek dłużnika może doprowadzić do zwolnienia przez komornika środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę: (w szczególności ostatni akapit) Współwłaściciel konta bankowego a komornik.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 grudnia, 2022

Komentarze do 'Zajęcie wynagrodzenia małżonka dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Właśnie jak to jest, bo jeżeli udział małżonka w rachunku bankowym to 50% a tak przeważnie jest, to komornik może pobrać te 50% środków jako środków należących formalnie dłużnika mimo tego, że w rzeczywistości małżonek wniósł do konta na przykład 5% albo nic.

    Grażyna

    7 gru 22 o 06:47

  2. Jeżeli jest to konto wspólne małżeńskie, to małżonek niebędący dłużnikiem może żądać zwolnienia / niezajmowania środków w wysokości faktycznie wniesionej przez niego.

    admin

    7 gru 22 o 07:05

Skomentuj