Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Oddalenie powództwa a ponowny pozew

4 komentarze

Pytanie: Sąd oddalił moje powództwo o zapłatę. To jest sąd właściwy miejscowo dla mnie. Czy ma szanse powodzenia ponowny pozew wniesiony w sądzie właściwym dla pozwanego?

Przeczytaj też: Oddalenie powództwa a przerwanie biegu przedawnienia

Odpowiedź: Nie. W takim przypadku sąd odrzuci pozew zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).

O ile mi wiadomo, to nie istnieje baza zasądzonych spraw z której ten drugi sąd mógłby się dowiedzieć o tym, że w tej sprawie inny sąd oddalił powództwo?

No to nawet jeżeli sąd z urzędu nie dowie się o tym, to liczy Pan na to, że pozwany nie poinformuje o tym sądu otrzymawszy nakaz zapłaty lub wezwanie na rozprawę?

Przeczytaj też: Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

A jeżeli dokonałbym cesji tej wierzytelności po oddalonym powództwie? Z przepisu wspomnianego przez Pana wynika, że sąd odrzuca powództwo jeżeli ta sprawa została już osądzona pomiędzy tymi samymi stronami a gdybym sprzedał dług to już nie ja będę stroną tylko nabywca?

To niczego nie zmieni – powaga rzeczy osądzonej dotyczy także nabywcy wierzytelności czyli cesjonariusza.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 kwietnia, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Oddalenie powództwa a ponowny pozew'

Subscribe to comments with RSS

 1. A gdyby ten inny sąd nie dowiedział się z urzędu i od pozwanego też nie (nie wniósłby sprzeciwu) to nakaz zapłaty prawomocny… I co wówczas?

  Zenu

  7 kw. 23 o 11:43

 2. Pozwany mógłby w postępowaniu egzekucyjnym skutecznie wnieść o uchylenie klauzuli wykonalności.

  admin

  7 kw. 23 o 13:26

 3. Wcześniej komornik zdążyłby zająć konto bankowe i i przelać nieuczciwemu wierzycielowi pieniądz i szukaj wiatru w polu jak to się nazywa.

  Kimmel

  17 kw. 23 o 16:34

 4. Bank przekazuje środki komornikowi dopiero po 7 dniach a komornik wierzycielowi po 4 dniach.

  admin

  19 kw. 23 o 10:41

Skomentuj