Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda sądowa zawarta pod warunkiem

2 komentarze

Pytanie: Czy ugoda sądowa co do spłaty ratalnej zadłużenia może zostać zawarta pod warunkiem którego niespełnienie przez którąś ze stron powoduje jej unieważnienie?

Przeczytaj też: Ugoda sądowa a umorzenie postępowania

Odpowiedź: Tak, możliwe jest zawarcie ugody pod warunkiem. Może to być warunek którego niespełnienie powoduje zawieszenie wykonania ugody do czasu spełnienia tegoż warunku lub nawet jej rozwiązanie w przypadku niewypełnienia warunku.

Przeczytaj też: Czy ugoda sądowa jest tytułem wykonawczym?

Czy chodzi tylko o opcję tego typu, że niespłacenie raty w terminie wyznaczonym w ugodzie powoduje wymagalność całej kwoty z ugody czy jednak można uzgodnić, że niewypełnienie tegoż warunku skutkuje całkowitą nieważnością ugody i na przykład powód może ponownie wnieść powództwo o zapłatę w tej sprawie?

Przeczytaj też: Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę sądową?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lutego, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ugoda sądowa zawarta pod warunkiem'

Subscribe to comments with RSS

  1. Po prostu zawrzeć w ugodzie zapis zgodnie z którym niewypełnienie warunku powoduje rozwiązanie ugody i uznanie roszczeń zawartych w pozwie.

    Parol

    26 lut 23 o 16:01

  2. O ile zgodzi się na taki zapis pozwany dłużnik, w co wątpię. Jeżeli dochodzi do zawarcia ugody to roszczenie często jest cokolwiek sporne, niepewne i dlatego powód godzi się na ugodę.

    admin

    26 lut 23 o 16:06

Skomentuj