Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda sądowa a koszty komornicze

4 komentarze

Pytanie: Proszę o odpowiedź na poniższą kwestię. Strony sporu na pierwszej rozprawie na wniosek strony pozwanej deklarują chęć ugody. Strona pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika deklaruje chęć spisania treści ugody. Strona powodowa bez pełnomocnika przystaje na tą propozycję sporządzenia treści ugody. Pełnomocnik proponuje ustnie na rozprawie, rozłożenie spłaty wps na raty oraz opłacenie wszystkich odsetek i kosztów komorniczych. Część kwoty wps jest już zabezpieczona przez komornika na podstawie udzielonego powodowi przez Sąd, zabezpieczenia roszczeń przed wniesieniem pozwu w sprawie.

Przeczytaj też: Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Na jakie zapisy w proponowanej treści ugody powód musi zwrócić szczególną uwagę, tak aby nie poniósł jakichkolwiek kosztów komorniczych związanych z potencjalnie przyszłych czynności egzekucyjnych – w przypadku, gdy dłużnik nie będzie spłacał rat kwoty wps terminowo?

Odpowiedź: Wystarczy, że w ugodzie NIE znajdzie się zapis, że wierzyciel zwróci dłużnikowi poniesioną przez tego ostatniego opłatę egzekucyjną, ani że nie ma on prawa domagać się od dłużnika zwrotu kosztów egzekucji (wpłaconych zaliczek…).

Przeczytaj też: Ugoda przed sądem a komornik

Art. 770 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

Przeczytaj też: Wierzyciel nie chce ugody

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ugoda sądowa a koszty komornicze'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dajmy na to, że wierzyciel zażyczy sobie sprawdzenia wszystkich banków i skoków w Ognivo czego koszt wyniesie kilkaset złotych a nie jest to potrzebne ponieważ dłużnik ma inny majątek z którego komornik może prowadzić egzekucje na wniosek wierzyciela. Czy i wobec tego komornik obciąży dłużnika kosztami tego niepotrzebnego sprawdzenia wszystkich wspomnianych instytucji w ognivo?

  Gross

  2 lut 23 o 15:04

 2. Tak i w takim przypadku też należny jest wierzycielowi zwrot tych kosztów od dłużnika.

  admin

  2 lut 23 o 15:42

 3. Czy w treści ugody zapobiegawczo, w przypadku gdy dłużnik nie będzie spłacał rat a sąd nadając ugodzie klauzulę wykonalności:
  -nie zwolni lub zapomni lub też z innych powodów zwolnić w niej wierzyciela – powoda od kosztów sądowych (tym samym komorniczych),
  aby tych kosztów w ten sposób uniknąć (żeby jednak te koszty pokrył pozwany – dłużnik ) można, trzeba zawrzeć taki zapis ?:
  “Pozwany zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów komorniczych w przypadku gdy egzekucja należnych kwot rat niniejszej ugody stanie się konieczna”

  max

  13 lut 23 o 15:11

 4. Nie, nie ma potrzeby tego zapisywać. Art. 104 kpc stanowi, że koszty procesu, w którym zawarto ugodę znosi się wzajemnie. Gdyby sąd się pomylił, to przysługuje stronom wniosek o sprostowanie, uzupełnienie.

  Co do kosztów komorniczych, to nie trzeba nic zapisywać, mamy art. 770 § 1 kpc: Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

  admin

  13 lut 23 o 15:19

Skomentuj