Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę sądową?

3 komentarze

Pytanie: Czy adwokat pozwanego może podpisać za niego ugodę sądową? Jest to sprawa o zapłatę pomiędzy osobami fizycznymi. Ma pełnomocnictwo ale nie wiem czy ono upoważnia go do podpisania ugody – zakres pełnomocnictwa.

Przeczytaj też: Ugoda sądowa a umorzenie postępowania

Odpowiedź: Art. 91 ust. 4 kpc (kodeksu postepowania cywilnego) stanowi, że pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie.

Przeczytaj też: Zrzeczenie się roszczenia przez pełnomocnika

A zatem, jeśli w pełnomocnictwie nie wyłączono umocowania do zawarcia ugody sądowej, to pełnomocnik może zawrzeć ugodę – podpisać ją w imieniu pozwanego (w imieniu strony postępowania).

Przeczytaj też: Uznanie długu przez pełnomocnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2023

Komentarze do 'Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę sądową?'

Subscribe to comments with RSS

 1. W żadnym wypadku nie powierzyłabym adwokatowi podpisania za mnie ugody sadowej i w ogóle zawarcia porozumienia bez mojej akceptacji. To niebezpieczny przepis.

  Viki

  20 lut 23 o 20:55

 2. Przepis jak wskazałem, zezwala też na wykluczenie umocowania pełnomocnika do zawarcia ugody.

  admin

  21 lut 23 o 01:13

 3. Pełnomocnik może wszystko co niesie ryzyko zrujnowania klienta, nie tylko finansowo ale też wolnościowo (sprawa karna) i psychicznie. Unikać adwokatów jak ognia, poświecić czas na zagłębienie się w przepisy i samodzielnie występować w sprawie.

  Rom

  25 lut 23 o 16:17

Skomentuj