Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych

2 komentarze

Pytanie: Co znaczy gdy powód w pozwie o zapłatę wnioskuje o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych?

Przeczytaj też: Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

Odpowiedź: Chodzi o to, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

Przeczytaj też: Odsetki od kosztów procesu w nakazie zapłaty

Jednakże i pozwany wnosząc środek odwoławczy od wydanego orzeczenia może zawnioskować o zasądzenie od przeciwnika kosztów postępowania według norm przepisanych i zostaną mu zasądzone jeżeli powództwo zostanie oddalone.

Przeczytaj też: Zwolnienie z kosztów sądowych a koszt zastępstwa procesowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lutego, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Można też uzyskać zasądzenie na podstawie spisku kosztów poniesionych. Alternatywa do kosztów według norm przepisanych.

    Anonim

    15 lut 23 o 12:18

  2. “spisu kosztów” a nie “spisku” chociaż spisko w sądach polskich powszechnych niewątpliwie są ha ha.

    Anonim

    16 lut 23 o 09:08

Skomentuj