Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeden komentarz

Pytanie: Wysłaliśmy naszemu dłużnikowi będącemu spółką z o.o. przedsądowe wezwanie do zapłaty, w odpowiedzi otrzymaliśmy od nich informację, ze złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy w takiej sytuacji pozew o zapłatę nie zostanie odrzucony?

Przeczytaj też: Upadłość a wymagalność wierzytelności

Odpowiedź: Wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać ogłoszenia upadłości. I skoro upadłość nie została jeszcze przez sąd ogłoszona i nie wiadomo w ogóle, czy zostanie, to można wnieść powództwo o zapłatę bądź inne. Jeżeli w trakcie postępowania sądowego o zapłatę zostanie ogłoszona upadłość dłużnika to sąd z urzędu zawiesi to postępowanie.

Przeczytaj też: Zgłoszenie wierzytelności bez wyroku

Powód będzie mógł wówczas zgłosić swe roszczenie – wierzytelność do masy upadłościowej i jeżeli zostanie uznana – zamieszczona na liście wierzytelności, to postępowanie sądowe o zapłatę zostanie umorzone. W przypadku nieuznania wierzytelności przez syndyka, wierzyciel może wnieść sprzeciw.

Przeczytaj też: Upadłość – zgłoszenie wierzytelności po terminie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 czerwca, 2022

kategoria windykacja

tag , ,

1 komentarz do 'Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dłużnicy często starają się omamić wierzycieli złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości żeby powstrzymać windykację albo zniechęcić do zawiadomienia o wyłudzeniu.

    kotwicz

    1 lip 22 o 13:33

Skomentuj