Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

Brak komentarzy

Pytanie: Właśnie zorientowałem się, że wniosłem pozew do niewłaściwego miejscowo sądu. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum, że w takiej sytuacji sąd niewłaściwy przekaże pozew temu właściwemu. Tylko że problem w tym, że roszczenie będzie już wtedy przedawnione gdyż powództwo wniosłem na dwa dni przed upływem okresu przedawnienia. Chyba że przedawnienie nie będzie płynąc mimo wniesienia pozwu do niewłaściwego sądu?

Przeczytaj też: Pozew o zapłatę – właściwość miejscowa sądu

Odpowiedź: Zgadza się, wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego zarówno miejscowo jak i rzeczowo jest skuteczne dla przerwania biegu przedawnienia – tak uznał Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w wyroku z dnia 27 lipca 1973 r., sygn. akt II CR 345/73.

Zapomniałem wcześniej dopisać, że niedokonałem opłaty od pozwu, co w takiej sytuacji?

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Po przekazaniu sprawy z niewłaściwego sądu do właściwego sądu ten ostatni wezwie Pana jako powoda do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez dokonanie opłaty od pozwu (sąd poda kwotę) w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Jeżeli uzupełni Pan w terminie brak formalny pozwu poprzez uiszczenie opłaty od pozwu, to przedawnienie pozostanie przerwane jako że nie doszło do prawomocnego zwrotu pozwu.

Przeczytaj też: Odrzucenie pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 września, 2022

Skomentuj