Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu

2 komentarze

Rokrocznie sporo osób rezygnuje z wniesienia powództwa o zapłatę dowiedziawszy się, że musiałyby uiścić wysoką jak dla nich opłatę sądową. Nie wiedzą tego, że można złożyć wniosek o zwolnienie (w całości lub w części) z kosztów sądowych, w tym przede wszystkim – opłaty sądowej. Reguluje to ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przeczytaj też: Zwolnienie z kosztów sądowych a koszt zastępstwa procesowego

I tak też, jak stanowi art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Jest to taki tekst:

Przeczytaj też: Zwolnienie z kosztów sądowych a postępowanie egzekucyjne

Wnoszę o zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów sądowych w całości / w części (jeżeli w części, to wskazać, w jakim zakresie wnioskodawca domaga się zwolnienia od kosztów sądowych, np. od opłaty od pozwu lub opłaty od wniosku) z uwagi na niemożność ich poniesienia bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym dla siebie i rodziny.

                                                                                                                        Podpis:

Załącznik:
– oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jak i wniosku o zwolnienie kosztów sądowych można ściągnąć ze strony internetowej każdego (mam nadzieję, że każdego) sądu rejonowego. Jeżeli takowych brak na stronie internetowej sądu właściwego dla Ciebie, to odwiedź stronę www innego sądu rejonowego.

Przeczytaj też: Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?

Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie o prawdziwości i rzetelności oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 września, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Z ciekawości, czy sąd może tylko w części zwolnić z samej opłaty sądowej czyli jak gdyby obniżyć ją co do obowiązku uiszczenia przez powoda który wniósł o zwolnienie?

    Janusz

    9 wrz 22 o 14:05

  2. Tak, jeżeli w ocenie sądu strona jest w stanie ponieść część opłaty bez uszczerbku o którym mowa w poradzie.

    admin

    9 wrz 22 o 14:50

Skomentuj