Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skuteczność egzekucji komorniczych – czy bać się komornika?

2 komentarze

Firmy windykacyjne radzą dłużnikom niby w ich interesie, żeby nie unikali windykatorów i dobrowolnej spłaty długu, bo w przeciwnym wypadku sprawa trafi do sądu po czym do komornika co łącznie da dodatkowe wysokie koszty obciążające dłużnika a egzekucja komornicza będzie dokuczliwa i rujnująca. Jak chodzi o te koszty procesowe, to owszem, w nakazie zapłaty, w wyroku sąd orzeka o obowiązku ich zwrotu przez dłużnika a komornik je egzekwuje łącznie z zaliczkami które wpłacił mu wierzyciel i swoją 10 procentową opłatą stosunkową, tylko że… w Polsce większość egzekucji komorniczych jest całkowicie bezskutecznych. Od wielu lat skuteczność postępowań egzekucyjnych oscyluje na poziomie 20%; są to dane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Postępowanie egzekucyjne są nagminnie umarzane z powodu ich bezskuteczności a tytuły wykonawcze zwracane wierzycielom; o każdym czasie (po kilku latach albo i od razu) mogą ponownie wnieść o egzekucję tylko po co – komornik znów zażąda zaliczki w kwocie np. 300 zł której to zaliczki wierzyciel prawdopodobnie też nie odzyska, bo egzekucja znów będzie bezskuteczna. Dłużnik po bezskutecznej egzekucji wie, że może zostać wznowiona. Owszem, zdarzają się przypadku skutecznych ponownych egzekucji kiedy to dłużnik w końcu ma dochody (znalazł pracę) i majątek (na przykład spadek otrzymał) ale rzadko. Skuteczność komorników zależy właśnie od tego, czy dłużnik ma oficjalne (a nie ukryte) odpowiednio wysokie dochody i majątek.

Znane są też jednak przypadki bezskutecznych egzekucji w odniesieniu do dłużników aktywnie prowadzących firmę na siebie. Zmienianie co jakiś czas konta firmowego (dobre są tutaj) albo osobistego (dobre są tutaj) sprawia ze miesiącami konto jest niezajęte, bo komornicy w większości nie częściej własnie jak raz na kilka miesięcy szukają nowych kont dłużnika przez system OGNIVO. Więcej o unikaniu egzekucji: Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą.

Czy zatem bać się komornika? Jeżeli masz jawne dochody i majątek to tak, lepiej dogadać się z wierzycielem czy z firmą windykacyjną gdyż będzie taniej gdy dojdzie do postępowania egzekucyjnego. A jeżeli nie masz dochodów i majątku, to się nie bój; komornik to nie windykator z półświatka.

A Ty (przyszły) wierzycielu, jeżeli chcesz aby w twojej sprawie komornik okazał się skuteczny, to zabezpiecz swoją należność rzeczowo: hipoteką albo zastawem albo przynajmniej sprawdź zawczasu wypłacalność dłużnika tak jak robią to banki oceniając zdolność kredytową.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Skuteczność egzekucji komorniczych – czy bać się komornika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy w windykacji istnieje taka możliwość że dłużnik nie dowie się o postępowaniu sądowym o zapłatę i o wydaniu prawomocnego wyroku? Chodzi mi o to aby komornik mógł działać z zaskoczenia i żeby dłużnik wiedząc o zbliżającej się egzekucji komorniczej nie usuwał pieniędzy z konta i majątku w ogóle. Co prawda ma dom na siebie ale z tego co mi wiadomo to miał wzięty jakiś wysoki kredyt którego nie spłacił i jest hipoteka na rzecz firmy pożyczkowej. Oprócz tego wiadomo mi, że ma też innych wierzycieli którzy pożyczyli mu pieniądze ale jeszcze nie minęły terminy zwrotu tych pożyczek. Dlatego właśnie zależy mi na niespodziewanej egzekucji z konta bo jak wszyscy wierzyciele dołączą się do egzekucji z nieruchomości to pewnie nie odzyskam pieniędzy.

  PL

  3 Lut 21 o 19:48

 2. W każdym przypadku, jeśli złoży Pani pozew do sądu o zapłatę i sąd wyda nakaz zapłaty to dłużnikowi zostanie doręczony odpis tegoż nakazu aby mógł wnieść sprzeciw czy zarzuty od nakazu zapłaty jeśli kwestionuje Pani powództwo w całości lub w części. Jeżeli będzie brak podstaw o wydania nakazu zapłaty z Pani powództwa, to sąd skieruje sprawę do postępowania zwykłego i też poinformuje o tym dłużnika przesyłając mu odpis Pani pozwu. Chyba, że dłużnik przez długi okres czasu będzie przebywał poza adresem jego zamieszkania wskazanym w pozwie, to i nakaz i wyrok uprawomocnią się jeżeli korespondencja z sądu nie będzie przez pozwanego dłużnika podejmowana i będzie zwracana do sądu. Oczywiście są to rzadkie przypadki, gdyż dłużnik musiałby przebywać poza miejscem zamieszkania przez kilka tygodni.

  Jedyna sytuacja w której przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dłużnik nie dowie się o wydaniu tytułu wykonawczego jest ta, kiedy to wierzyciel uzyskał wcześniej od dłużnika oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (na wypadek zwłoki w zapłacie zobowiązania, np. z tytułu sprzedaży na fakturę, albo z tytułu udzielonej pożyczki). Jeżeli nie poinformuje Pani dłużnika o tym, że wnosi Pani do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, to dłużnik nie dowie się o tym z sądu. Sąd przyśle Pani akt z klauzulą i może Pani skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Jeżeli natomiast chodzi o uprzywilejowanie wierzyciela hipotecznego to jest na takim samym poziomie niezależnie od tego czy jest nim bank, czy też pozabankowa firma udzielająca pożyczek, czy też osoba prywatna jako wierzyciel np. hipoteka z tytułu pożyczki prywatnej.

  admin

  3 Lut 21 o 20:19

Skomentuj