Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skuteczność egzekucji komorniczych – czy bać się komornika?

14 komentarzy

Firmy windykacyjne radzą dłużnikom niby w ich interesie, żeby nie unikali windykatorów i dobrowolnej spłaty długu, bo w przeciwnym wypadku sprawa trafi do sądu po czym do komornika co łącznie da dodatkowe wysokie koszty obciążające dłużnika a egzekucja komornicza będzie dokuczliwa i rujnująca. Jak chodzi o te koszty procesowe, to owszem, w nakazie zapłaty, w wyroku sąd orzeka o obowiązku ich zwrotu przez dłużnika a komornik je egzekwuje łącznie z zaliczkami które wpłacił mu wierzyciel i swoją 10 procentową opłatą stosunkową, tylko że… w Polsce większość egzekucji komorniczych jest całkowicie bezskutecznych. Od wielu lat skuteczność postępowań egzekucyjnych oscyluje na poziomie 20%; są to dane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przeczytaj też: Skuteczność firm windykacyjnych

Postępowanie egzekucyjne są nagminnie umarzane z powodu ich bezskuteczności a tytuły wykonawcze zwracane wierzycielom; o każdym czasie (po kilku latach albo i od razu) mogą ponownie wnieść o egzekucję tylko po co – komornik znów zażąda zaliczki w kwocie np. 300 zł której to zaliczki wierzyciel prawdopodobnie też nie odzyska, bo egzekucja znów będzie bezskuteczna. Dłużnik po bezskutecznej egzekucji wie, że może zostać wznowiona. Owszem, zdarzają się przypadku skutecznych ponownych egzekucji kiedy to dłużnik w końcu ma dochody (znalazł pracę) i majątek (na przykład spadek otrzymał) ale rzadko. Skuteczność komorników zależy właśnie od tego, czy dłużnik ma oficjalne (a nie ukryte) odpowiednio wysokie dochody i majątek.

Przeczytaj też: Skorumpowani komornicy

Znane są też jednak przypadki bezskutecznych egzekucji w odniesieniu do dłużników aktywnie prowadzących firmę na siebie. Zmienianie co jakiś czas konta firmowego (dobre są tutaj) albo osobistego (dobre są tutaj) sprawia ze miesiącami konto jest niezajęte, bo komornicy w większości nie częściej własnie jak raz na kilka miesięcy szukają nowych kont dłużnika przez system OGNIVO. Więcej o unikaniu egzekucji: Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą.

Przeczytaj też: Opieszałość komornika

Czy zatem bać się komornika? Jeżeli masz jawne dochody i majątek to tak, lepiej dogadać się z wierzycielem czy z firmą windykacyjną gdyż będzie taniej gdy dojdzie do postępowania egzekucyjnego. A jeżeli nie masz dochodów i majątku, to się nie bój; komornik to nie windykator z półświatka.

A Ty (przyszły) wierzycielu, jeżeli chcesz aby w twojej sprawie komornik okazał się skuteczny, to zabezpiecz swoją należność rzeczowo: hipoteką albo zastawem albo przynajmniej sprawdź zawczasu wypłacalność dłużnika tak jak robią to banki oceniając zdolność kredytową.

Przeczytaj też: Prawo wyboru komornika i komornik nie przyjmujący spraw z wyboru

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Skuteczność egzekucji komorniczych – czy bać się komornika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy w windykacji istnieje taka możliwość że dłużnik nie dowie się o postępowaniu sądowym o zapłatę i o wydaniu prawomocnego wyroku? Chodzi mi o to aby komornik mógł działać z zaskoczenia i żeby dłużnik wiedząc o zbliżającej się egzekucji komorniczej nie usuwał pieniędzy z konta i majątku w ogóle. Co prawda ma dom na siebie ale z tego co mi wiadomo to miał wzięty jakiś wysoki kredyt którego nie spłacił i jest hipoteka na rzecz firmy pożyczkowej. Oprócz tego wiadomo mi, że ma też innych wierzycieli którzy pożyczyli mu pieniądze ale jeszcze nie minęły terminy zwrotu tych pożyczek. Dlatego właśnie zależy mi na niespodziewanej egzekucji z konta bo jak wszyscy wierzyciele dołączą się do egzekucji z nieruchomości to pewnie nie odzyskam pieniędzy.

  PL

  3 lut 21 o 19:48

 2. W każdym przypadku, jeśli złoży Pani pozew do sądu o zapłatę i sąd wyda nakaz zapłaty to dłużnikowi zostanie doręczony odpis tegoż nakazu aby mógł wnieść sprzeciw czy zarzuty od nakazu zapłaty jeśli kwestionuje Pani powództwo w całości lub w części. Jeżeli będzie brak podstaw o wydania nakazu zapłaty z Pani powództwa, to sąd skieruje sprawę do postępowania zwykłego i też poinformuje o tym dłużnika przesyłając mu odpis Pani pozwu. Chyba, że dłużnik przez długi okres czasu będzie przebywał poza adresem jego zamieszkania wskazanym w pozwie, to i nakaz i wyrok uprawomocnią się jeżeli korespondencja z sądu nie będzie przez pozwanego dłużnika podejmowana i będzie zwracana do sądu. Oczywiście są to rzadkie przypadki, gdyż dłużnik musiałby przebywać poza miejscem zamieszkania przez kilka tygodni.

  Jedyna sytuacja w której przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dłużnik nie dowie się o wydaniu tytułu wykonawczego jest ta, kiedy to wierzyciel uzyskał wcześniej od dłużnika oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (na wypadek zwłoki w zapłacie zobowiązania, np. z tytułu sprzedaży na fakturę, albo z tytułu udzielonej pożyczki). Jeżeli nie poinformuje Pani dłużnika o tym, że wnosi Pani do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, to dłużnik nie dowie się o tym z sądu. Sąd przyśle Pani akt z klauzulą i może Pani skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Jeżeli natomiast chodzi o uprzywilejowanie wierzyciela hipotecznego to jest na takim samym poziomie niezależnie od tego czy jest nim bank, czy też pozabankowa firma udzielająca pożyczek, czy też osoba prywatna jako wierzyciel np. hipoteka z tytułu pożyczki prywatnej.

  admin

  3 lut 21 o 20:19

 3. Dość powszechnymi są narzekania zawiedzionych wierzycieli zrzucających odpowiedzialność za bezskuteczne postępowanie egzekucyjne na rzekomą bezczynność komornika tudzież jego nierzetelność wynikającą z rzekomej zmowy z dłużnikiem. Należy tutaj bardzo zdecydowanie podkreślić, że do obowiązków komornika nie należy poszukiwanie majątku dłużnika, choć mimo braku tego obowiązku niektórzy komornicy przejawiają stosowną własną inicjatywę w tym zakresie. Ze swej strony zauważyliśmy, że taka inicjatywa jest tym większa im uboższy rewir komorniczy i wspomnianej aktywności egzekucyjnej należy bardziej się spodziewać od komorników takich właśnie rewirów, poza aglomeracjami a więc rewirów mniej nasyconych różnego rodzaju przedsiębiorstwami czy zwłaszcza szpitalami będącymi łatwym i pożądanym celem egzekucyjnym.

  windykator

  25 maj 21 o 06:53

 4. Do pracy polskich komorników pasuje trochę staropolskie przysłowie „Tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Chodzi o to, że możliwości komorników są ograniczone. Jeżeli dłużnik pracuje na czarno, jeżeli majątek przepisał na kogoś albo nawet skutecznie ukrywa, to komornik jest bezradny, bo urzędowe tzw, poszukiwanie majątku przez komornika ma niewiele wspólnego z poszukiwaniem przez detektywów. Zresztą, w praktyce i detektywi są najczęściej w takich sytuacjach nieskuteczni. Gdy dłużnik majątek przepisał na kogoś zwłaszcza z rodziny, to można skargą pauliańską doprowadzić do uznania przez sąd nieskuteczności czynności takiej darowizny ale z taką skarga musi wystąpić wierzyciel a nie komornik.
  Wyżej wskazane ograniczenia bynajmniej jednak nie oznaczają, że nie ma sensu wybieranie komornika. Są komornicy którzy bardzo przykładają się do pracy, są tacy którzy średnio przykładają się do pracy oraz minimaliści.

  Marcin

  30 maj 21 o 15:03

 5. Niektórzy mają jednego sprawdzonego komornika któremu zlecają egzekucję także jako komornikowi z wyboru czyli poza jego właściwością terytorialną, gdziekolwiek na terenie Polski. Takie podejście ma poważne wady – ile razy i czy w ogóle komornik z wyboru mający siedzibę na przykład w Katowicach wybierze się na czynności terenowe do dłużnika mieszkającego na przykład w Gdańsku?

  Norbert

  1 cze 21 o 16:34

 6. Obecnie już nie można wybierać komornika z terenu całej Polski tylko z obszaru podległego danemu sądowi apelacyjnemu.

  admin

  1 cze 21 o 17:52

 7. Gdy miałem sprawę przeciwko dłużnikowi w regionie, w mieście w którym żadnego komornika nie znałem, to brałem nazwiska komorników z takiego regionu i wpisywałem w internecie dodając najczęściej słowo “opinie”. Otrzymywał ode mnie zlecenie ten z komorników pod adresem którego w internecie było najwięcej skarg i złorzeczeń ze dłużników, chyba domyślacie się, dlaczego.

  Tomasz

  2 cze 21 o 05:38

 8. Jeżeli dłużnik otrzymuje minimalną pensję, to komornik nie zajmie jej, jeżli jest bezrobotny to wiadomo.. . Jeżeli nie ma innych składników majątku, to egzekucja po prostu będzie bezskuteczna. Komornik co prawda może zająć rzeczy (w tym samochody) ale jeśli nie on jest ich właścicielem i właściciel zażąda zwolnienia, to trzeba będzie je zwolnić. Opcją jest istotnie skorzystanie z usługi firmy windykacyjnej, aby niekonwencjonalnymi metodami przymusić dłużnika do zapłaty.

  Anonim

  6 cze 21 o 20:44

 9. Komornicy nie ponoszą praktycznie żadnego ryzyka jako przedsiębiorcy. Wiadomo że dłużników nie brakuje a zaliczki na poczet egzekucji wpłacane są przez wierzycieli. Komornicy trzepią w sumie ciężkie pieniądze skupiając się przede wszystkim na zajęciach wynagrodzeń, emerytur i rent, rachunków bankowych i nadpłat podatków dłużników.

  palikot

  25 wrz 21 o 02:56

 10. Komornik już nie jest przedsiębiorcą lecz urzędnikiem państwowym.

  admin

  25 wrz 21 o 08:10

 11. Nieskuteczność komorników w dużej mierze spowodowana jest biernością wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym. Na przykład w egzekucji do nieruchomości; zajęcie jak najbardziej, każdy wierzyciel ponagla żeby zając ale wniosek o opis i oszacowanie oraz wpłata zaliczki na to, to już nie i do wyznaczenia licytacji nie dochodzi.

  Walet

  21 lis 21 o 17:32

 12. Na przestrzeni ostatniej dekady znacznie zwiększyła się liczba komorników w Polsce ale jakoś nie zauważyłem idącego za tym wzrostem wzrostu konkurencji która przejawiałaby się zwiększoną pracowitością komorników.

  piku

  8 gru 21 o 11:30

 13. Komornik w przeciwieństwie do firmy windykacyjnej, może bez zgody dłużnika wejść do jego firmy i mieszkania, może pozajmować rzeczy, konta bankowe i inne wierzytelności jak zwłaszcza nadpłata podatku we Urzędzie Skarbowym, ruchomości i nieruchomości. Jednak jak w przysłowiu: z pustego w próżne i Salomon nie naleje, tak i komornik nie wyegzekwuje długu jeżeli dłużnik majątku nie posiada lub skutecznie ten majątek ukrywa. O ile w pierwszym przypadku żaden komornik nie poradzi o tyle w drugim niekiedy może – jeżeli jest pracowity i myślący. Te dwie cechy przydają się także w sprzedaży zajętego mienia ruchomego i nieruchomości.

  Romek

  9 gru 21 o 09:03

 14. Zgadza się skuteczność polskich komorników jest generalnie na żałosnym poziomie. Między innymi właśnie dlatego, że nie sprawdza się klientów, pożyczkobiorców i udziela kredytu kupieckiego i gotówkowego takim co już nic nie mają.

  Anonim

  25 sty 23 o 16:11

Skomentuj