Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Opieszałość komornika

2 komentarze

Pytanie: Jak sobie poradzić z opieszałością komornika? Postępowanie egzekucyjne toczy się ślamazarnie, egzekwowana należność wynosi blisko 30 tys. złotych a ja otrzymuję przelewy po kilka, kilkanaście złotych.

Przeczytaj też: Komornik nie odbiera telefonu…

Odpowiedź: Na wstępie należy nadmienić, że większość postępowań egzekucyjnych jest bezskutecznych niezależnie od postawy komornika ponieważ jeśli dłużnik nie posiada oficjalnych dochodów i majątku, to żaden komornik nie będzie skuteczny w takiej sprawie. Przyjmijmy jednak, że komornik w Pana sprawie jest istotnie opieszały.

Przeczytaj też: Skuteczność egzekucji komorniczych – czy bać się komornika?

Po złożeniu wniosku egzekucyjnego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych. Komornik podejmuje szereg czynności z urzędu, ale także dokonuje zajęć zgodnie ze złożonym wnioskiem wierzyciela. Czasem brak odpowiedzi od komornika wynika z tego, że komornik czeka na odpowiedź z instytucji, do której wystąpił w celu ustalenia majątku dłużnika.

Przeczytaj też: Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik zawiadamia o każdej czynności wierzyciela. W praktyce jednak przepis ten znajduje zastosowanie jedynie sytuacji czynności egzekucyjnych o dużym znaczeniu, takim jak: przeszukanie mieszkania, zajęcie wynagrodzenia lub rachunku bakowego, zajęcie nieruchomości, wysłuchanie przed umorzeniem, umorzenie. Informowanie wierzyciela o każdej czynności wymagałoby co kilka dni wysyłania do wierzyciela pisma listem poleconym o podjętych czynnościach. Z uwagi na ilość spraw prowadzonych przez komornika (średnio w ciągu miesiąca komornik ma do prowadzenia kilka tysięcy spraw) takie działania są fizycznie niemożliwe. Zdarza się jednak, że wierzyciel uzyskuje od komornika na bieżąco informacje poprzez telefon lub pocztę elektroniczną.

Przeczytaj też: Zapytanie do komornika o stan egzekucji

Jeśli komornik przez długi czas nie informuje wierzyciela o podjętych czynnościach, może on zastosować pewne działania w celu zdyscyplinowania komornika. Wierzyciel może zadzwonić do kancelarii komorniczej i zapytać się o stan sprawy. Podczas rozmowy telefonicznej wierzyciel dowie się o podjętych czynnościach i o ich skutkach. Następnie wierzyciel może umówić się z komornikiem na przeglądanie akt egzekucyjnych. Przejrzenie akt egzekucyjnych pozwoli wierzycielowi na własne oczy zobaczyć stopień zaangażowania komornika w sprawę. Wierzyciel może również składać samodzielne wnioski o to, żeby komornik informował go o podejmowanych czynnościach. Jeśli wierzyciel nadal uważa, że komornik nienależycie wykonuje swoje obowiązki, może złożyć skargę do sądu.

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 października, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Opieszałość komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornikom podobno nie zależy na egzekucji w sprawach kwot rzędu 2-3 tysiące złotych, podobno nie warto płacić im za to, czy to prawda?

    Anonim

    22 paź 22 o 04:01

  2. Zależy, zwłaszcza w obecnych czasach kiedy to komorników jest proporcjonalnie o wielu więcej niż dawniej (mają stosunkowo mniej spraw egzekucyjnych). Podstawa egzekucji to wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, zwrot podatku i te czynności egzekucyjne wykonuje się zza biurka, nie są czasochłonne ani pracochłonne. Wierzyciel zleca egzekucję z tych składników, opłaca i komornik musi wykonać.

    admin

    22 paź 22 o 10:12

Skomentuj