Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawo wyboru komornika i komornik nie przyjmujący spraw z wyboru

5 komentarzy

Art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych daje wierzycielowi prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Nie dotyczy to egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednak ma obowiązek nie przyjąć sprawy z wyżej określonego wyboru jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
– wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
– wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Jak widać z powyższych przesłanek do odmowy przyjęcia sprawy z wyboru, odmowa przyjęcia sprawy z wyboru nie musi oznaczać, że trafiliśmy na nieskutecznego czy leniwego komornika. Warto przy tym zauważyć, że wskazana wyżej 35% skuteczność jest znacznie wyższa od średniej skuteczności wszystkich polskich komorników która od lat oscyluje na poziomie zaledwie 20%.

A jak szybko sprawdzić, czy dany komornik przyjmuje na chwilę obecną sprawy z wyboru? Tak, można zatelefonować ale do wielu komorników można telefonować bezskutecznie godzinami, dniami, bo nikt w kancelarii nie podnosi słuchawki. Otóż da się to sprawdzić szybko i bezpłatnie mając dostęp do internetu. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 9 Ustawy o komornikach sądowych, w przypadku gdy w danym półroczu zaistnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru, na stronie internetowej sądu niezwłocznie zamieszcza się stosowną wzmiankę o tym fakcie. Wystarczy zatem wejść na stronę internetową sądu rejonowego przy którym komornik działa, do zakładki poświęconej komornikom. Strony internetowe niektórych (albo i wszystkich) sądów są mało przejrzyste i intuicyjne do serfowania, więc sugeruję wpisać w wyszukiwarce Google frazę “sąd rejonowy w (miasto) komornicy”.  Zdecydowanie warto najpierw sprawdzić, czy dany komornik może przyjmować sprawy z wyboru zamiast od razu wysyłać wniosek egzekucyjny; wejdź na strony internetowe kilku sądów do zakładki o komornikach to przekonasz się, dlaczego warto.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Prawo wyboru komornika i komornik nie przyjmujący spraw z wyboru'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wnioskowanie do komornika z wyboru generalnie nie ma sensu ponieważ jakość ich usług jest na zbliżonym poziomie. zachwalany przez kogoś znajomego komornik jako skuteczny po prostu miał od niego łatwą sprawę, “uczciwego” ściągalnego dłużnika.

  Miko

  12 Cze 20 o 06:46

 2. Komornik z wyboru może mieć sens jeżeli dłużnik jest kryty przez lokalną sitwę prawniczą do której to sitwy miejscowy komornik należy albo której się boi.

  Granat

  16 Cze 21 o 14:51

 3. Sitwa prawnicza w Polsce ma zasięg ogólnopolski więc komornik z wyboru może nie być gwarantem rzetelnej egzekucji. Dla powodzenia takiej sprawy istotny jest nadzór ze strony samego wierzyciela. Ja sobie poradziłem jako wierzyciel z ewidentną korupcją – “parasolem ochronnym” nad dłużnikiem z miasta w innym regionie którego tamtejszy komornik chronił ale do czasu aż się przestraszył mojego nadzoru i uwag i wniosków.

  admin

  16 Cze 21 o 15:02

 4. A czy komornik właściwy miejscowo może odmówić przyjęcia sprawy ponieważ ma zaległości w egzekucji w innych sprawach?

  Cezary

  16 Lip 21 o 18:14

 5. Nie, jeżeli jest komornikiem właściwym miejscowo, nie ma prawo odmówić przyjęcia sprawy pomimo posiadania zaległości w egzekucji w innych sprawach.

  admin

  16 Lip 21 o 18:20

Skomentuj