Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kredyt budowlano – hipoteczny jako współfinansowanie budowy domu

Brak komentarzy

Budowa domu należy z pewnością do jednych z dłuższych i kosztownych przedsięwzięć, które możemy podjąć. Często nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich etapów budowy i wykończenia domu tylko środkami własnymi. Sięgamy wtedy najczęściej po współfinansowanie kredytem hipotecznym (dobre oferty zebraliśmy tutaj). Cały proces ubiegania się o kredyt budowlany nie należy do najprostszych, warto więc przed złożeniem wniosku kredytowego przygotować się i zaczerpnąć informacji na ten temat.

Przeczytaj też: Wartość hipoteki a kwota kredytu hipotecznego

Kredyt budowlano-hipoteczny udzielany jest na cele związane z budową domu, jak również remontem, przebudową czy rozbudową posiadanego lub zakupionego domu. Kredyt hipoteczny przeznaczony na budowę domu można zobrazować, jako składający się z dwóch części, tj. części budowlanej i części hipotecznej. Część budowlana trwa do momentu zakończenia budowy domu i oddania go do użytkowania. W czasie jej trwania następuje wypłata transz kredytu. Odpowiednie transze są wypłacane po ukończeniu danego etapu budowy. Wysokość transz i terminy ich wypłat są określana z góry w załączniku do umowy kredytowej. W trakcie trwania części budowlanej spłacamy wyłącznie odsetki od wypłaconych już transz kredytu. Nie spłacamy zatem kapitału kredytu, który wciąż jeszcze nie został wypłacony w całości. W momencie, gdy zakończymy prace budowlane, część budowlana zostaje przekształcona w część hipoteczną. W tym momencie wszystkie transze kredytu zostały już wypłacone. Nastąpiła również zmiana prawnych zabezpieczeń kredytu. Od tego momentu spłata rat kredytu obejmuje również wypłacony kapitał.

Przeczytaj też: Kredyt gotówkowy na budowę domu

Ubiegając się o kredyt hipoteczny na budowę domu musimy złożyć w banku wniosek wraz z kompletem dokumentów. Wszystkie wymagane dokumenty można podzielić na dwie zasadnicze grupy: dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia oraz dokumenty finansowe.

Wśród dokumentów dotyczących przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia należy wymienić takie pozycje jak: księga wieczysta działki, tytuł prawny nabycia nieruchomości (np. akt notarialny), wypis i wyrys z rejestru gruntów, prawomocne pozwolenie na budowę, zatwierdzony projekt budowlany, uzupełniony dziennik budowy, kosztorys budowlany na druku bankowym oraz operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego (czasami wystarczy jednak zwykła wycena bankowa).

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny. Za co musimy zapłacić?

Musimy pamiętać, że ubiegając się o kredyt hipoteczny banki często wymagają w miarę nowych dokumentów. Aktualny odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości możemy pobrać w Sądzie Wieczystoksięgowym (koszt to 30 złotych). Niektóre z banków wymagają, by odpis ten nie był starszy niż 1 miesiąc. Warto więc wstrzymać się z pobraniem tego dokumentu do czasu złożenia kompletnego wniosku kredytowego. Z kolei wypis i wyrys z rejestru gruntów możemy uzyskać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym (wypis kosztuje 12 zł, natomiast wypis i wyrys 120zł).

Wśród dokumentów finansowych, które są niezbędne do wyliczenia zdolności kredytowej najczęściej wymagane są: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (na druku bankowym), wyciągi z rachunków ROR za ostatnie 6 miesięcy, czy PIT za ostatni rok podatkowy.

Pamiętajmy, że wniosek kredytowy możemy złożyć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu budowy sygnalizowanym wpisem do dziennika budowy.

Przeczytaj też: Jak przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny na budowę domu wypłacany jest zawsze w transzach. Im większy będzie kredyt tym zazwyczaj więcej będzie transz. Transze są wypłacane zgodnie z postępem prac na budowie. Rozliczenie transz wypłaconego kredytu następuj najczęściej poprzez inspekcje nieruchomości, zdjęcia budowy lub faktury. Decydując się na kredyt hipoteczny w konkretnym banku warto zwrócić na ten aspekt uwagę, gdyż często inspekcje są dodatkowo płatne, zwykle 100-200 zł. Nie zawsze też jesteśmy w stanie przedstawić na wszystko faktury. Warto więc rozejrzeć się za bankiem, który rozliczenie transz przeprowadza jedynie na podstawie zdjęć.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny krok po kroku

Istotną sprawą jest również sama wysokość kredytu, o który będziemy się starać. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie sobie pewnego marginesu. Decydując się na budowę domu musimy być świadomi, że w trakcie mogą pojawić się nieprzewidziane wydatki, zmiana koncepcji, czy po prostu wzrost cen niektórych materiałów budowlanych. Po wypłaceniu pierwszej transzy trudno będzie nam już podwyższyć całą kwotę kredytu i nieprzewidziane wydatki będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Decydując się jednak na nieco wyższy kredyt jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, gdyż zawsze mamy możliwość zrezygnowania z ostatniej transzy kredytu.

Przeczytaj też: Prawne aspekty kredytów hipotecznych

We wniosku kredytowym będziemy musieli określić również termin zakończenia prac budowlanych. Pamiętajmy, że bank będzie wymagał od nas dostarczenia pozwolenia na użytkowanie budynku do dnia, który sami sobie wcześniej wyznaczyliśmy w kosztorysie budowlanym. Warto jest więc wpisać taki termin zakończenia prac budowlanych, który pozwoli nam bezpiecznie z niego się wywiązać (dodajmy po prostu 2-3 miesiące do terminu, który pierwotnie przewidujemy).

W trakcie budowy i wypłaty kolejnych transz kredytu spłacamy tylko raty odsetkowe od już wypłaconych transz, nie spłacamy zatem kapitału. Po ukończeniu budowy domu i oddania go do użytkowania ostatnią formalnością jest ujawnienie budynku w księdze wieczystej i dostarczenie jej odpisu do banku. Od tego momentu będziemy spłacać raty kapitałowo-odsetkowe.

Przeczytaj też: Pożyczka hipoteczna czy kredyt gotówkowy?

19 września, 2014

kategoria kredyty

Skomentuj