Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wartość hipoteki a kwota kredytu hipotecznego

2 komentarze

Pytanie: Czy to normalne że bank jako zabezpieczenie walutowego kredytu hipotecznego żąda ustanowienia hipoteki o wartości kilkakrotnie wyższej niż kwota kredytu o który ubiega się klient?

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny. Za co musimy zapłacić?

Odpowiedź: Jest to uzasadniony wymóg i to zwłaszcza w przypadku hipotecznych kredytów walutowych. Zabezpieczenie hipoteczne ma umożliwić bankowi odzyskanie kredytu wraz z odsetkami i wszystkimi pozostałymi kosztami do zapłaty których kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej wraz z odsetkami karnymi z tytułu przeterminowanego zadłużenia. Dokładniej, ma umożliwić skuteczną windykację na wypadek niespłacenia kredytu dobrowolnie przez kredytobiorcę. Proszę po pierwsze wziąć pod uwagę że mamy może zmienić się zarówno kurs waluty jak i ceny nieruchomości. A po drugie to, że egzekucja do nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia może toczyć się miesiącami a nawet latami, jeżeli nie znajdzie się kupiec na pierwszej i drugiej licytacji (wówczas trzeba odczekać cały rok zanim znów będzie można wszcząć egzekucję do nieruchomości). To nie tylko teoria, znamy takie praktyczne przypadki.

Przeczytaj też: Obniżenie sumy hipoteki

Zwłaszcza domy, mieszkania zamieszkiwane przez właścicieli – kredytobiorców mogą nie cieszyć się zainteresowaniem na licytacjach, gdyż pozbycie się lokatorów przez nowego właściciela wymaga wskazania im wcześniej lokalu zastępczego, co nie jest łatwe. Przez cały ten czas bank ma środki zamrożone w przeterminowanym kredycie zamiast wykorzystać je do udzielenia kolejnego kredytu. Odsetki karne rosną i obowiązkiem banku jest wziąć pod uwagę taką ewentualność przed udzieleniem kredytu a mianowicie, że trzeba będzie zlecać egzekucję kredytu komornikowi. Bank ma nie tylko prawo ale i obowiązek dbać o to, aby zabezpieczenie kredytu było o jak najwyższej wartości aby nawet jeżeli egzekucja kredytu potrwa rok lub dłużej, możliwe było wyegzekwowanie całego kredytu wraz z kosztami w tym z narosłymi odsetkami od przeterminowanego zadłużenia.

A dobre oferty kredytów hipotecznych mamy tutaj.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny krok po kroku

18 września, 2014

Komentarze do 'Wartość hipoteki a kwota kredytu hipotecznego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mój tata i pewna kobieta są żyrantami pod kredyt hipoteczny na ok 150 tys + odsetki kredyt ten nie jest spłacany od kilku lat odsetki są duże, tata dostał ostatnio pismo od komornika o spłacie rat. I teraz pytanie czy tata ma jakieś prawa, żeby nie spłacać tego kredytu? Czy wejdą mu na pensję, a później na dalszy majątek samochód mieszkanie? Czy nie można zrobić tak żeby ten dom pod który był brany kredyt poszedł pod licytacje albo coś w tym stylu? Mój tata ma na utrzymaniu jeszcze małe dziecko i mnie jako osobę studiującą. Można jakoś temu zapobiec? Tata nie ma takich pieniędzy żeby spłacić ten kredyt a nawet jak mu wszystko zabiorą to nie ma możliwości żeby te pieniądze były odzyskane od kredytobiorcy.

    jagna

    3 mar 21 o 07:03

  2. Niestety, to od banku jako wierzyciela zależy, od kogo zechce aby egzekucja kredytu była prowadzona, czy od kredytobiorcy, czy od poręczyciela, czy od obojga z nich i w jakim zakresie (wynagrodzenie za prace, samochód, mieszkanie…). Łatwiej też prowadzić egzekucję np. z wynagrodzenia niż z nieruchomości, bo często jest tak, że nikt na licytacji nie jest zainteresowany kupnem, zwłaszcza zamieszkałego domu albo mieszkania.

    admin

    3 mar 21 o 07:22

Skomentuj