Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wartość hipoteki a kwota kredytu hipotecznego

Brak komentarzy

Pytanie: Czy to normalne że bank jako zabezpieczenie walutowego kredytu hipotecznego żąda ustanowienia hipoteki o wartości kilkakrotnie wyższej niż kwota kredytu o który ubiega się klient?

Odpowiedź: Jest to uzasadniony wymóg i to zwłaszcza w przypadku hipotecznych kredytów walutowych. Zabezpieczenie hipoteczne ma umożliwić bankowi odzyskanie kredytu wraz z odsetkami i wszystkimi pozostałymi kosztami do zapłaty których kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej wraz z odsetkami karnymi z tytułu przeterminowanego zadłużenia. Dokładniej, ma umożliwić skuteczną windykację na wypadek niespłacenia kredytu dobrowolnie przez kredytobiorcę. Proszę po pierwsze wziąć pod uwagę że mamy może zmienić się zarówno kurs waluty jak i ceny nieruchomości. A po drugie to, że egzekucja do nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia może toczyć się miesiącami a nawet latami, jeżeli nie znajdzie się kupiec na pierwszej i drugiej licytacji (wówczas trzeba odczekać cały rok zanim znów będzie można wszcząć egzekucję do nieruchomości). To nie tylko teoria, znamy takie praktyczne przypadki.

Zwłaszcza domy, mieszkania zamieszkiwane przez właścicieli – kredytobiorców mogą nie cieszyć się zainteresowaniem na licytacjach, gdyż pozbycie się lokatorów przez nowego właściciela wymaga wskazania im wcześniej lokalu zastępczego, co nie jest łatwe. Przez cały ten czas bank ma środki zamrożone w przeterminowanym kredycie zamiast wykorzystać je do udzielenia kolejnego kredytu. Odsetki karne rosną i obowiązkiem banku jest wziąć pod uwagę taką ewentualność przed udzieleniem kredytu a mianowicie, że trzeba będzie zlecać egzekucję kredytu komornikowi. Bank ma nie tylko prawo ale i obowiązek dbać o to, aby zabezpieczenie kredytu było o jak najwyższej wartości aby nawet jeżeli egzekucja kredytu potrwa rok lub dłużej, możliwe było wyegzekwowanie całego kredytu wraz z kosztami w tym z narosłymi odsetkami od przeterminowanego zadłużenia.

A dobre oferty kredytów hipotecznych mamy tutaj.

18 września, 2014

kategoria kredyty

Skomentuj