Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Prawne aspekty kredytów hipotecznych

Jeden komentarz

Kredyt hipoteczny (polecam te tutaj) to przeciwieństwo kredytów krótkoterminowych. Okres kredytowania może zawierać się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu lat. Kredyt może być zaciągnięty zarówno w walucie państwowej czyli złotówce jak i w obcej- nazywany jest wtedy kredytem walutowym. Najczęściej jest przeznaczony na budowę lub zakup domu bądź mieszkania. Ten rodzaj usługi finansowej jest zaciągany na większe sumy pieniędzy niż kredyt konsumencki.

Przeczytaj też: Jak przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego?

Obecnie każdy bank w Polsce posiada w swej ofercie kredyt hipoteczny. Same szczegóły ofert są różne, jedne mniej drugie bardziej korzystne. Różnią się wysokością prowizji, która pobierana jest jednorazowo i wiąże się z przyznaniem kredytu, marżą oraz oprocentowaniem.

Podstawą do ubiegania się o kredyt hipoteczny jest wykazanie przed bankiem zdolności kredytowej, którą definiuje Prawo bankowe. Według definicji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku zdolność kredytową rozumie się jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie1. Można ją wstępnie oszacować samemu za pomocą różnych kalkulatorów internetowych bądź zasięgnąć informacji i rady u doradcy finansowego. Wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do oceny zdolności kredytowej przez bank jest różna w zależności od banku oraz od sytuacji osoby, która chce zaciągnąć kredyt. Osoby pracujące na etat przedstawiają inne zaświadczenia niż osoby prowadzące działalność gospodarczą. Do oceny zdolności kredytowej niezbędne jest również przedstawienie dokumentacji nieruchomości.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny – co powinieneś wiedzieć

Zabezpieczeniem kredytowym jest tak zwana hipoteka. Najczęściej stanowi ją nieruchomość na cele której kredyt został zaciągnięty. Stanowi ona zabezpieczenie dla baku, że pożyczona kredytobiorcy kwota zostanie zwrócona. Przez okres spłacania kredytu mamy ograniczone prawa związane z nieruchomością zastawioną pod hipotekę. Podpisanie umowy z bankiem o kredyt hipoteczny wiąże się z wpisem do księgi wieczystej. To z kolej charakteryzuje się:
– wysokimi kosztami związanymi z opłatami notarialnymi, sądowymi, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz kosztami wyceny obciążonej hipoteki
– długim okresem oczekiwania na wpis do księgi wieczystej
– skomplikowanymi zasadami prowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Przeczytaj też: Kredyt budowlano – hipoteczny jako współfinansowanie budowy domu

Hipoteka wygasa w możecie gdy zaciągnięty kredyt zostanie spłacony.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to trudna decyzja, wymaga sporych przemyśleń i dokładnego przeanalizowania możliwości finansowych. Stanowi zobowiązanie na długie lata jednak zazwyczaj bywa jedyną możliwością zdobycia upragnionego “własnego kąta”.

19 września, 2013

1 komentarz do 'Prawne aspekty kredytów hipotecznych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Kredyty hipoteczne zaciągane są na wiele lat, nawet na dziesiątki lat. W tak długim okresie kredytowania się, prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy jest stosunkowo wysokie. W szczególności zaś chodzi o sytuację utraty pracy i długotrwałego bezrobocia – poszukiwania nowej pracy bądź też szybkiego znalezienia pracy ale z niższymi zarobkami, często znacznie niższymi – zbyt niskimi aby podołać spłacie rat kredytowych w pełnej ich wysokości. Kiedy kredytobiorca coraz dłużej zalega ze spłatą kredytu, to bank w końcu wypowie mu umowę o kredyt hipoteczny i zainicjuje procedurę windykacyjną oraz egzekucyjną czyli tą z udziałem komornika sądowego. Chociaż każdy kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości kredytowanej, to jednak jej upłynnienie może nastąpić tylko w wyniku licytacji komorniczej po wcześniejszym oszacowaniu nieruchomości przez biegłego sądowego. W praktyce, od wszczęcia egzekucji z nieruchomości do dnia licytacji upływają miesiące lub nawet kilka lat a najgorsze dla wierzyciela egzekwującego z nieruchomości jest to, że najczęściej nikt nie jest zainteresowany ich nabyciem na licytacji, szczególnie gdy są to nieruchomości zamieszkałe. Przez lata więc bank będzie miał problem z odzyskaniem pieniędzy za kredyt, środki będą zamrożone w nieruchomości którą bank nie może nawet dysponować. Z opisanych powodów właśnie wymagania banków co do zdolności kredytowej podmiotów wnioskujących o kredyty hipoteczne są tak wysokie.

    buncol

    31 maj 18 o 08:21

Skomentuj