Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

46 komentarzy

Pytanie: Za mną chodzi komornik w sprawie kredytu hipotecznego i mam zablokowane konto w banku. Czy on może zająć środki na rachunku mojej mamy które wpłynęły do niej z mojego innego konta? zaznaczę, że wpłynęły po tym jak została wszczęta egzekucja. Bardzo się martwię i bardzo proszę o podpowiedź…

Odpowiedź: Komornik nie może zająć konta osoby niebędącej dłużnikiem, nawet po przelaniu na to konto środków z konta dłużnika, gdyby komornik dowiedział się o tym. Gdyby komornik albo wierzyciel jakoś dowiedział się o tym, to mogliby jedynie złożyć do prokuratury zawiadomienie przeciwko Pani o udaremnianiu postępowania egzekucyjnego ale w mojej ocenie dopiero wtedy, gdyby egzekucja z innych składników Pani majątku okazała się bezskuteczną w całości lub częściowo. Chodzi o art. 300 § 2 kk – Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Wierzyciel mógłby też na drodze cywilnej w sądzie domagać się uznania tej nazwijmy darowizny na rzecz mamy, za bezskuteczną (skarga pauliańska) aby komornik następnie mógł zająć te środki.

Nasuwa się tu pytanie po pierwsze, czy komornik będzie tak dociekliwy że wystąpi do banku z żądaniem udostępnienia mu historii operacji na Pani rachunku bankowym. Podejrzewam, że nie będzie tak dociekliwy. A jeżeli będzie, to pojawia się drugie pytanie – czy bank udostępni komornikowi te dane.

Przeczytaj też: Odszkodowanie od banku za niewykonanie zajęcia komorniczego

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) Ustawy prawo bankowe, bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

Przeczytaj też: Zamknięcie konta bankowego zajętego przez komornika

Z powyższego brzmienia przepisu w mojej ocenie jednoznacznie wynika, że komornik ma prawo żądać od banku udostępnienia historii operacji na rachunku bankowym dłużnika.

Bardzo dziękuję za dokładną odpowiedź, ale w związku z tym powstaje kolejne pytanie. Ponieważ rachunek bankowy jest zagraniczny, to raczej komornikowi się nic nie uda z udostępnieniem historii w banku z innego kraju (Anglia). Ale czy komornik będzie podejmował działania w kierunku mojej rodziny – typu sprawdzenia ich kont bankowych pod kątem czy nie było jakichś wpływów ode mnie. Albo np zwróci się do banków w Polsce z zapytaniem czy gdzieś coś przelałam – żeby te środki zablokować.

Przeczytaj też: Zamknięcie konta a historia rachunku bankowego

A tego, że tak powiem, to już wybitnie komornikowi nie wolno – sprawdzania kont bankowych Pani rodziny czy przypadkiem nie dokonała Pani przelewu na któreś z nich. A gdyby spróbował, to każdy bank odmówi udzielenia mu takich informacji. No i oczywiście, komornik nie może zająć konta w banku za granicą.

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze w historii rachunku bankowego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Dostęp komornika do historii rachunku bankowego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mają prawo ale chyba nie korzystają z tego uprawnienia przynajmniej nie ta “stara gwardia” nierobów.

  Anonim

  7 cze 20 o 12:16

 2. Przepis przepisem, ale czy w praktyce banki za kazdym razem udzielaja informacji komornikowi o historii transakcji na rachunkach?
  W przypadku znajomego, jego zona wniosla o egzekucje naleznosci z tytulu zbezpiecznie kosztow utrzymania rodziny oraz wytluscila zobowiazanie bankow o przeslanie historii rachunkow bankowych dluznika za okres 2 lat!!!
  Jak to sie ma do niedawno zamknietych rachunkow??? Tez zostana wykazane, czy bank odmowi?
  Egzekucja sciagniecia zaleglosci byla skuteczna.

  Bartek

  7 maj 21 o 23:14

 3. Z przepisu nie wynika jakoby uprawnienie komornika do wglądu w historię operacji dotyczyło jedynie aktywnych rachunków bankowych. Moim zdaniem ma prawo do wglądu w historię także tych już zamkniętych.

  admin

  8 maj 21 o 05:27

 4. Zauważmy też, że wgląd do historii operacji danego rachunku nie służy egzekucji z tegoż rachunku lecz ewentualnemu ujawnieniu wierzytelności dłużnika – właściciela rachunku zatem wgląd komornika do historii już zamkniętego rachunku jest według mnie uprawniony.

  admin

  8 maj 21 o 06:11

 5. Czytalem, ze jesli egzekucja byla skuteczna, czyli komornik pobral z konta cala potrzeba kwote, to bank moze odmowic udzielenia informacji w zakresie historii operacji.
  Pytałem się w paru bankach czy udzielaja informacji dla komornika w zakresie danych na rachunkach swoich klientow, to powiedziano mi ze nie, ze tylko dla sadu udostepniaja te dane. Czyzby pracownicy w placowkach nie byli doinformowani?

  Bartek

  8 maj 21 o 08:31

 6. Oczywiście, jeżeli należność została wyegzekwowana, to brak podstaw do żądania udostępnienia historii konta.

  Art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) Ustawy prawo bankowe, stanowi jasno: bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów.

  A zatem tak, pracownicy banku w takiej sytuacji są niedouczeni, to zresztą nic nowego.

  admin

  8 maj 21 o 09:49

 7. Ciągnąc temat dalej.
  Czy komornik pozyskując historie kont zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, a za jej naruszenie grozi mu dyscyplinarka ewentualnie zapłata odszkodowania??

  Komu te dane może udostępnić?

  Żona kolegi wyzej, we wniosku zażądała zdobycia historii tych kont.
  Czy zona w tym przypadku nie jest osobą 3cią, której komornik udostępni wgląd w dokumentacje historii rachunkow jej meza, jedynego wlasciciela?

  Bartek

  8 maj 21 o 11:48

 8. Według mnie komornik nie ma prawa udostępnić takich informacji nikomu, w tym wierzycielowi egzekwującemu – też nie. Jedynie wysyłając zajęcie wierzytelności do któregoś podmiotu widniejącego w historii operacji, komornik musi wysłać odpis tegoż zajęcia wierzycielowi.

  Tak, w grę może wchodzić dyscyplinarka, odszkodowania jak też nawet, uważam, postępowanie karne z powodu przekroczenia uprawnień / niedopełnienia obowiązków oraz naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

  admin

  8 maj 21 o 12:09

 9. To w takim razie czemu komornik przyjal na wniosku “zobowiazanie wszystkich bankow, ktore prowadza rachunki bankowe dluznika do przeslania historii rachunkow bankowych dluznika za okres ostatnich 24m”.???

  Tekst ten na wniosku jako jedyny z 3ech pktow byl wytluszczony, tak jakby zaleglosci byly mniej wazne od tej historii.

  W odpowiedzi komornik zajal wierzytelnosci na paru kontach, a po sciagnieciu naleznosci, zajecie odwiesil. W tym samym momencie wyslal po Ognivie do bankow “Żadanie udzielenia informacji” w zakresie jak wyzej, oraz wyslal zapytanie do US o zwroty z PIT i gieldy. NIe rozumiem, po co tak bardzo wnika skoro dostal pieniadze dla wierzyciela.

  Skoro nie powinien udostepnic zonie dluznika pozyskanych historii to po co te żądanie informacji?

  Bartek

  8 maj 21 o 12:20

 10. Ten wniosek wierzyciela można traktować jako takie poszukiwanie wierzytelności dłużnika, wskazanie ewentualnego sposobu egzekucji (z wierzytelności) a nie o udostępnienie tych danych wierzycielowi lecz komornikowi który może je wykorzystać do prowadzenia egzekucji.

  Komornik powysyłał zapytania zapewne zanim otrzymał pieniądze – wysyłając zapytania jeszcze nie wiedział, że zajęcie jest w pełni skuteczne.

  admin

  8 maj 21 o 12:43

 11. Odwiedziłem biuro komornika.
  Asesor na mój wniosek zawarł adnotacje w komputerze aby danych z banków i z US nie dołączać do teczki aby wierzyciel nie miał do nich wglądu, ze względu iż po prostu nie jest osobą upoważnioną.

  Ponadto złożyłem skargę na komornika na realizację powyższej czynności wynikającą z wniosku wierzyciela.

  Bartek

  20 maj 21 o 05:11

 12. Oczywiście. Komornik sam powinien to wiedzieć, że nie ma prawa ujawniać wierzycielowi historii operacji na rachunku bankowym dłużnika.

  Skargę na co dokładnie? Na sam wgląd przez komornika do historii operacji?

  admin

  20 maj 21 o 08:35

 13. Na czynność w zakresie wystosowanie do banków żądań przedstawienia szczegółowej historii operacji ze wskazaniem nazw podmiotów biorących udział w transakcji, dokonanych na rachunku bankowym dłużnika za okres 36 miesięcy.

  Taki wniosek miał by ewentualną racje bytu przy braku zaspokojenia wierzytelnosci lub przy ustaleniu skladnikow majatku.

  Bartek

  25 maj 21 o 23:19

 14. Skąd taka teza? Jest poparta w doktrynie albo w orzecznictwie?

  admin

  26 maj 21 o 05:14

 15. Czy komornik powinien powiadomić dłużnika o tym, że wystąpił do banków o wyciągi z kont bankowych?
  Czy jest okres minimalny lub maksymalny czasookresu?
  Czy komornik ma jednak prawo udzielić tych informacji wierzycielowi?

  mckasp

  10 cze 21 o 13:31

 16. Komornik nie powinien informować o tym dłużnika i chyba nie informuje, bo chodzi wszak o to, aby ewentualne zajęcie wierzytelności było skuteczne a nie żeby dłużnik zadziałał jakoś tak żeby zajęcie było nieskuteczne. Komornik przykładowo nie informuje dłużnika o tym, że będzie szukał jego kont w bankach albo że będzie sprawdzał w CEPiK czy dłużnik ma samochód.

  Według mnie, jak wcześniej pisałem, komornik nie ma prawa przekazać wierzycielowi danych z konta bankowego dłużnika, nie jest to uzasadnione z punktu widzenia skuteczności egzekucji.

  admin

  10 cze 21 o 13:42

 17. Czyli powinienem napisać skargę do komornika dlaczego udostępnił moje wyciągi wierzycielowi (w tym przypadku żonie z którą jestem w trakcie rozwodu)?
  Czy komornik ma prawo do uzyskania wyciągów bankowych za dowolny okres czasu każdego konta bankowego?

  mckasp

  10 cze 21 o 14:07

 18. Uważam, że raczej pozwać komornika do sądu o zadośćuczynienie (do sądu cywilnego) za ujawnienie osobie trzeciej tych danych jak również zawiadomić prokuraturę o nadużyciu uprawnień przez komornika – Art. 231 § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast do skargi na czynności komornika taka sprawa według mnie nie nadaje się.

  Tak, myślę że komornik ma prawo żądać takich danych za dowolny okres czasu.

  admin

  10 cze 21 o 14:51

 19. mckasp
  Jesteś pewień, że komornik przekazał te wyciagi żonie?
  W moim przypadku banki zachowały się fer i odpisały komornikowi, jaka jest podstawa do uzyskania tych danych, gdyz wierzytelnosc została zaspokojona. Tylko 1 bank dał dupy i przekazał historię.
  Ponadto komoronik zaznaczył w systemie aby do akt sprawy nie dolaczac informacji z banków i z US. Jak odwiedzałem po tym wpisie komornika, to faktycznie tych dokumentów w teczce nie było. Uzyskałem wydruk z komputera, by wiedzieć co odpowiedziały banki. Mimo to skarga na komornika poszla.

  Bartek

  15 cze 21 o 08:39

 20. Bartek,
  czekam na odpowiedź od komornika czy występował do banku o udostępnienie wyciągów bankowych.
  Jednocześnie poprosiłem o wskazanie, czy udzielał komukolwiek odpisu lub kopii wyciągów rachunków bankowych, a jeśli tak to poprosiłem o wskazanie dokładnej podstawy prawnej takiego działania.
  Skierowałem również pismo do banku o udzielenie informacji komu przekazywali moje wyciągi.

  mckasp

  15 cze 21 o 08:46

 21. mckasp,
  szybciej te informacje uzyskasz w siedzibie komornika zapoznajac sie z aktami sprawy, w ktorej powinny znajdowac sie wszytskie pisma i korespondencja. Mozesz zrobic sobie zdjecia tych dokumentow.
  Co do zapytan bankow, niektore udzielaja informacji na czacie po zalogowaniu sie do swojego konta.

  Bartek

  15 cze 21 o 10:24

 22. Komornik na moje zapytanie dotyczące udostępnienia wyciągów bankowych odpisał, że zgodnie z art.9 § 1 w zw. z art.13 § 2 kpc strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy , kopie lub wyciągi z tych akt.
  Jestem już zdezorientowany w takim razie. Każdy ma swoją wersję?

  mckasp

  24 cze 21 o 13:55

 23. Prawo do przeglądania akt sprawy ale przecież nie do uzyskiwania informacji o danych osobowych osób trzecich! Uważam, że komornik nie ma prawa ujawnić tych danych wierzycielowi. Nawet zajmując domniemaną wierzytelność u takiej osoby której dane pozyskał z rachunku bankowego dłużnika i przesyłając odpis zajęcia wierzytelności wierzycielowi, komornik powinien wymazać z tego odpisu adres takiej osoby. To samo dotyczy operacji wychodzących z konta dłużnika – za ujawnieniem ich wierzycielowi (i komornikowi też!) nie przemawia żaden cel egzekucyjny, jest to naruszenie dóbr osobistych dłużnika. Nic wierzycielowi do tego, co sobie dłużnik kiedyś kupił, komu płacił i za co, czy np. sponsorował jakąś panią itp. Nie wiem, czy podobna sprawa została już kiedyś w którymś sądzie rozstrzygnięta czyli nie wiem, czy istnieje orzecznictwo ale dla mnie to oczywiste.

  Ja bym nie odpuścił na Pana miejscu ale to ja, nie próbuję Pana podpuszczać.

  admin

  24 cze 21 o 14:46

 24. Dziękuję za informacje, ale komornik powołał się na odpowiednie paragrafy kpc a w odpowiedzi mam tylko przypuszczenia z którymi jak najbardziej się zgadzam, ale obawiam się że to nie wystarczy w tym przypadku.

  mckasp

  24 cze 21 o 15:26

 25. To inaczej: jeżeli w aktach sprawy w wyciągach bankowych znajdują się przelewy wychodzące, to na jakiej podstawie po pierwsze bank udostępnił je komornikowi a po drugie, na jakiej podstawie komornik ich zażądał. Jeżeli dłużnik przez internet kupił sobie na przykład sztuczną pochwę w sexshopie, to komornik (że nie wspomnę już o wierzycielu) nie ma prawa o tym wiedzieć. Komornika nie powinny interesować przelewy wychodzące a tylko przychodzące w poszukiwaniu dłużników dłużnika u których to dłużników mógłby zająć wierzytelność.

  Dla porównania, komornik ma prawo zażądać od biura księgowego albo doradcy podatkowego dłużnika danych jego klientów ale nie wszystkich informacji jakie sobie komornik bezpodstawnie upatrzy, oto wyrok: https://www.prawo.pl/podatki/tajemnica-zawodowa-doradcy-podatkowego-wyrok-nsa,308381.html Myślę, że nawet na to orzecznictwo można by się powołać.

  admin

  24 cze 21 o 16:48

 26. Coraz częściej słyszy się o sprawdzaniu przez komorników historii operacji na rachunku. Jednak nie daje to żadnego efektu, bo i jaki efekt miałoby dać?

  Kosma

  11 wrz 21 o 05:30

 27. No komornikowi chodzi o to aby wyłowić przelewy przychodzące i do takich osób albo firm wysłać zajęcie wierzytelności licząc na to, że te osoby / firm jeszcze mają do wykonania jakieś płatności dłużnikowi wobec którego komornik prowadzi egzekucję.

  admin

  11 wrz 21 o 09:07

 28. Przepis w praktyce jest martwy. Zastanówmy się po co komornikowi taki dostęp? Dostanie informacje na temat potencjalnych kontrahentów? I co mu po tym, skoro ogarnięty dłużnik znalazł już dawno temu sposób na ominięcie oficjalnego kanału zarobkowania? Jako “ogarniętego dłużnika” rozumiem takiego, który nie nabrał chwilówek i boi się, że komornik zajmie mu kury, tylko taki który znalazł się w ciężkiej sytuacji z innych powodów niż własna głupota.

  Aha i nie jeszcze jedno – nie walczcie z systemem nadaremno. Jesteście dla nich tylko numerem PESEL. Cała kasta prawniczo-sądownicza żyje z odwołań, rozpatrzeń, pozorowanych ruchów. W trakcie tygodnia obiecują Wam gruszki na wierzbie, a w weekend robią wspólnego grilla.

  Praktyk

  10 paź 21 o 11:39

 29. Wgląd do historii rachunku bankowego może ujawnić na przykład właśnie klientów dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, gdy komornik nie ma dostępu do faktur dłużnika.

  admin

  10 paź 21 o 14:11

 30. Miałem taki wgląd i tak naprawdę nic to nie daje. Jeśli dłużnikiem jest JDG to jest to dosłownie HISTORIA, a wiec coś co już się nie powtórzy jeśli ktoś ma długi i nie zamierza ich płacić.

  Praktyk

  10 paź 21 o 17:03

 31. Na podstawie jednego przypadku nie uogólniałbym. W historii rachunku mogą przewijać się przelewy od klientów z którymi dłużnik wciąż współpracuje. Mając długi i komornika można efektywnie prowadzić wiele rodzajów działalności gospodarczej. Nie twierdze, że w większości przypadków bazując na historii z konta skutecznie zostanie zajęta wierzytelność u klienta ale w niektórych przypadkach może to mieć miejsce.

  admin

  10 paź 21 o 19:32

 32. A ja nie mogę się doprosić od komornika informacji czy występował do banku o udostępnienie wyciągów bankowych a on unika odpowiedzi.
  Z banku otrzymałem odpowiedź, że nikt nie występował o udostepnienie wyciągów bankowych a komornik w aktach sprawy je ma, czyli ktoś świadczy nieprawdę.
  Ktoś się orientuje czy komornik ma obowiązek udzielić odpowiedzi na każde pismo skierowane do niego w sprawie egzekucji?

  mckasp

  10 paź 21 o 15:32

 33. Skoro komornik ma wyciągi w aktach no to musiał wystąpić o nie do banku, bank z własnej inicjatywy ich nie udostępnia.

  Co do obowiązku udzielenia przez komornika odpowiedzi dłużnikowi, to nie znajduję przepisu na podstawie którego komornik miałby obowiązek udzielić odpowiedzi w poruszanej kwestii. Jedyny znany mi przepis traktujący o obowiązku udzielenia odpowiedzi dotyczy stanu zadłużenia…

  admin

  10 paź 21 o 16:55

 34. mckasp
  Jesli bank ci powiedzial, ze nikt sie go nie pytal o historie, to komornik w takim razie o to nie wystepowal.
  Komornicy i instytucje finansowe wykorzystuja korespondencje elektronicza, tzw. chyba OGNIVO. W wmoim przypadku zadzwonilem do banku i powiedzieli mi, ze bylo zapytanie, ale nie bylo odpowiedzi z ich strony. U komornika w aktach sprawy przejrzalem sobie cala korespondencje. Zas zapytania wyslane mailem pozostaly do dzisiaj bez odpowiedzi.

  Bartek

  10 paź 21 o 19:43

 35. Jeżeli komornik nie występował do banku o historię transakcji na koncie bankowym, to skąd ja ma u siebie w aktach? Przez OGNIVO historii nie ściągnie.

  admin

  10 paź 21 o 20:49

 36. “Skargę na co dokładnie? Na sam wgląd przez komornika do historii operacji?”
  dostałem odpowiedz z sadu, ze skarga zostala oddalona.
  Kuzwa, czyli komornik moze przyjmowac i realizowac wnioski alimentacyjne jak chce.

  Dostalem rowniez negatywna odpowiedz na wniosek o obnizenie oplaty egzekucyjnej (zabezp. aliment.) z 10% na ok 200zl, gdyz komornik sie nie napracowal wysylajac egzekucje do banku i od razu otrzymal dlug. Sad egzekucyjny odrzucenie argumentowal tym i ze nie udowodnilem, ze kwota egzekucji byla dla mnie nadmiernym obciazeniem i moge probowac ponownie sie odwolac do nowego skladu sedziowskiego. Ja prdle.

  Bartek

  10 paź 21 o 19:48

 37. mckasp
  Widziales w aktach sprawy swoje wyciagi z konta?

  Mozesz zawsze wnioskowac o zastrzezenie wgladu przez powoda, gdyz komornik nie prawa udostepniac danych nie zwiazanych z twoja osoba, jak imiona i nazwiska i nr kont osób trzecich. Moze RODO sie tu klania?

  Bartek

  10 paź 21 o 21:00

 38. Bartek widziałem wyciągi bankowe w aktach sprawy komornika i zostały one również do sprawy o rozwód.
  Bank poinformował mnie że nikomu danych nie udostępniał więc staram się żeby komornik mi wyjaśnił skąd je wziął.
  Chodzi o sam fakt kto świadczy nieprawdę.

  mckasp

  11 paź 21 o 08:05

 39. Z banku, bo skąd? A w banku rozmawiasz oficjalnie z działem obsługi, czy powiedziała Ci to pani z okienka?

  Praktyk

  11 paź 21 o 09:04

 40. Otrzymałem oficjalne pismo z banku.
  Inaczej nie drążyłbym tematu.

  mckasp

  11 paź 21 o 09:16

 41. “Nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi?”. To jedna z tych sytuacji gdzie wpadłeś w sieć i tyle. Mają Twoje dane, wyrok, albo inną podstawę do egzekucji. Teraz będą na Tobie siedzieć, sprawdzać, szukać i robić z Ciebie tego “złego, co nie płaci”. Obawiam się, że do nikogo się nie poskarżysz, bo komornikowi przyświecał “cel wyższy”. Nie ważne skąd ma historię rachunku, ważne że służy ona postępowaniu. Prawa w tym kraju nie ma, są tylko umowne zapisy, gdzie człowiek z łańcuchem na szyi myśli, że wie więcej i mówi jak masz żyć.

  Praktyk

  11 paź 21 o 18:17

 42. Komornik zachowuje się w tej kwestii bezpodstawnie tchórzliwie. Ma prawo wystąpić o historię konta i musiał wystąpić że ją ma u siebie, po co łgać?

  substytut

  11 paź 21 o 20:57

 43. mckasp
  W aktach mojej sprawy u komornika widzialem pisma adresowane do bankow z zapytaniem o historie kont z 2 lat. Na szczescie 2 na 3 banki okazały sie przytomne i odprawily komornika z kwitkiem, wysylajac mu zapytanie po co mu ta wiedza, skoro wierzytelnosc zostala spelniona. Komornik nie mial dalszej podstawy do drazenia tematu i odpuscil, a ja na niego zrobilem skarge, ktora zostala zamieciona pod dywan. Jedna mafia komornik i sad.

  Bartek

  11 paź 21 o 21:51

 44. Może Pan przesłać mi uzasadnienie oddalenia skargi? Na adres: poczta@pamietnikwindykatora.pl

  admin

  11 paź 21 o 22:02

 45. @Bartek to były konto aktywne czy zamknięte?

  Praktyk

  12 paź 21 o 14:47

 46. Patryk.
  A jaka to roznica dla komornika?

  Bartek

  12 paź 21 o 22:09

Skomentuj