Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

1 komentarz

Pytanie: Za mną chodzi komornik w sprawie kredytu hipotecznego i mam zablokowane konto w banku. Czy on może zająć środki na rachunku mojej mamy które wpłynęły do niej z mojego innego konta? zaznaczę, że wpłynęły po tym jak została wszczęta egzekucja. Bardzo się martwię i bardzo proszę o podpowiedź…

Odpowiedź: Komornik nie może zająć konta osoby niebędącej dłużnikiem, nawet po przelaniu na to konto środków z konta dłużnika, gdyby komornik dowiedział się o tym. Gdyby komornik albo wierzyciel jakoś dowiedział się o tym, to mogliby jedynie złożyć do prokuratury zawiadomienie przeciwko Pani o udaremnianiu postępowania egzekucyjnego ale w mojej ocenie dopiero wtedy, gdyby egzekucja z innych składników Pani majątku okazała się bezskuteczną w całości lub częściowo. Chodzi o art. 300 § 2 kk – Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wierzyciel mógłby też na drodze cywilnej w sądzie domagać się uznania tej nazwijmy darowizny na rzecz mamy, za bezskuteczną (skarga pauliańska) aby komornik następnie mógł zająć te środki.

Nasuwa się tu pytanie po pierwsze, czy komornik będzie tak dociekliwy że wystąpi do banku z żądaniem udostępnienia mu historii operacji na Pani rachunku bankowym. Podejrzewam, że nie będzie tak dociekliwy. A jeżeli będzie, to pojawia się drugie pytanie – czy bank udostępni komornikowi te dane.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) Ustawy prawo bankowe, bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

Z powyższego brzmienia przepisu w mojej ocenie jednoznacznie wynika, że komornik ma prawo żądać od banku udostępnienia historii operacji na rachunku bankowym dłużnika.

Bardzo dziękuję za dokładną odpowiedź, ale w związku z tym powstaje kolejne pytanie. Ponieważ rachunek bankowy jest zagraniczny, to raczej komornikowi się nic nie uda z udostępnieniem historii w banku z innego kraju (Anglia). Ale czy komornik będzie podejmował działania w kierunku mojej rodziny – typu sprawdzenia ich kont bankowych pod kątem czy nie było jakichś wpływów ode mnie. Albo np zwróci się do banków w Polsce z zapytaniem czy gdzieś coś przelałam – żeby te środki zablokować.

A tego, że tak powiem, to już wybitnie komornikowi nie wolno – sprawdzania kont bankowych Pani rodziny czy przypadkiem nie dokonała Pani przelewu na któreś z nich. A gdyby spróbował, to każdy bank odmówi udzielenia mu takich informacji. No i oczywiście, komornik nie może zająć konta w banku za granicą.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 maja, 2017

1 komentarz do 'Dostęp komornika do historii rachunku bankowego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mają prawo ale chyba nie korzystają z tego uprawnienia przynajmniej nie ta “stara gwardia” nierobów.

    Anonim

    7 Cze 20 o 12:16

Skomentuj