Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

1 komentarz

Jedno z częstszych pytań jakie otrzymuję od Czytelników, to co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Pytają o to nie tylko pozwani którzy kwestionują roszczenie (lub część roszczenia) powoda ale też pozwani których celem jest opóźnienie wydania przez sąd prawomocnego wyroku, opóźnienie wszczęcia egzekucji komorniczej.

W sprzeciwie formułujemy zarzuty przeciwko twierdzeniom i dowodom przytoczonym przez powoda, oczywiście chodzi o te na podstawie których sąd wydał nakaz zapłaty. I tak też, jeżeli dług został spłacony, to należy sformułować stosowny zarzut i poprzeć go dowodami, w szczególności potwierdzeniem spłaty o ile takim dysponujemy.

Jeżeli nie posiadamy niezbitych, pisemnych dowodów, to możemy wnioskować o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony czyli siebie – pozwanego oraz świadka o ile takowego mamy (znajdziemy 😉 ). Oczywiście zwłaszcza bankowe potwierdzenie przelewu ma moc generalnie znacznie większa niż zeznania świadka któremu sąd może nie dać wiary ale też może dać. A np. co dwóch świadków to nie jeden.

W niektórych sprawach można też wywodzić, że zobowiązanie nigdy nie powstało. Przykład? Umowa pożyczki bez pokwitowania przyjęcia kwoty pożyczki, bez potwierdzenia przelewu. Jeżeli sformułujemy w sprzeciwie od nakazu zapłaty stosowny zarzut nieotrzymania pożyczki, to na powodzie będzie spoczywał ciężar dowodowy czyli że udzielił pożyczki a nie na pozwanym, że jej nie otrzymał.

Można też zarzucać np. że usługa np. budowlana została wykonana źle, że jest to fuszerka i zapłata nie należy się w kwocie żądanej przez powoda. można wnioskować w sprzeciwie o powołanie biegłego który to oceni.

Opisz swoją sprawę w komentarzu albo w mailu do mnie, to pomyślimy co można zrobić.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?'

Subscribe to comments with RSS

  1. W sprzeciwie od nakazu zapłaty można praktycznie byle co napisać i nakaz zostaje uchylony i będzie rozprawa. Można bezkarnie skłamać.

    Mariusz

    21 Sty 21 o 17:40

Skomentuj