Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Brak komentarzy

Pytanie: Jestem pozwanym solidarnie razem z drugim wspólnikiem naszej spółki cywilnej. On wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ja nie wniosłem. Czy nakaz zapłaty przeciwko mnie uprawomocni się czy może jest tak, że jego sprzeciw rozciąga się też na mnie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 505 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Oznacza to, że skoro tylko wspólnik zaskarżył nakaz zapłaty a Pan nie, to sprzeciw ma skutek tylko wobec niego i nakaz zapłaty przeciwko Panu uprawomocni się.

Aha, nie doprecyzował Pan, czy chodzi o postępowanie upominawcze nazwijmy zwykłe czy może o elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) czyli w e-sądzie. W tym drugim przypadku bowiem przepis Art. 50536 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc. Postępowanie przeciwko wspólnikowi zostanie zatem umorzone i wierzyciel chcąc w dalszym ciągu dochodzic od niego zapłaty, będzi emusiał złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym miejscowo. A nakaz zapłaty wydany w EPU przeciwko Panu stanie się prawomocny.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj