Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

2 komentarze

Pytanie: Jestem pozwanym solidarnie razem z drugim wspólnikiem naszej spółki cywilnej. On wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, ja nie wniosłem. Czy nakaz zapłaty przeciwko mnie uprawomocni się czy może jest tak, że jego sprzeciw rozciąga się też na mnie?

Przeczytaj też: Uznanie długu przez jednego wspólnika spółki cywilnej

Odpowiedź: Zgodnie z art. 505 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Oznacza to, że skoro tylko wspólnik zaskarżył nakaz zapłaty a Pan nie, to sprzeciw ma skutek tylko wobec niego i nakaz zapłaty przeciwko Panu uprawomocni się.

Przeczytaj też: Pozwani solidarnie – właściwość sądu

Aha, nie doprecyzował Pan, czy chodzi o postępowanie upominawcze nazwijmy zwykłe czy może o elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) czyli w e-sądzie. W tym drugim przypadku bowiem przepis Art. 50536 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc. Postępowanie przeciwko wspólnikowi zostanie zatem umorzone i wierzyciel chcąc w dalszym ciągu dochodzić od niego zapłaty, będzie musiał złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym miejscowo. A nakaz zapłaty wydany w EPU przeciwko Panu stanie się prawomocny.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Aha, czyli może byc tak, że powództwo przeciwko jednemu z pozwanych zostanie oddalone jako bezpodstawne a przeciwko drugiemu zostanie utrzymane, ciekawe.

    Balek

    27 Maj 21 o 19:43

  2. Tak może się stać, zgodnie z prawem.

    admin

    27 Maj 21 o 19:48

Skomentuj