Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak zapłacić sądowy nakaz zapłaty?

2 komentarze

Pytanie: Sąd przysłał mi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie chce dopuścić do egzekucji komorniczej ale sąd nie podał jak mam zapłacić ten nakaz zapłaty, znaczy gdzie? W nakazie i reszcie korespondencji nie widzę konta bankowego na które mam dokonać zapłaty.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty a komornik

Odpowiedź: Sądowy nakaz zapłaty doręczany jest pozwanemu wraz z pozwem. Do pozwu najczęściej dołączony jest odpis przedsądowego wezwania do zapłaty skierowanego przez wierzyciela do dłużnika a w wezwaniu wskazuje się numer rachunku bankowego na które należy dokonać zapłaty. I na tenże rachunek bankowy podany w wezwaniu można dokonać zapłaty zasądzonej nakazem należności, łącznie z kosztami postępowania.

Przeczytaj też: Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

Jeżeli w pozwie brak wezwania do zapłaty to należy poszukać w pozwie albo u siebie w rzeczach (dokumentach) dokumentów źródłowych (umowy z wierzycielem, faktury…) na podstawie których sąd wydal nakaz zapłaty; powinien tam być wskazany numer rachunku bankowego do zapłaty.

Jeżeli ani w pozwie ani w swoich dokumentach nie znajdujemy rachunku bankowego do zapłaty, to zwracamy się do wierzyciela o wskazanie rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty.

Przeczytaj też: Ile czasu od nakazu zapłaty do komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lipca, 2022

Komentarze do 'Jak zapłacić sądowy nakaz zapłaty?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mnie przyszła na myśl inna kwestia ale związana z tematem. Otóż załóżmy, że dłużnik po nakazie zapłaty płaci na konto wskazane w wezwaniu a to okazuje się być już zlikwidowane i przelew wraca do dłużnika. Dłużnik pisze do wierzyciela o podanie aktualnego konta a ten nie odpisuje i po jakimś czasie kieruje nakaz do komornika. Czy w takiej sytuacji dłużnik ma prawo żądania zwrotu opłaty komorniczej od dokonanej egzekucji?

    szafira

    12 lip 22 o 21:53

  2. Zawsze może przesłać zapłatę przekazem pocztowym 🙂

    admin

    13 lip 22 o 16:44

Skomentuj