Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Na kim spoczywa ciężar dowodu w procesie cywilnym?

5 komentarzy

Niedawno jedna pani w komentarzu do jednego z wpisów na tym blogu zapytała, jak ma udowodnić, że szafa w wynajmowanym przez nią mieszkaniu, którą to szafę wymieniła na nową, była prawie nic nie warta. Wymieniła ją na nową (wartościowszą) szafę, jak twierdzi, za ustnym pozwoleniem właścicielki mieszkania ale ta teraz twierdzi, że był to cenny antyk i żąda zapłaty i grozi sądem.

Nie pierwszy to przypadek w którym osoba której inna grozi sądem, nie ma pojęcia o tym, że to nie na niej spoczywa ciężar dowodu w procesie cywilnym lecz na tamtej osobie która wystąpiła z powództwem.

Przeczytaj też: Czy niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie?

Art. 6 Kodeksu cywilnego stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Pisząc prościej, jeżeli ktoś twierdzi, że przysługuje mu roszczenie wobec drugiej osoby, to przed sądem musi wykazać, że faktycznie tak jest – że przysługuje mu roszczenie. Odnosząc tę zasadę do opisanego na wstępie przypadku należy zatem zauważyć, że w ewentualnym postępowaniu cywilnym sądowym o zapłatę, to właścicielka mieszkania jako powód występujący o zapłatę (równowartości szafy) musi udowodnić, że zapłata w żądanej przez nią kwocie jest jej należna od najemcy czyli że szafa była faktycznie warta tyle ile wynosi określona przez nią w pozwie wartość przedmiotu sporu.

Przeczytaj też: Dowody w pozwie o zapłatę

Albo na przykład “Pozwę Cię o zwrot pożyczki i jak udowodnisz przed sądem, że nie otrzymałeś ode mnie pożyczki?” Śmieszne, prawda? A sytuacja to podobna do tej z szafą. Oczywiście, że to rzekomym pożyczkodawcy spoczywać będzie ciężar wykazania, że faktycznie udzielił pożyczki a nie na rzekomym pożyczkobiorcy, że pożyczki nie otrzymał (bo jak nie udowodni, że nie otrzymał, to sąd powództwo uwzględni – NIE!)

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 marca, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Na kim spoczywa ciężar dowodu w procesie cywilnym?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Bredzisz pan, sądy wydają nakazy zapłaty na podstawie niepodpisanych faktur!

  Anonim

  25 mar 21 o 15:03

 2. Nie bredzę, przecież pozwany ma prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc, że nie jest dłużnikiem, faktura wystawiona bezpodstawnie. i wtedy powód musi dowodzić, że pozwany towar / usługę uzyskał a nie pozwany – że nie uzyskał.

  admin

  25 mar 21 o 15:29

 3. Sąd nawet nie powinien wydać nakazu zapłaty be żadnego dowodu a niepodpisana faktura to nie jest żaden dowód.

  Maciek

  25 mar 21 o 19:12

 4. W elektronicznym postępowaniu upominawczym czyli w e-sądzie wydają nakazy zapłaty nawet nie widząc rzekomej faktury ani innego dokumentu na poparcie istnienia roszczenia, to dlaczego sądy rejonowe nie miałyby wydawać nakazów zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury.

  Filipowicz

  25 mar 21 o 19:19

 5. Dla niezorientowanych warto wyjaśnić, że od nakazu pozwany może wnieść sprzeciw zatem ryzykowne jest wnosić pozew nie mając nic czyli tylko niepodpisaną fakturę – nie mając żadnego dowodu potwierdzającego istnienie roszczenia dochodzonego pozwem.

  Józek

  20 cze 21 o 19:58

Skomentuj