Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odrzucenie sprzeciwu a prawomocność nakazu zapłaty

2 komentarze

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty z powodu niedotrzymania terminu albo nieusunięcia braków formalnych oznacza automatycznie prawomocność nakazu zapłaty?

Przeczytaj też: Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

Odpowiedź: W obu przypadkach wyżej wymienionych zostaje zaprzepaszczona możliwość wniesienia środka odwoławczego czyli w tym wypadku sprzeciwu więc nakaz zapłaty będzie prawomocny ale nie od razu. Sąd zaczeka czy aby nie wpłynie ewentualne zażalenie pozwanego na odrzucenie sprzeciwu i dopiero gdy minie termin na wniesienie i doręczenie zażalenia, to nakaz uprawomocni się.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty bez podpisu

Jak chodzi o odrzucenie sprzeciwu wskutek niedotrzymania terminu zawitego to istnieje jakieś (zazwyczaj niewielkie) prawdopodobieństwo tego, że uchybienie terminowi zawitego nie było zawinione przez pozwanego i może on skutecznie wnieść o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Na przykład jeżeli miał wypadek i przebywał w szpitalu. W takiej sytuacji sąd powinien przywrócić mu termin na wniesienie sprzeciwu. Z kolei nawet bezpodstawne zażalenie sąd musi rozpatrzyć, co opóźni uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Jak długo trwa nadanie klauzuli wykonalności?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2022

Komentarze do 'Odrzucenie sprzeciwu a prawomocność nakazu zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

  1. Prawomocność prawomocnością ale potrzebna klauzula wykonalności a na nią też się czeka nawet i ze dwa miesiące się zdarzyło mi.

    Łukasz

    22 lis 22 o 17:42

  2. Dwa miesiące oczekiwania na klauzulę wykonalności to jest chyba niechlubny standard w naszych sądach, tak samo w e-sądzie.

    Mirek

    28 lis 22 o 04:53

Skomentuj