Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Gdy zwlekasz komorniku z zajęciem nieruchomości… (biegaj i wino pij)

komentarzy 15

która póki co jest zupełnie „czysta”, to się narażasz na zbieg egzekucji który „przegrasz” i będziesz musiał przekazać akta do tego komornika, który zajął tę nieruchomość np. kilka dni przed Tobą. A warto było pilić w sprawie o której piszę, byłby pierwszy, a z tego co wiem, to dłużnik ten nie ma żadnych innych wierzycieli oprócz mnie i tamtego jeszcze jednego. Po prostu chyba uczciwy człowiek któremu noga się powinęła (jeszcze do niedawna myślałem że pisze się „podwinęła”). Osoba prywatna nieprowadząca DG, żadnych tam długów wobec ZUS i US. Nieruchomość – działka budowlana niezabudowana (!!!) warta z grubsza jakieś dwie duże bańki, moja wierzytelność na około (łącznie z odsetkami) 100 tys. zł. a tamten (już dowiedziałem się) ma na około 45 tys. zł.

Komornik nie zauważył, że wnioskowałem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, pisałem o tym w wątku Uwaga, komornicy nie czytają wniosków egzekucyjnych! Gdyby zauważył i zajął „w normalnym trybie” nieruchomość, to by tamtego wyprzedził i został z moją sprawą a oprócz tego przejął sprawę tamtego na skutek zbiegu egzekucji (przejmuje ten, co pierwszy zajął). Ale byś se Pan zarobił (bo ta działka raczej pójdzie na licytacji…) ale se nie zarobisz…

A teraz na zakończenie, niewielki offtopic – rada praktyczna, jak zaoszczędzić na kosztach spożycia wina. Właśnie skończyłem butelkę czerwonego wytrawnego Finca Flichman (Syrah) a czuje się tak, jakbym wypił dwie i pół / trzy butelki i więcej mi się pić nie chce. Jak to możliwe? A tak to, bo godzinę temu skończyłem 10 kilometrowy bieg. Co więcej, pijąc wino po biegu czuję się jak prawiczek po raz pierwszy smakujący kobietę.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

26/02/2014

Komentarze do 'Gdy zwlekasz komorniku z zajęciem nieruchomości… (biegaj i wino pij)'

Subscribe to comments with RSS

 1. Fajne. A to dotyczy jedynie wytrawnego czy półsłodkiego także? Chciałabym bowiem dziewicą znów poczuć się a wytrawnego wina nie lubię tylko co najmniej półsłodkie. I jeszcze jedno, to czy zamiast biegania może być rowerek?

  Aga

  26 Lut 14 12:32

 2. Jak czerwone czyli z całych winogron, to może być i półsłodkie i słodkie, Aga. Rowerek może być ale minimum chyba z godzinę i to nie trybem wycieczkowym ale jakbyś uciekała przed kimś. Jak już to zrobisz (tzn. pojeździsz i flaszkę wypijesz), to szybko napisz w komentarzu jak wyglądał Twój pierwszy raz.

  admin

  26 Lut 14 12:38

 3. Jak piszesz o przebiegnięciu 10 kilosów – nie licz na wiele komentarzy. Polacy nie lubią takich co biegają i jeszcze blogi piszą firmę prowadząc.

  Kusy

  26 Lut 14 13:09

 4. @Kusy, dokładnie, aktywny, pije wino zamiast żołądkowej, prowadzi własną firmę, na której zarabia, do tego jest to firma windykacyjna, to jeszcze się tym na blogu chwali – Windykator, jesteś uosobieniem wszystkiego, czego nie lubią Polacy 😀

  Przemek | Blog o egzekucji

  26 Lut 14 13:14

 5. Ja myślę, że @Kusy wytknął wady niektórych Polaków ale sam jest za a nawet przeciw.

  admin

  26 Lut 14 13:20

 6. @Admin, tak właśnie zrobił, a i ja tak zrobiłem: lenistwo, zazdrość, brak kreatywności…

  Przemek | Blog o egzekucji

  26 Lut 14 13:53

 7. Od paru miesięcy czytam Pana bloga regularnie. I mam pytanie jak rozchodzi się właśnie o wino. Ile warto pić codziennie? Tez ja pije wino czerwone i mi spasowało jak żaden inny alkohol.

  Stach

  26 Lut 14 14:29

 8. Panie Stachu, od kilku miesięcy pijam wino czerwone, ile warto pić dziennie, jakie są Pana spostrzeżenia?

  O.K., napisze jak ja to robię ugruntowawszy sobie temat. Codziennie pijam ok. pół flaszki. Po śniadaniu, obiedzie i po kolacji (po lampce). aliści raz na jakiś czas butelkę lub dwie od razu. Stymuluje mi umysł, dostrzegam to, czego na trzeźwo ani po wypiciu lampki nie dostrzegam. Jak ktoś myśli, że na trzeźwo wyrzucam to do kosza, to jest w błędzie.

  admin

  26 Lut 14 14:41

 9. P.S. Będę sobie robił raz np. na 8-10 dni „dzień bez wina” i też Pan sobie zrób. Nie wiem, ile Pan panie Stachu ważysz, ja ważę 100 kg. to ponoć więcej mogę wypić niż np. Aga z pierwszego komentarza.

  admin

  26 Lut 14 14:53

 10. Waże 200 kilo i dalej jestem dziewica.

  Aga

  26 Lut 14 14:56

 11. Witaj trollu. Nie wie ktoś, czy w WordPress też (jak na forum) można zarejestrować swój nick?

  admin

  26 Lut 14 15:19

 12. W panelu bocznym administratora można zajrzeć do „Ustawienia”, po rozwinięciu „Dyskusja”

  Ja

  26 Lut 14 20:56

 13. Mnie wydział ksiąg wieczystych odmówił dokonania wpisu o wszczęciu egzekucji a to dlatego że już wcześniej też inny komornik zajął nieruchomość. I co tera?

  Stan

  2 Mar 14 15:04

 14. Teraz komornik powinien wysłać jeszcze jeden wniosek ale o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości. Taka biurokracja, nic innego według mnie. Znajdę uzasadnienie z sądu które ja otrzymałem i wkleję tu zaraz.

  admin

  2 Mar 14 15:33

 15. POSTANOWIENIE
  dnia 6 lutego 2014 roku
  Referendarz sądowy Michał Jaśkiewicz
  w Sądzie Rejonowym w Wołominie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych
  po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2014 roku w Wołominie
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku Roberta Grabowskiego
  z udziałem DJ
  o wpis informacji o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
  postanowił:
  oddalić wniosek.
  UZASADNIENIE
  W dniu 13 stycznia 2014 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik, działając w imieniu Roberta Grabowskiego, wystąpił z wnioskiem o wpis w dziale II księgi wieczystej KW nr WAl W… informacji o, toczącej się w sprawie sygn. akt Km 110666/13, egzekucji z nieruchomości.
  Wniosek podlega oddaleniu.
  Zgodnie z treścią art. 626.8. par2 kpc rozpoznając wniosek o wpis, Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.
  W dziale III księgi wieczystej KW nr WA1W/… ujawniona jest już informacja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej księgą wieczystą.
  Stosownie do regulacji art. 924 kpc jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Zgodnie z treścią art. 927 kpc wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.
  Na tle powyższych przepisów wykształciła się praktyka dająca się wyrazić następującymi dwoma zasadami. W przypadku gdy w księdze wieczystej widnieje już wpis o wszczęciu egzekucji nie jest dopuszczalne dokonanie wpisu o wszczęciu kolejnego postępowania egzekucyjnego z tej samej nieruchomości. Czym innym natomiast jest przyłączenie się kolejnego wierzyciela do prowadzonej już egzekucji z nieruchomości, której dotyczy wpis w księdze wieczystej. Dlatego dopuszczalne jest złożenie wniosku o ujawnienie informacji, że do egzekucji przyłączył się kolejny wierzyciel.
  Przytaczanie pełnej argumentacji przemawiającej za powyższym stanowiskiem dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest zbędne. Wystarczające będzie w tej mierze odesłanie do uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2007 roku (sygn. Akt III CZP 93/07, opublikowanej w OSNC z 2008 roku, nr 7-8, poz. 68, LEX nr 316107) oraz glosy do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 roku (sygn. Akt III CZP 31/03), autorstwa Wiesława Sługiewicza (opublikowanej w OSP z 2004 roku, nr 7-8, poz. 94). Zwrócenie uwagi na jeden z powodów uzasadniających zaprezentowaną wykładnię jest jednak konieczne.
  Dokonanie wpisu w księdze wieczystej ujawnia nie tylko sam fakt wszczęcia egzekucji, ale także — poprzez wskazanie w treści wpisu wierzyciela i tytułu egzekucyjnego — jej zakres przedmiotowy i podmiotowy. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie.
  Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 124, poz. 1361 ze zm. – dalej kwh) księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W myśl regulacji art. 2 kwh księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 kwh domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Ze względu na powyższe regulacje treść księgi wieczystej powinna odzwierciedlać rzeczywisty zakres egzekucji skierowanej do nieruchomości. Dodatkowo za tym stanowiskiem przemawia treść art. 925 kpc. Stosownie do regulacji powołanego przepisu złożenie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji rozszerza skutki zajęcia nieruchomości erga omnes. Możliwość dowiedzenia się o prowadzeniu egzekucji z wniosku określonego wierzyciela związana jest jednak z ujawnieniem jego danych co najmniej we wniosku o wpis do księgi wieczystej. Ze względu na treść art. 930 kpc zachodzi ponadto potrzeba zindywidualizowania momentu zajęcia nieruchomości w stosunku do każdego z wierzycieli. Skoro zaś, jak wskazano wyżej, nie można wszcząć jednocześnie więcej niż jednej egzekucji z tej samej nieruchomości, ani nie można dokonać wpisu w tym przedmiocie w księdze wieczystej, a informacja o wszczęciu egzekucji na rzecz kolejnych wierzycieli może zostać ujawniona w księdze wieczystej jedynie w postaci wpisu o przyłączeniu się do egzekucji, zagwarantowanie, że treść księgi będzie odzwierciedlać rzeczywisty zakres egzekucji jest możliwe jedynie poprzez rozróżnienie wpisu wszczęcia egzekucji i wpisu o przyłączeniu się do egzekucji. Rozróżnienie to powinno znaleźć wyraz przede wszystkim w treści wniosku o wpis do księgi wieczystej.
  Zgodnie z treścią art. 626.8 par. 1 kpc wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu. W rozpatrywanym stanie faktycznym komornik domaga się nie wpisu przyłączenia do egzekucji kolejnego wierzyciela a wpisu wszczęcia egzekucji. Skoro informacja o wszczęciu egzekucji widnieje już w księdze wieczystej zachodzi przeszkoda do wpisu skutkująca oddaleniem wniosku.
  Stosownie do regulacji art. 626.9 kpc sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.
  W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

  admin

  2 Mar 14 15:45

Skomentuj