Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż nieruchomości przed zajęciem komorniczym

4 komentarze

Pytanie: Spodziewam się komornika znaczy kończy się sprawa przed sądem, grałem na zwłokę ale niedługo wyrok będzie prawomocny. Podsiadam nieruchomość, jest to nieduży domek, mam kupca. Czy realnie coś mi grozi za sprzedaż tej nieruchomości przed zajęciem komorniczym? I czy nabywca tej nieruchomości może mieć kłopoty?

Przeczytaj też: Sprzedaż zajętej / obciążonej nieruchomości przez dłużnika oraz Moment zajęcia nieruchomości

Odpowiedź: W Pana przypadku ewentualnie zagraża Panu odpowiedzialność w związku z art. 300 § 2 KK (Kodeksu karnego) który stanowi między innymi, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu zbywa składniki swojego majątku zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Istotne jest, czy zbycie domu równoznaczne będzie z udaremnieniem egzekucji czyli czy nie posiada Pan żadnego innego majątku z którego komornik mógłby zaspokoić wierzyciela i pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu nie przeznaczy Pan na spłatę długu.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Przestępstwo z powyższego art. ścigane jest z urzędu ale to nie oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte; praktycznie komornik albo wierzyciel musiałby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu tego przestępstwa, co wcale nie jest pewne. Wiara w to, że zawiadomienie finalnie spowodowałoby zaspokojenie wierzyciela, jest generalnie słabo rozpowszechniona w polskim społeczeństwie. I nie wiadomo też, czy prokuratura aby nie umorzyłaby postępowania.

Przeczytaj też: Jak komornik szuka nieruchomości?

Jak chodzi o nabywcę nieruchomości w Pana sytuacji, to teoretycznie wchodzi w grę uznanie czynności kupna – sprzedaży za bezskuteczną ale Pana wierzyciel musiałby w tym celu wykazać, że nabywca nieruchomości wiedział, iż Pan jako dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To jest mało prawdopodobne.

Przeczytaj też: Obrona przed skargą pauliańską

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Sprzedaż nieruchomości przed zajęciem komorniczym'

Subscribe to comments with RSS

 1. Formalnie jeszcze brak tytułu wykonawczego w opisanej sytuacji, nie wiem w związku z tym, czy zastosowania nie miałby prędzej art. 300 par. 1 kk czyli kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z drugiej zaś strony, sam pytający odnosi się już do przyszłej egzekucji komorniczej.

  Iso

  24 lip 22 o 07:01

 2. Na 90 p[ro0cent nic mu nie grozi i nabywcy też nie, nabywcy nieruchomości w dobrej wierze w ogóle nic nie grozi a złej wiary nie da się w tym wypadku mu udowodnić jeżeli jest to obca osoba dla dłużnika, nieznajoma.

  zizi

  27 lip 22 o 14:42

 3. A jeżeli sprzeda nieruchomośc zajętą już przez komornika to co wtdedy? zarzut prokurAtorski pewny dla dłużnika a nabywca?

  765

  28 lip 22 o 17:39

 4. Zajęcie komornicze nieruchomości uwidocznione jest w księdze wieczystej i nieruchomość pozostaje zajęta po zmianie właściciela; komornik może dalej prowadzić z niej egzekucję. Z uwagi na powyższe myślę, że dłużnik ma prawo sprzedać zajętą nieruchomość.

  admin

  28 lip 22 o 20:13

Skomentuj