Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Moment zajęcia nieruchomości

4 komentarze

Pytanie: Zastanawiam się nad wyczerpaniem przez dłużnika znamion przestępstwa w art. 300 kk w zakresie nieruchomości należącej do dłużnika. Jak rozumiem, sprzedaż nieruchomości jeszcze przed zajęciem jej przez komornika może ale nie musi być uznana przez sąd za to przestępstwo. I stąd pytanie, w którym momencie nieruchomość uznaje się za zajętą, w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej czy wcześniej?

Przeczytaj też: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Odpowiedź: Art. 925 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że w stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania: Wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.

Jednakże w kwestii wyczerpania znamion przestępstwa z art. 300 kk, to jest akurat poniekąd przeciwnie niż Pan myśli. Dłużnik ma prawo sprzedać zajętą (ze wzmianką o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej) nieruchomość; egzekucja może być z dalej niej prowadzona po zmianie właściciela: Sprzedaż zajętej / obciążonej nieruchomości przez dłużnika. A zatem to sprzedaż nieruchomości zanim komornik ją zajmie może zostać uznana za przestępstwo udaremnienia egzekucji: Sprzedaż nieruchomości przed zajęciem komorniczym.

Jeżeli natomiast dłużnik otrzymał już wspomniane wezwanie do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania i szybko sprzedał nieruchomość zanim sąd uczynił na wniosek komornika w księdze wieczystej wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, to może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 300 kk o które Pan pyta.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Moment zajęcia nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Wierzyciel niech sobie sprawdzi w księdze wieczystej czy mieszkanie nie jest obciążone hipotekami, bardzo często tak jest. Komornicy o tym nie wspominają bo nie muszą a poza tym to ni w ich interesie. Oni tak czy siak swoją dolę 10 procent ze sprzedaży dostaną.

  Roman

  9 sie 22 o 08:56

 2. Istotne też do jakiej kwoty jest hipoteka, czy dorównywa w wartości nieruchomości, jeżeli niższa, to można zaryzykować licytację.

  Batko

  10 sie 22 o 11:45

 3. Niektóre mieszkania i może inne nieruchomości nie maja księgi wieczystej, co wtedy z zajęciem ich przez komornika?

  Anonim

  12 sie 22 o 10:49

 4. Wtedy zajęcie komornicze odnotowywane jest w zbiorze dokumentów do takiej nieruchomości.

  admin

  12 sie 22 o 10:57

Skomentuj