Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bezskuteczna egzekucja z nieruchomości

skomentuj

Taki mail: Uprzejmie informuję, iż jesteśmy zainteresowani sprzedażą wierzytelności w łącznej kwocie  50.253,51 zł według stanu na dzień 28.02.2011 r. plus odsetki i koszty, w tym: 5620,42 zł należności niezasądzonej ( nieprzedawnionej) wobec osób fizycznych. Wierzytelności stwierdzone są nakazami zapłaty, w oparciu o które prowadzone było postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny. Egzekucja z uwagi na bezskuteczność licytacji została umorzona. Złożony został ponowny wniosek o licytację z nieruchomości. Dwa nakazy zapłaty  na kwotę 9.349,79 zł. plus odsetki, plus koszty procesu 1.332 zł i 5.780,95 zł. plus odsetki, plus 1.300 zł zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości Dłużników położonej w Jaworznie. Proszę o przedstawienie oferty zakupu wyżej opisanej wierzytelności.

Od dawna zauważam, ze w regionie Śląska (choć Jaworzno to formalnie Małopolska ale jak dla mnie to Śląsk) stosunkowo wiele egzekucji z nieruchomości kończy się bezskutecznie. Jeżeli jednak przyłożymy się do egzekucji z nieruchomości obwieszczając licytację we własnym zakresie, to często udaje się sprzedać nieruchomość na drugiej licytacji. Same ogłoszenia komornicze to często za mało.

Skomentuj