Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak zaskarżyć prawomocny nakaz zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Mam przeciwko sobie prawomocny już nakaz zapłaty. Czy coś takiego można jeszcze zaskarżyć? Jeśli tak, to jakie warunki, przesłanki muszą zaistnieć, rozumiem że to nadzwyczajna sytuacja musi być?

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Odpowiedź: Tak, w niektórych przypadkach można zaskarżyć prawomocny nakaz zapłaty a konkretnie w dwóch przypadkach.

Pierwszy przypadek to nakaz zapłaty niedoręczony pozwanemu wskutek wysłania nakazu przez sąd na adres nieaktualny, błędny. Tak samo w przypadku, gdy pozwany nie podjął przesyłki z nakazem zapłaty nie z własnej winy ponieważ na przykład przebywał wówczas w szpitalu. W takim przypadku pozwany dowiedziawszy się o nakazie zapłaty (zwykle po wszczęciu postępowania egzekucyjnego) może wnieść do sądu o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty wysłany na zły adres i komornik

Drugi przypadek to wznowienie postępowania jeżeli wyrok został uzyskany w oparciu o podrobiony dokument lub za pomocą przestępstwa: Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Skomentuj