Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości?

7 komentarzy

Zwłaszcza osoby które nie spłacały kredytu hipotecznego i została wszczęta jego egzekucja, zadają sobie pytanie, jak długo jeszcze pomieszkają zanim nieruchomość zmieni właściciela i trzeba będzie się z niej wynieść dobrowolnie lub będąc eksmitowanym.

Czasu jest dużo lub bardzo dużo. Wierzyciel egzekwujący nie może przejąć takiej nieruchomości na własność chyba że dopiero po dwóch bezskutecznych licytacjach komorniczych. A zanim do licytacji dojdzie, może upłynąć sporo czasu. Najpierw biegły musi wycenić nieruchomość, aby komornik mógł ustanowić cenę wywoławczą. W znanych mi przypadkach egzekucji nieruchomości, zanim doszło wreszcie do wyceny, to minęło kilka miesięcy. A może być i tak, że nigdy nie dojdzie do wyceny ponieważ wierzyciel nie wyłoży zaliczki na opis i oszacowanie która chyba nigdy nie jest niższa jak około 1500 złotych a może być wymagana znacznie wyższa. Samo zatem wszczęcie egzekucji z nieruchomości jeszcze nie oznacza, że dojdzie do licytacji. Załóżmy jednak, że wierzyciel wyłożył zaliczkę na biegłego. Dłużnik może nie zgodzić się z wartością na jaką nieruchomość została przez biegłego wyceniona i złożyć do sądu skargę na czynność komornika w zakresie opisu i oszacowania nieruchomości (chociaż to biegły a nie komornik dokonuje wyceny) a jeżeli nie zostanie przez sąd uwzględniona, to odwołać się do sądu wyższej instancji. Znam jeden przypadek, w którym dłużnik taką skargę wniósł. Wierzyciel zawnioskował o egzekucję z nieruchomości dwa lata temu a do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin licytacji.

Gdy już dojdzie do licytacji to moim zdaniem istnieje większe prawdopodobieństwo że nikt nie kupi nieruchomości z lokatorami, niż że kupi. Na drugiej licytacji też jest możliwy taki scenariusz, chociaż cena wywoławcza wynosi wtedy 2/3 wartości oszacowania. Po drugiej bezskutecznej licytacji wierzyciel ma prawo przejąć nieruchomość na własność. Czy i jak często banki praktykują takie przejmowanie, tego nie wiem, ale znam z kolei kilka przypadków w których banki nie były tym zainteresowane. Dłużnik z tytułu kredytu hipotecznego może sobie więc dalej mieszkać w nieruchomości postępowanie egzekucyjne z tejże zostaje wtedy umorzone i może zostać wznowione dopiero po sześciu miesiącach. Wtedy sytuacja może się powtórzyć i znów i znów…

Przypomniawszy sobie coś, wracam na koniec do kwestii wyceny nieruchomości przez biegłego. Wcześniej wspomniałem o możliwości skarżenia oszacowania przez dłużnika który faktycznie lub tylko udaje (chcąc zyskać na czasie), że nieruchomość oszacowana jest zbyt nisko. Otóż w rzeczywistości nierzadko jest tak, że biegły oszacował nieruchomość zbyt wysoko i nawet na drugiej licytacji jej cena nie jest atrakcyjna. Wierzycielowi też przysługuje skarga na oszacowanie.

Jeżeli jednak odbędzie się oszacowanie nieruchomości, to dłużnik wręcz powinien zainteresować się tym, czy nieruchomość nie została oszacowana przez biegłego za nisko. Tu chodzi o jego – dłużnika pieniądze. Zakładając że nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji komorniczej, to im wyższa będzie cena przybicia, tym oczywiście lepiej dla dłużnika. Trzeba bowiem brać pod uwagę ewentualność taką, że nieruchomość zostanie sprzedana za cenę wywoławczą.

I jest jeszcze jedna szansa dla dłużników którym zagraża zlicytowanie nieruchomości. Ta szansa to bierność komornika i wierzyciela egzekwującego w ogłaszaniu licytacji. Czytaj trzeci akapit tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/ile-razy-komornik-moze-licytowac-nieruchomosc/

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lipca, 2020

Komentarze do 'Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jestem w sytuacji, gdzie jestem wspolwlascicelem mieszkania wraz z rodzicami, 50% udziału, ich część jest zadłuzona. Jutro rano ma przyjść komornik z rzeczoznawca i wycenić mieszkania, czy mam obowiązek ich wpuścić, skoro nie jestem stroną oraz nie otrzymalem zadnej korespondencji w tej sprawie. Czy obecne jest możliwość przepisania części udziałów rodziców np 45% na mnie, tak żebym był właścicielem większej części mieszkania?

  Anonim

  10 Sie 20 o 15:11

 2. Ma Pan obowiązek wpuścić komornika na czynności mimo że nie jest Pan stroną, oczywiście pod warunkiem, że komornik wykaże interes prawny czyli w tym wypadku opis nieruchomości. Jak będzie trzeba, to komornik przyjdzie z policją i ze ślusarzem który otworzy drzwi. Mimo zajęcia komorniczego można udział przepisać ale na tym przepisanym udziale wciąż będzie zajęcie komornicze i mimo zmiany właściciela, komornik dalej będzie prowadził egzekucję z tego udziału.

  admin

  10 Sie 20 o 15:25

 3. Ile jest czasu od oszacowania do licytacji nieruchomości?

  Aurora

  31 Sty 21 o 21:30

 4. Jeżeli zaskarżysz oszacowanie to nawet ponad pół roku jak nie rok.

  admin

  31 Sty 21 o 21:51

 5. A ile czasu jest od zajęcia do licytacji mieszkania? Zalegam ze spłatą bankowej pożyczki i bank chyba szykuje się do przekazania sprawy komornikowi. Chcę spłacić tą pożyczkę ale mam problemy ze znalezieniem nowej pracy. Rodzice mogą mi pomóc w spłacie ale w ratach i zakładając że ich pomoc będzie jedynym finansowaniem spłat, to spłacanie w ten sposób potrwa około 4 miesięcy. Posiadam własne mieszkanie i nie chce aby komornik zlicytował je. Czy jest to realne że zostanie ono zlicytowane przed upływem czterech miesięcy po dokonaniu zajęcia?

  Robert

  1 Lut 21 o 06:12

 6. Wiedząc z praktyki jak długo trwa egzekucja z nieruchomości uważam, że w okresie czterech miesięcy jest mało realne aby doszło do jej licytacji. Nawet jeśli bank wystąpi do komornika z wnioskiem o egzekucje tylko z nieruchomości, to komornik po dokonaniu zajęcia jej musi najpierw wezwać Pana do zapłaty długu i dopiero po upływie 14 dni może przystąpić do opisu i oszacowania nieruchomości o ile bank złoży stosowny wniosek i uiści zaliczkę na biegłego którego zadaniem będzie oszacowanie nieruchomości. Termin opisu i oszacowania też nie jest wyznaczany z dnia na dzień, podobnie jak termin licytacji. Ponadto, po dokonaniu opisu i oszacowania może Pan zakwestionować wartość na jaką biegły sądowy oszacował nieruchomość składając do sądu skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. Jeżeli sąd przychyli się do Pana skargi, to nieruchomość trzeba będzie ponownie oszacować. Jeżeli sąd nie przychyli się do Pana skargi to może Pan wnieść zażalenie od takiej decyzji i znów zyska Pan z kilka miesięcy czasu. Reasumując, w takiej sytuacji jest mało prawdopodobne a raczej niemożliwe aby doszło do licytacji nieruchomości przed upływem czterech miesięcy. Możliwe też, że bank nie będzie kierował wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości gdy otrzyma częściową spłatę pożyczki a następnie kolejną. Inna sprawa, że nieruchomości zamieszkałe nie cieszą się dużym zainteresowaniem na licytacjach i w wielu przypadkach licytacja zamieszkałej nieruchomości nie dochodzi do skutku z powodu braku licytantów.

  admin

  1 Lut 21 o 06:56

 7. Miałem sprawę w Poznaniu gdzie pod zajęcia nieruchomości do licytacji minęły trzy lata! Oczywiście dłużnik wnosił wszelkie możliwe zażalenia i skargi. Przynajmniej w końcu nieruchomość zlicytowano.

  Czechowicz

  5 Lip 21 o 13:55

Skomentuj