Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

8 komentarzy

Często jest tak, że gdy wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko swojemu dłużnikowi, to okazuje się, że komornik ten już prowadzi przeciwko temu dłużnikowi postępowanie egzekucyjne z wniosku innego wierzyciela / innych wierzycieli. I taki wierzyciel zostaje przyłączony (na jego wniosek) do już toczącego się postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach jest to oczywiście zła wiadomość ponieważ zachodzi obawa, że ujmując potocznie, “nie wystarczy dla wszystkich”.

Tym gorsza jest to wiadomość, jeżeli jednym z wierzycieli jest na przykład skarb państwa którego należności (zwykle z tytułu niezapłaconego podatku albo składek ubezpieczeniowych) korzystają z pierwszeństwa zaspokajania przed takimi należnościami jak na przykład niezapłacona faktura czy niezwrócona pożyczka (czyli objętymi tytułem wykonawczym wydanym przez wydział cywilny lub gospodarczy sądu powszechnego).

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej oraz Pierwszeństwo zaspokajania kosztów egzekucyjnych

Bywa jednak przeciwnie czyli że jest to wiadomość dobra kiedy to zostaje przyłączony do toczącej się egzekucji z nieruchomości ze spieniężenia której wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących. Jest to dobra wiadomość wówczas, gdy już przez innego wierzyciela zostały opłacone koszty opisu i oszacowania nieruchomości.

We wniosku egzekucyjnym radzę każdemu wnioskować o egzekucję ze wszelkich możliwych (ewentualnie posiadanych przez dłużnika) składników majątku czyli z wierzytelności, ruchomości i właśnie też – nieruchomości. Nie wiemy czy dłużnik je ma ale wnioskujemy. Komornik poinformuje takiego wierzyciela, że prowadzona jest egzekucja dajmy na to właśnie z nieruchomości i pouczy, że jeśli chce się do tejże przyłączyć, to należy złożyć stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 927 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i ma te same prawa co pierwszy wierzyciel. A zatem fakt, że “nie był pierwszy” nie ma żadnego znaczenia przy podziale środków uzyskanych z egzekucji i dotyczy to także przyłączenia się do egzekucji z innych składników majątku jak wierzytelności (np. wierzytelność dłużnika przysługująca mu od jego kontrahenta) albo z ruchomości (np. egzekucja z pojazdu należącego do dłużnika). Wracając do tematu przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości należy dodać, że może to nastąpić do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości nabywcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 listopada, 2020

Komentarze do 'Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. A ile trwa uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu nieruchomości?

  kantorek

  13 sie 21 o 18:51

 2. Postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości staje się prawomocne po siedmiu dniach.

  admin

  14 sie 21 o 05:22

 3. U mnie coraz to nowy wierzyciel się przyłącza, otrzymuję o tym pisma od komornika, irytujące bardzo, już zwątpiłem w odzyskanie długu.

  Bereza

  27 sie 21 o 11:01

 4. To trzeba ponaglić komornika co by egzekucję prowadził szybciej. Za podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką można komornika skarżyć do prezesa sądu rejonowego przy którym ten komornik jest ustanowiony. Powództwem o odszkodowanie można też mu zagrozić.

  Karol

  1 paź 21 o 09:30

 5. Komornik ma 7 dni na podjęcie wnioskowanej czynności ale… Egzekucja z nieruchomości z przyczyn obiektywnych i niezależnych od komornika trwa miesiącami.

  admin

  1 paź 21 o 11:26

 6. Ja przyłączyłem się do egzekucji w której jest chyba kilkunastu wierzycieli a komornik żąda ode mnie wpłacenia zaliczek na ustalenie majątku dłużnika. Przecież już na pewno wszystko ustalił, co mam zrobić? Wygląda to na wyłudzenie ode mnie pieniędzy.

  Bartek

  16 sty 22 o 18:37

 7. Może Pan zażądać od komornika potwierdzenia wydatkowania tych zaliczek na cele wskazane w wezwaniu do ich uiszczenia. Zaliczki na ustalenie majątku nie stanowią zarobku komornika. Jedynym zarobkiem komornika jest opłata stosunkowa czyli prowizja od wyegzekwowanej od dłużnika należności.

  admin

  16 sty 22 o 21:37

 8. Dłużnik może założyć nowy rachunek bankowy i wpłacenie zaliczki na ten cel nie jest pozbawione sensu nawet jeśli komornik wcześniej wielokrotnie sprawdzał.

  Oskubany

  1 mar 22 o 20:38

Skomentuj