Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

8 komentarzy

Często jest tak, że gdy wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko swojemu dłużnikowi, to okazuje się, że komornik ten już prowadzi przeciwko temu dłużnikowi postępowanie egzekucyjne z wniosku innego wierzyciela / innych wierzycieli. I taki wierzyciel zostaje przyłączony (na jego wniosek) do już toczącego się postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach jest to oczywiście zła wiadomość ponieważ zachodzi obawa, że ujmując potocznie, “nie wystarczy dla wszystkich”.

Tym gorsza jest to wiadomość, jeżeli jednym z wierzycieli jest na przykład skarb państwa którego należności (zwykle z tytułu niezapłaconego podatku albo składek ubezpieczeniowych) korzystają z pierwszeństwa zaspokajania przed takimi należnościami jak na przykład niezapłacona faktura czy niezwrócona pożyczka (czyli objętymi tytułem wykonawczym wydanym przez wydział cywilny lub gospodarczy sądu powszechnego).

Bywa jednak przeciwnie czyli że jest to wiadomość dobra kiedy to zostaje przyłączony do toczącej się egzekucji z nieruchomości ze spieniężenia której wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących. Jest to dobra wiadomość wówczas, gdy już przez innego wierzyciela zostały opłacone koszty opisu i oszacowania nieruchomości.

We wniosku egzekucyjnym radzę każdemu wnioskować o egzekucję ze wszelkich możliwych (ewentualnie posiadanych przez dłużnika) składników majątku czyli z wierzytelności, ruchomości i właśnie też – nieruchomości. Nie wiemy czy dłużnik je ma ale wnioskujemy. Komornik poinformuje takiego wierzyciela, że prowadzona jest egzekucja dajmy na to właśnie z nieruchomości i pouczy, że jeśli chce się do tejże przyłączyć, to należy złożyć stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 927 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i ma te same prawa co pierwszy wierzyciel. A zatem fakt, że “nie był pierwszy” nie ma żadnego znaczenia przy podziale środków uzyskanych z egzekucji i dotyczy to także przyłączenia się do egzekucji z innych składników majątku jak wierzytelności (np. wierzytelność dłużnika przysługująca mu od jego kontrahenta) albo z ruchomości (np. egzekucja z pojazdu należącego do dłużnika). Wracając do tematu przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości należy dodać, że może to nastąpić do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości nabywcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 listopada, 2020

Komentarze do 'Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. A ile trwa uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu nieruchomości?

  kantorek

  13 sie 21 o 18:51

 2. Postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości staje się prawomocne po siedmiu dniach.

  admin

  14 sie 21 o 05:22

 3. U mnie coraz to nowy wierzyciel się przyłącza, otrzymuję o tym pisma od komornika, irytujące bardzo, już zwątpiłem w odzyskanie długu.

  Bereza

  27 sie 21 o 11:01

 4. To trzeba ponaglić komornika co by egzekucję prowadził szybciej. Za podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką można komornika skarżyć do prezesa sądu rejonowego przy którym ten komornik jest ustanowiony. Powództwem o odszkodowanie można też mu zagrozić.

  Karol

  1 paź 21 o 09:30

 5. Komornik ma 7 dni na podjęcie wnioskowanej czynności ale… Egzekucja z nieruchomości z przyczyn obiektywnych i niezależnych od komornika trwa miesiącami.

  admin

  1 paź 21 o 11:26

 6. Ja przyłączyłem się do egzekucji w której jest chyba kilkunastu wierzycieli a komornik żąda ode mnie wpłacenia zaliczek na ustalenie majątku dłużnika. Przecież już na pewno wszystko ustalił, co mam zrobić? Wygląda to na wyłudzenie ode mnie pieniędzy.

  Bartek

  16 sty 22 o 18:37

 7. Może Pan zażądać od komornika potwierdzenia wydatkowania tych zaliczek na cele wskazane w wezwaniu do ich uiszczenia. Zaliczki na ustalenie majątku nie stanowią zarobku komornika. Jedynym zarobkiem komornika jest opłata stosunkowa czyli prowizja od wyegzekwowanej od dłużnika należności.

  admin

  16 sty 22 o 21:37

 8. Dłużnik może założyć nowy rachunek bankowy i wpłacenie zaliczki na ten cel nie jest pozbawione sensu nawet jeśli komornik wcześniej wielokrotnie sprawdzał.

  Oskubany

  1 mar 22 o 20:38

Skomentuj