Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Licytacja mieszkania za mały dług

2 komentarze

Pytanie: Czy już obowiązuje jakiś przepis zabraniający dokonywania egzekucji z nieruchomości jeżeli dług jest mały, jak niski to musi być dług?

Odpowiedź: Tak, obowiązuje jeżeli nieruchomością tą jest budynek mieszkalny służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika ale nie jest to zakaz bezwzględny. Zgodnie z art. 9521 Kodeksu postępowania cywilnego, aby mogła się odbyć licytacja takiej nieruchomości, to wysokość egzekwowanej należności głównej stanowić musi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. To ograniczenie jednak nie dotyczy egzekucji w której wierzycielem jest Skarb Państwa, jak również wówczas, gdy egzekucja prowadzona jest na podstawie wyroku sądu karnego. Prócz tego, na wniosek wierzyciela sąd w omawianej sytuacji wyrazi zgodę na wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 grudnia, 2020

Komentarze do 'Licytacja mieszkania za mały dług'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co jeżeli z egzekucji z wynagrodzenia co miesiąc wpływa na konto wierzyciela 50 złotych? Można egzekwować z nieruchomości – mieszkania?

    Anonim

    28 Gru 20 o 11:27

  2. To zależy od wysokości długu i może od uznania sądu. Jeżeli mieszkanie jest warte, np. 200 tys. zł, to dług – należność podstawowa maksymalnie 10 tys. zł czyli egzekucja z samego wynagrodzenia zakończy się po latach (oczywiście dług może znacznie niższy).

    admin

    28 Gru 20 o 11:58

Skomentuj