Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

2 komentarze

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodnie z Pana sugestią z bloga, mam zamiar samodzielnie napisać pozew, faktycznie widzę, z to prosta czynność. Przeczytałem też u Pana: https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/ że chociaż wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, to lepiej je wysłać, bo brak to ryzyko obowiązku zwrócenia pozwanemu jego kosztów procesu mimo wygranej przez powoda sprawy. No to wyślę ale mam pytanie głównie z ciekawości a nie ze sknerstwa. Otóż jeżeli przedsądowe wezwanie do zapłaty jest właściwie konieczne z wyżej wskazanego powodu, to czy mam prawo uzyskać od pozwanego zwrot kosztu wysłania takiego listu poleconego? Właściwie taka kwota chyba około 6 złotych piechotą nie chodzi. Jak to jest? Sąd zasądzi to?

Odpowiedź: Na początku prowadzenia przeze mnie firmy windykacyjnej (nabywając należności na podstawie cesji) wnosiłem w pozwach o zasądzenie także kosztów wezwania do zapłaty ale nigdy żaden sąd nie uwzględnił tego. jeden znajomy prawnik powiedział, że jemu raz jakiś sąd zasądził zwrot kosztów wezwania do zapłaty. Raz.

Przeczytaj też: Ile wezwań do zapłaty przed pozwem?

Proszę jednak zwrócić uwagę na zapisy w art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 1 lub art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Przeczytaj też: Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Wezwanie do zapłaty wysłane po terminie zapłaty jest czynnością windykacyjną, nieprawdaż? A zatem, w zależności od kwoty dochodzonego roszczenia należy się Panu jako wierzycielowi 40, 70 albo 100 euro! Zamiast zatem wnosić do sądu o zwrot kosztu wezwania do zapłaty, proponuję wnieść o zwrot którejś z ww. kwot na podstawie wskazanego wyżej przepisu.

Przeczytaj też: Ile kosztuje napisanie wezwania do zapłaty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 listopada, 2020

Komentarze do 'Zwrot kosztów wezwania do zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy firma windykacyjna która otrzymała zlecenie odzyskania ode mnie pożyczki ma prawo doliczyć mi koszty jej windykacji? Chodzi o windykację niezwiązana z sądem ale o koszty wezwań do zapłaty, telefonów i wizyty windykatora.

  Marta

  30 sty 21 o 11:38

 2. W pytaniu nie sprecyzowała Pani czy chodzi o pożyczkę zaciągniętą w banku czyli o kredyt gotówkowy, czy może chodzi o pożyczkę prywatną, której udzieliła Pani osoba prywatna. Jeżeli jest to pożyczka bankowa to proszę zapoznać się z umową pożyczki tudzież ewentualnie z innym dokumentem, który Pan zaakceptował podpisując.

  Zapewne jest tam stosowny zapis mówiący o obciążeniu Pana (zryczałtowanymi) kosztami windykacji a to oznacza, że mają prawo doliczyć Panu te koszty do zapłaty. Jeżeli takiego zapisu brak, to firma windykacyjna czy sam bank nie ma prawa doliczać Panu kosztów windykacji przedsądowej (pozasądowej). Tak samo w przypadku pożyczki prywatnej. Zaznaczamy, że mówimy tu o kosztach windykacji przedsądowej albo generalnie o kosztach windykacji pozasądowej jako że wierzyciel może skierować do rewindykacji także to roszczenie, które wcześniej bezskutecznie egzekwował komornik. Jeżeli bowiem dochodzenie pożyczki zostanie skierowane na drogę sądową, wówczas poniesie Pan koszty procesowe a w przypadku wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego – także koszty egzekucyjne. Ich wysokość zależy przede wszystkim od wysokości kwoty pożyczki oraz od tego czy wierzyciel będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika jakim może być radca prawny albo adwokat. Wówczas koszty są znacznie wyższe z tytułu opłaty za zastępstwo procesowe.

  admin

  30 sty 21 o 12:04

Skomentuj