Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodnie z Pana sugestią z bloga, mam zamiar samodzielnie napisać pozew, faktycznie widzę, z to prosta czynność. Przeczytałem też u Pana: https://pamietnikwindykatora.pl/brak-wezwania-do-zaplaty-a-zwrot-kosztow-procesu-poniesionych-przez-powoda/ że chociaż wezwanie do zapłaty nie jest obowiązkowe, to lepiej je wysłać, bo brak to ryzyko obowiązku zwrócenia pozwanemu jego kosztów procesu mimo wygranej przez powoda sprawy. No to wyślę ale mam pytanie głównie z ciekawości a nie ze sknerstwa. Otóż jeżeli przedsądowe wezwanie do zapłaty jest właściwie konieczne z wyżej wskazanego powodu, to czy mam prawo uzyskać od pozwanego zwrot kosztu wysłania takiego listu poleconego? Właściwie taka kwota chyba około 6 złotych piechotą nie chodzi. Jak to jest? Sąd zasądzi to?

Odpowiedź: Na początku prowadzenia przeze mnie firmy windykacyjnej (nabywając należności na podstawie cesji) wnosiłem w pozwach o zasądzenie także kosztów wezwania do zapłaty ale nigdy żaden sąd nie uwzględnił tego. jeden znajomy prawnik powiedział, że jemu raz jakiś sąd zasądził zwrot kosztów wezwania do zapłaty. Raz.

Proszę jednak zwrócić uwagę na zapisy w art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 1 lub art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wezwanie do zapłaty wysłane po terminie zapłaty jest czynnością windykacyjną, nieprawdaż? A zatem, w zależności od kwoty dochodzonego roszczenia należy się Panu jako wierzycielowi 40, 70 albo 100 euro! Zamiast zatem wnosić do sądu o zwrot kosztu wezwania do zapłaty, proponuję wnieść o zwrot którejś z ww. kwot na podstawie wskazanego wyżej przepisu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

29 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj