Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

9 komentarzy

Pytanie: Zostałem pozwany o zapłatę bez wcześniejszego przedsądowego wezwania mnie do zapłaty. Sąd wydal nakaz zapłaty no a ja wniosłem sprzeciw. Po pierwsze, to dług mój w tej sprawie jest zawyżony o około 1/5 kwoty. Reszty długu nie kwestionuję ale nie mam teraz pieniędzy żeby to zapłacić więc mam zamiar przeciągnąć to w sądzie o pół roku – rok aż zdobędę fundusze i taka realna możliwość istnieje w tym czasie. Dlatego chociaż na pewno sąd zasądzi to bo dług jest bezsporny, to pokombinuję w sprzeciwie z zarzutem co do którego wiem, że nic nie da.

I teraz takie pytanie jeżeli można, bo czytałem kiedyś, że jeżeli wierzyciel nie wezwie przedsądowo dłużnika do zwrotu nadpłaty (podwójnej zapłaty), to pozwany dłużnik ma prawo domagać się w sprzeciwie aby sąd nie zasądził powodowi wierzycielowi zwrotu kosztów procesowych. Czy w mojej sprawie mogę też domagać się niezasądzenia zwrotu kosztów procesu? Wierzyciel zatrudnił prawnika i w nakazie jest do zwrotu oprócz kosztów wpisu sądowego także 2400 złotych za prawnika. Ja naprawdę nie zauważyłem że powód dwa razy zapłacił tą sama fakturę a on nawet telefonicznie ani mailem nie wzywał mnie do zwrotu nadpłaty.

Odpowiedź: Istnieje przepis – art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Jednak Pan pisze że nie ma zamiaru Pan uznać żądania pozwu gdyż chce Pan odwlec w czasie wydanie wyroku a zatem zostaną zasądzone koszty strony przeciwnej.

Nie będąc wezwanym do zapłaty przedsądowo, gdyby przy pierwszej czynności procesowej czyli w sprzeciwie uznał Pan faktyczny dług, to nie tylko że nie musiałby Pan zwracać kosztów procesu poniesionych przez powoda ale jeszcze, jak wprost wynika z zacytowanego wyżej przepisu, mógłby Pan żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Pana, o ile takowe poniósłby Pan (zleciwszy reprezentowania Pana radcy prawnemu albo adwokatowi tudzież przykładowo poniósłszy koszty podróży na rozprawę). Co ciekawe, wystarczyłoby do tego tylko uznanie długu w sprzeciwie, nie musiałby Pan od razu zwrócić mu tych pieniędzy po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Bezpodstawną część roszczenia oczywiście może Pan zakwestionować w sprzeciwie, chodzi o uznanie tylko długu w faktycznej niekwestionowanej wysokości. Sądzi uwzględni powództwo co do tej części należności ale nie zasądzi zwrot kosztów procesowych.

A co do tego, że jak Pan pisze “na pewno sąd zasądzi to bo dług jest bezsporny” to w polskich sądach nie ma nic pewnego. Znam przypadek w którym pozwany dłużnik i jego kumpel świadek zeznali przed sądem, że dłużnik ten pożyczkę zwrócił (50.000 zł.) z ręki do ręki i bez pokwitowania. No i sąd uwierzył…

27 lutego, 2016

kategoria windykacja

Komentarze do 'Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jaki jest termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

  karpik

  1 Sie 18 o 19:09

 2. Na wniesienie sprzeciwu albo (w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) zarzutów od nakazu zapłaty mamy czternaście dni od dnia doręczenia nam nakazu zapłaty. Datą wniesienia sprzeciwu jest data nadania przesyłki ze sprzeciwem w placówce pocztowej (data stempla pocztowego) lub złożenia sprzeciwu w biurze podawczym sądu. Proponuje nie czekać do ostatniego dnia, bo już niejedne się pomylił źle obliczywszy ostatni dzień a wtedy przepadło, nakaz uprawomocni się niezależnie od tego jak bardzo bezpodstawne było powództwo i jak mocne miałeś dowody w sprzeciwie.

  admin

  2 Sie 18 o 09:41

 3. Czy obciążenie kosztem listu poleconego, którym np. zmuszeni byliśmy wysłać reklamację lub wezwanie do zapłaty, gdy reklamacja została rozpatrzona negatywnie, można ująć w samym wezwaniu do zapłaty? Chodzi mi zwłaszcza o sytuacje, w których bank w ten czy inny sposób pobrał z naszego konta jakąś opłatę, z którą się nie zgadzamy, jednak koszt odzyskiwania zagarniętej kwoty stanowi znaczną część tej kwoty. Czy jest to jakoś regulowane przepisami?

  wrocek

  14 Wrz 18 o 20:12

 4. Można domagać się zwrotu kosztu wysłania wezwania do zapłaty. Art. 98. § 1. KPC: Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

  admin

  14 Wrz 18 o 21:53

 5. Jak sięgnę pamięcią, to ze dwa razy wnioskowaliśmy o zasądzenie obowiązku zwrotu kosztów wezwania do zapłaty ale nie zostały zasądzone, chodziło o ten sam sąd w obu przypadkach. Nie pamiętam jednak tego, czy powołaliśmy się na powyższy przepis ale przecież sąd sam powinien ten przepis znać.

  Ryszard

  9 Cze 21 o 08:52

 6. My wielokrotnie wnioskowaliśmy w śląskich sądach i też nie zasądzali zwrotu kosztów wezwania.

  Anonim

  15 Lip 21 o 20:42

 7. Nie warto skąpić tych kilku złotych na list polecony znaczy wezwanie przedsądowe, bo w zaistniałej prawnie sytuacji opisanej można stracić znacznie więcej bo opłatę sądowa a i brak zwrotu kosztów prawnika jeśli się go miało a to już niebagatelna kwota nawet przy niskich wps.

  Ernest

  18 Sie 21 o 16:15

 8. Ten obowiązek zwrotu kosztów pozwanemu – jakich kosztów, przecież to powód wnosi opłatę od pozwu?

  Mariola

  20 Lis 21 o 12:57

 9. Pozwany może zlecić reprezentowanie go prawnikowi a prawnik pobiera wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.

  admin

  20 Lis 21 o 16:57

Skomentuj