Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ile wezwań do zapłaty przed pozwem?

2 komentarze

Pytanie: Jak Pan radzi, ile wezwań do zapłaty przed pozwem wysłać dłużnikowi? Wysłałem jedno przedsądowe pocztą poleconą, odebrał, zero reakcji, żadnej. Nie zatytułowałem tego wezwania jako ostateczne, czy przed sądem wysłać jeszcze jedno albo dwa? Jest w ogóle jakiś formalny wymóg?

Przeczytaj też: Czy sms może być wezwaniem do zapłaty?

Odpowiedź: Formalnie to przed wniesieniem pozwu o zapłatę w ogóle nie trzeba wystosować wezwania do zapłaty ale na wszelki wypadek warto wystosować przedsądowe które Pan już wystosował, oto dlaczego: Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda.

Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty ani nijak nie zareagował na pierwsze takie wezwanie już w dodatku przedsądowe, to nie wysyłałbym kolejnych lecz wniósł pozew, ewentualnie wcześniej jeszcze wykonał monit telefoniczny jeśli jest taka możliwość. Nie musi Pan tytułować przedsądowego wezwania do zapłaty jako ostateczne ani w treści tak je określać; skoro wyznacza Pan w wezwaniu termin pod rygorem wniesienia pozwu, to się rozumie samo przez się, że jest to wezwanie ostateczne.

Przeczytaj też: Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jaki termin?

Jeżeli będzie Pan miał kiedyś kolejnego dłużnika, to ewentualnie (tylko poddaję pod rozwagę a nie sugeruję) wysłać pierwsze wezwanie pocztą zwykłą bez zapowiedzi wniesienia pozwu i następne już przedsądowe pocztą poleconą w przypadku braku pożądanej reakcji na to pierwsze.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty – list zwykły czy polecony?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2022

Komentarze do 'Ile wezwań do zapłaty przed pozwem?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja wysyłam trzy a do niektórych dłużników nawet cztery wezwania do zapłaty. Niektórzy płacą właśnie dopiero po trzecim, po czwartym wezwaniu. Zależy co to za dłużnik.

    romel

    26 lip 22 o 06:02

  2. My najpierw telefonujemy, gdy brak zapłaty to wezwanie pocztą niepoleconą i bez straszenia sądem. Dopiero po tym bezskutecznym wezwanie przedsądowe poleconą a pozew po 2-3 tygodniach po upływie terminu wyznaczonego w tym ostatnim wezwaniu. Uważamy, że nie ma sensu dalsze wzywanie i oczekiwanie.

    Maria

    27 lip 22 o 14:37

Skomentuj