Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zapowiedź spowodowania postępowania karnego

3 komentarze

Pytanie: Czy grożenie zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa jest karalne? Przykładowo, ktoś jest mi winien pieniądze a ja wzywam go do zapłaty informując, że jeśli nie spłaci długu to ja zawiadomię prokuraturę o wyłudzeniu.

Przeczytaj też: Windykator straszy policją, prokuraturą, sądem…

Odpowiedź: To zależy od treści takiej zapowiedzi jak i (czasem) od okoliczności sprawy. Zgodnie z art. 115 § 12 Kodeksu karnego zapowiedź spowodowania postępowania karnego jest groźbą bezprawną ale nie jest nią jeżeli taka zapowiedź ma jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Przeczytaj też: Wyłudzenia kredytów i pożyczek

Zgodnie z powyższym w mojej ocenie, jeżeli termin zapłaty należności minął, to wierzyciel ma prawo zapowiedzieć dłużnikowi zawiadomienie prokuratury albo policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia w takich sprawach jak np. niezapłaconej faktury czy niezwróconej pożyczki albo zaliczki (po niewywiązaniu się przez dłużnika
z umowy).

Przeczytaj też: Czy radca prawny może grozić postępowaniem karnym?

Nie ma prawa jednak niejako z góry wydawać na dłużnika wyrok strasząc go bezprawnie treścią taką, że organy ścigania na pewno przedstawią mu zarzut wyłudzenia czyli oszustwa i że sąd go skaże. Takie słowa wierzyciela mogą wypełniać znamiona groźby bezprawnej w celu zmuszenia do zwrotu wierzytelności co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przeczytaj też: Oszustwo gospodarcze – gdzie zgłaszać, kara

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zapowiedź spowodowania postępowania karnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. W praktyce można mówić w takich sytuacjach do dłużnika co się chce i żaden prokurator zarzutu nie przedstawi.

  Anonim

  14 lut 21 o 11:22

 2. Grożenie pobiciem, zabiciem czy spaleniem mienia albo porwaniem raczej może spowodować zarzuty prokuratorskie ale zarzuty za grożenie więzieniem istotnie wydają się być mniej prawdopodobne chyba że za uporczywe.

  admin

  14 lut 21 o 11:47

 3. Windykatorzy nawet z banków tak straszą właśnie więzieniem i to w sprawach które ewidentnie nie stanowią wyłudzenia. Jeżeli kredytobiorca przekazał bankowi prawdziwe zaświadczenie o zarobkach to nie ma szans na zarzut wyłudzenia nawet jeżeli już od pierwszej raty nie spłaca.

  Majek

  27 wrz 21 o 20:40

Skomentuj