Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór

2 komentarze

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę może (choć nie musi) się nieco różnić od wezwania do np. zwrotu pożyczki czy np. zapłaty faktury a to ze względu na pewne dodatkowe możliwości z których może skorzystać pracownik czy też były pracownik. Poniższy wzór wezwania do zapłaty uwzględnia te możliwości prawne.

WEZWANIE DO ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

Wzywam do zapłaty należnego mi wynagrodzenia za pracę za okres od … do … w kwocie łącznej … w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Zapłaty należy dokonać na mój rachunek bankowy: …

W przypadku nieodnotowania zapłaty w wyżej wyznaczonym terminie powiadomię Państwową Inspekcję Pracy o naruszeniu mojego prawa pracowniczego do otrzymania wynagrodzenia za pracę (art. 282 § 1 Kodeksu pracy). W przypadku dalszego uporczywego / złośliwego uchylania się od zapłaty należnego mi wynagrodzenia, powiadomię prokuraturę o możliwości popełniania przestępstwa z art. 218 Kodeksu karnego.

Niezależnie od podjęcia ww. działań, bezzwłocznie po bezskutecznym upływie wyznaczonego wyżej terminu, skieruję pozew o zapłatę do sądu pracy.

                                                                                                                       Podpis:

14 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór'

Subscribe to comments with RSS

  1. A można tak straszyć prokuraturą, bo słyszałem że nie można?

    Jarek

    14 Lut 21 o 06:04

  2. Można o ile nie piszesz że “na pewno zostanie Pan skazany” itp. Piszesz tylko, złożysz zawiadomienie o MOŻLIWOŚCI (podejrzeniu) popełnienia przestępstwa zgodnie ze wskazanymi w powyższym wezwaniu przepisami w których mowa wprost o niezapłaconym wynagrodzeniu za pracę!

    admin

    14 Lut 21 o 06:15

Skomentuj