Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

7 komentarzy

Pytanie: Po zamknięciu firmy kilka lat temu pozostały mi zaległości w opłacaniu składek ZUS za mnie tylko, bo nikogo nie zatrudniałem. Po pewnym czasie ZUS nie mogąc wyegzekwować wszystkiego wezwał mnie do czegoś w rodzaju wyjawienia majątku. Napisałem więc, że mam udział w nieruchomości – domu jednorodzinnym. Minęły od tego czasu ze trzy lata i nic się nie dzieje, mój udział w domu nawet nie został zajęty. Czy ZUS w ogóle może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Odpowiedź: Nie może. Zgodnie z art. 19 § 4 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych.

Przeczytaj też: Składki ZUS a ordynacja podatkowa

Chcąc skierować egzekucję do nieruchomości, ZUS musiałby wystąpić w tym celu do Naczelnika Urzędu Skarbowego gdyż tylko ten może wszcząć egzekucję administracyjną z nieruchomości w celu wyegzekwowania składek ZUS.

Przeczytaj też: Ile czasu trwa egzekucja komornicza z nieruchomości?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ja też im podałem, że mam mieszkanie własnościowe i też nie zajeli.

  Todek

  14 lut 21 o 19:28

 2. Po jakim czasie następuje przekazanie do komornika s urzędu skarbowego jeżeli egzekucja prowadzona przez ZUS jest nieskuteczna a dłużnik posiada nieruchomość?

  karter

  2 wrz 21 o 20:07

 3. Brak reguły w tym zakresie.

  admin

  2 wrz 21 o 21:47

 4. Wobec mnie ZUS prowadzi egzekucję od kilku lat i nic a oficjalnie mam sporo pieniędzy na moim rachunku bankowym nic tylko zająć. Naprawdę. Oczywiście mowa o rachunku w polskim banku, dokładnie w mBANK to co za problem?

  Janusz

  19 sty 22 o 15:39

 5. Aha i do skarbowego też nie przekazał egzekucji a że jestem współwłaścicielem nieruchomości to ZUS od dawna wie, bo sam o tym im napisałem będąc wezwanym do podania składników majątku mego.

  Janusz

  19 sty 22 o 15:40

 6. Czy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez ZUS może dotyczyć ruchomości na przykład pojazdu?

  Anonim

  2 sty 23 o 15:40

 7. W poradzie wyżej jest odpowiedź: nie, ZUS nie może prowadzi egzekucji z ruchomości.

  admin

  2 sty 23 o 16:20

Skomentuj