Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

1 komentarz

Pytanie: Po zamknięciu firmy kilka lat temu pozostały mi zaległości w opłacaniu składek ZUS za mnie tylko, bo nikogo nie zatrudniałem. Po pewnym czasie ZUS nie mogąc wyegzekwować wszystkiego wezwał mnie do czegoś w rodzaju wyjawienia majątku. Napisałem więc, że mam udział w nieruchomości – domu jednorodzinnym. Minęły od tego czasu ze trzy lata i nic się nie dzieje, mój udział w domu nawet nie został zajęty. Czy ZUS w ogóle może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

Odpowiedź: Nie może. Zgodnie z art. 19 § 4 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych.

Chcąc skierować egzekucję do nieruchomości, ZUS musiałby wystąpić w tym celu do Naczelnika Urzędu Skarbowego gdyż tylko ten może wszcząć egzekucję administracyjną z nieruchomości w celu wyegzekwowania składek ZUS.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lutego, 2021

1 komentarz do 'Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja też im podałem, że mam mieszkanie własnościowe i też nie zajeli.

    Todek

    14 Lut 21 o 19:28

Skomentuj