Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ukrywanie majątku przed komornikiem

Brak komentarzy

Pytanie: Chciałabym zainwestować część moich oszczędności w udzielanie prywatnych pożyczek. Jednak z tego co dowiedziałam się to większość komorniczych egzekucji jest nieskutecznych ponieważ dłużnicy ukrywają majątek przed komornikiem. O co konkretniej chodzi z tym ukrywaniem majątku, na czym to polega i czy nie ma wówczas sposobu aby taki ukryty majątek odnaleźć aby komornik mógł ściągnąć należne wierzycielowi pieniądze?

Odpowiedź: Zanim odpowiemy wprost na Pani pytanie, to jednak wskazówka. Mianowicie, udzielając pożyczki najlepiej zadbać o to aby dłużnik ustanowił jakieś zabezpieczenie dla Pani czyli np. zastaw na rzeczy ruchomej albo hipoteka.

Natomiast komornicze egzekucje bywają nieskuteczne nie tylko dlatego że dłużnik ukrywa majątek przed komornikiem ale i dlatego że po prostu majątku nie posiada a wierzyciel zanim np. udzielił mu pożyczki nie sprawdził stanu majątkowego pożyczkobiorcy – dłużnika.

Ukrywanie majątku natomiast może przybierać różne formy. Przykładowo, dłużnik zwłaszcza będący przedsiębiorcą, w obliczu postępowania egzekucyjnego może zmienić swoje konto firmowe na konto w innym banku a z dotychczasowego wycofać środki aby komornik nie zajął ich. Może też np. poruszać się samochodem będącym formalnie nie jego własnością ale np. własnością jego żony i to nic, że on jej ten samochód kupił; komornik nie może zlicytować samochodu który formalnie jest własnością osoby trzeciej w tym także żony dłużnika. Może też mieć samochód w leasingu i taki samochód też jest poza egzekucją. Zresztą, może mieć i na siebie samochód (informacja w CEPiK: https://pamietnikwindykatora.pl/jak-komornik-sprawdza-czy-dluznik-posiada-pojazd/) ale nie u siebie pod domem tylko nie wiadomo gdzie, żeby komornik nie mógł pojazdu zająć. W takim przypadku komornik może w ramach złożenia przez dłużnika wykazu majątku wezwać go do wskazania miejsca w którym pojazd się znajduje natomiast z egzekwowaniem przez komorników owego obowiązku złożenia wykazu majątku bywa różnie.

Nieraz bywa też i tak, że dłużnik w miejscu zamieszkania nie posiada żadnej nieruchomości, ale już np. w innym powiecie, w innym województwie może mieć nieruchomość dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Jeżeli wierzyciel ani komornik nie wie w którym powiecie czy województwie takie nieruchomości dłużnik posiada, to ustalenie gdzie, jest zazwyczaj praktycznie niemożliwe. Ukrywanie majątku (dochodów) to np. także praca na czarno, albo prowadzenie firmy na podstawioną osobę.

Można poszukiwać domniemanego ukrytego majątku dłużnika z pomocą np. wywiadowni gospodarczej albo zlecić to komornikowi ale podejrzewam, że w większości przypadków efekty poszukiwań będą mizerne lub żadne. Wywiadownia może i ustali, że na przykład firma prowadzona formalnie przez kolegę dłużnika nieformalnie jest własnością dłużnika ale co z tego? Formalnie jest własnością osoby trzeciej i komornik nie ma prawa prowadzić egzekucji z konta bankowego formalnego właściciela jako osoby trzeciej ani z innych składników jego – firmy majątku.

Ukrywanie majątku przed komornikiem w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu jest zgodnie z art. 300 § 2 kk przestępstwem za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednak nie zawsze ukrywanie to karalne ukrywanie 😉 w mojej ocenie przynajmniej. Wspomniałem wcześniej o zmianie konta bankowego, chodzi mi o sytuacje w której komornik już poszukał kont poprzez OGNIVO, znalazł i zajął. Ponowne poszukiwanie prawdopodobnie już nie nastąpi albo może nie wcześniej jak za 5-6 miesięcy. Dłużnik według mnie ma prawo założyć nowe konto. Korzystne konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj