Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Używanie przez dłużnika ruchomości zajętych przez komornika

Jeden komentarz

Pytanie: W poradzie Czy można jeździć samochodem zajętym przez komornika? wyjaśnił Pan, że można. Czy istnieje przepis popierający to jak i generalnie używanie przez dłużnika różnego rodzaju ruchomości zajętych przez komornika?

Przeczytaj też: Dłużnik sprzedał zajęte ruchomości

Odpowiedź: Tak, art. 861 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) który stanowi, że jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu należącym do dłużnika i dozór powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny razem z nim mieszkającemu, mają oni prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez to rzecz nie straciła na wartości.

A jeżeli zajętą rzecz komornik odebrał dłużnikowi i przekazał pod dozór osobie trzeciej, to czy może on udostępnić ja dłużnikowi do używania?

Przeczytaj też: Oddanie ruchomości pod dozór przez komornika; zmiana dozoru

Nie może co wynika z przytoczonego wyżej przepisu czyli, że dłużnik może używać zajętych ruchomości jeśli komornik pozostawił je w pomieszczeniu należącym do dłużnika. Jeśli komornik oddał rzecz pod dozór innej osobie, to ta rzecz już nie znajduje się w pomieszczeniu należącym do dłużnika.

Przeczytaj też: Niewpuszczenie komornika do domu

Dodatkowo osoba sprawująca dozór nad powierzonymi jej przez komornika ruchomościami zobowiązana jest na podstawie art. 856 § 2 kpc powiadomić komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości z czego wynika, że nie może przekazać ich w użytkowanie dłużnikowi bez zgody komornika.

Przeczytaj też: Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 kwietnia, 2023

1 komentarz do 'Używanie przez dłużnika ruchomości zajętych przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. koniec końców i tal nikt nic nie kupi na licytacji i wszystko wróci do właściciela znaczy dłużnika, przerabiałem to wiele razy z pozycji wierzyciela.

    kepi

    24 kw. 23 o 10:50

Skomentuj