Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Oddanie ruchomości pod dozór przez komornika; zmiana dozoru

4 komentarze

Teraz wypowiem się szerzej na temat problemu z którym zgłosił się do mnie dłużnik (nie mój): https://pamietnikwindykatora.pl/nieoplacona-skarga-na-czynnosci-komornika/. Problem dotyczy fizycznego zabrania mu przez komornika zajętego laptopa. Jak już wskazałem w tamtym wpisie, co do zasady, zgodnie z art. 855 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął. Jedynie z ważnych przyczyn komornik może, w każdym stanie postępowania, oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie.

Przeczytaj też: Czy komornik od razu zabiera rzeczy z domu?

Nasuwa się pytanie, jakież to są ważne przyczyny dla których komornik zająwszy ruchomość, od razu może zabrać ją dłużnikowi i oddać pod dozór komuś innemu. W Kodeksie postępowania cywilnego ani w innej ustawie nie wymieniono takich przyczyn. W doktrynie jednak za takie ważne przyczyny uznaje się brak zgody dłużnika na przyjęcie dozoru nad swoimi ruchomościami 😉 , niewłaściwe jak dotąd przechowywanie rzeczy, utrudnianie przez dłużnika ich zajęcia. Jeżeli żadna z takich przyczyn nie wystąpiła, to komornik nie ma prawa oddać zajętych ruchomości pod dozór innej osobie; brak jest podstaw do zmiany dozoru.

Przeczytaj też: Czy komornik może zabrać ubrania?

Poradziłem zatem temu dłużnikowi ażeby wniósł do sądu skargę na tę czynność komornika (nie na samo zajęcie ale na odebranie mu laptopa).

Inny (no chyba że to ten sam) komornik z kolei zabiera wynajętą ciężarówką meble dłużników gdzie też prawdopodobnie brak jest podstaw do zmiany dozoru nad tymi ruchomościami.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć meble?

Jaka może być prawdziwa przyczyna zabierania rzeczy przez komorników w takich przypadkach? Zapewne nastraszenie dłużnika aby zapłacił dług. Zarówno bowiem zlicytowanie dziesięcioletniego używanego laptopa jak i może nie nowszych używanych mebli jest w dzisiejszych czasach bardzo mało prawdopodobne o czym komornicy doskonale wiedzą. W sprawie laptopa zapewne wyartykułowana przez dłużnika lub jego partnerkę obawa o utratę ważnych plików tym bardziej zmotywowała komornika do zabrania laptopa.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć pralkę i lodówkę?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 stycznia, 2021

Komentarze do 'Oddanie ruchomości pod dozór przez komornika; zmiana dozoru'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dobrze wiedzieć. Zagęściło się w ostatnich latach komornikami, starzy zarabiali po 100, 200, 300 tysięcy a niektórzy młodzi nawet tylko 5 tysięcy z trudem wyciągają więc do bezprawia się posuwają.

  Telesfor

  23 sty 21 o 16:17

 2. Komornik napisze w odpowiedzi na skargę, że dłużnik utrudniał zajęcie i skarga oddalona, bo komu uwierzy sąd, przecież nie dłużnikowi tylko swojakowi – komornikowi.

  tako

  23 sty 21 o 18:31

 3. Zajęcie ruchomości jest obowiązkowo utrwalane urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk zgodnie z Art. 8091 kpc więc jeżeli na nagraniu dłużnik nie przeszkadza, to sprawa jest jasna, bo to nie dłużnik ma dowieść że nie utrudniał tylko komornik że dłużnik utrudniał.

  admin

  23 sty 21 o 23:17

 4. Uzasadnienie odebrania dozoru dłużnikowi w piśmie od komornika:

  “Podczas czynności dłużnik użył siły by nie dopuścić komornika do wejścia do lokalu. Ostatecznie czynności wykonano w asyście policji.”

  wierzyciel

  28 sty 21 o 10:22

Skomentuj