Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia ruchomości

4 komentarze

Pytanie: Jestem wierzycielem w egzekucji komorniczej, komornik zajął dłużnikowi samochód i wyznaczył termin licytacji. Rozważam przystąpienie do licytacji ale pod warunkiem, że mógłbym zapłacić za wylicytowanie samochodu moją egzekwowaną w tym postępowaniu należnością a nie że musiałbym wyłożyć osobno środki na zapłatę za samochód. Czy jest to dopuszczalnie prawnie?

Przeczytaj też: Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

Odpowiedź: Tak, jest to możliwe ale pod warunkiem, że jest Pan albo jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia samochodu wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji. Wówczas może Pan jako nabywca zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na poczet ceny nabycia samochodu (jak i każdej wylicytowanej ruchomości).

Przeczytaj też: Licytacja ruchomości – cena wywoławcza

Nie jestem jedynym wierzycielem egzekwującym, jak sprawdzić czy cena ze sprzedaży licytacyjnej samochodu wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, to znaczy wiem, że obok mnie jest jeszcze dwóch.

Taką informację może Pan uzyskać od komornika, najlepiej pisemnie a w zapytaniu wskazać cel dla którego potrzebna Panu taka informacja.

Przeczytaj też: Udzielenie wierzycielowi informacji o innych egzekucjach przeciwko jego dłużnikowi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy w przypadku nieruchomości jest tak samo tj. nie można jej przejąć na własność na poczet długu jeśli są inni wierzyciele?

  Jola

  21 kw. 23 o 20:44

 2. Jak chodzi o zaliczenie wierzytelności własnej nabywcy na poczet ceny nabycia nieruchomości, reguluje to art. 968 kpc:
  § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.
  § 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Wierzyciel wyraża zgodę w dokumencie z podpisem urzędowo poświadczonym albo do protokołu nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

  Mowa o wierzytelnościach które zostaną zaspokojone z planu podziału.

  admin

  21 kw. 23 o 21:52

 3. A jeśli jest to 1/6 nieruchomosci, wierzycieli 10, a tylko jeden wnioskuje o sprzedaż tej 1/6 to czy w przypadku chęci jej przejęcia po nieudanej egzekucji będzie musiał się „dzielić” z resztą?

  Adam

  22 kw. 23 o 07:36

 4. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wierzyciel może przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości i uczestniczyć w podziale sumy uzyskanej z licytacji.

  admin

  22 kw. 23 o 12:29

Skomentuj