Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Dłużnik sprzedał zajęte ruchomości

3 komentarze

Pytanie: Komornik na mój wniosek pojechał do dłużnika i zajął kilka ruchomości w tym telewizor oraz rower. Kiedy miało dojść do licytacji to okazało się, że telewizora i roweru nie ma. Dłużnik wskazał osobę z sąsiedztwa której to sprzedał, ta osoba potwierdziła, że kupiła te rzeczy ale powiedziała też, że nic nie wiedziała o żadnej egzekucji i w ogóle o tym, że dłużnik który jej to sprzedał ma długi. Czy komornik może odebrać te rzeczy tzn. telewizor i rower tej osobie? Czy dłużnikowi coś grozi za sprzedanie tych zajętych przez komornika rzeczy?

Przeczytaj też: Jak unieważnić licytację komorniczą ruchomości

Odpowiedź: Zgodnie z art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego zajęcie ruchomości przez komornika ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Jednakże jeżeli kupujący działał w dobrej wierze czyli jeżeli faktycznie nie wiedział o tym, że nabyta przez niego ruchomość jest zajęta przez komornika, to może żądać zwolnienia od egzekucji (w tym także w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego) przedmiotu którego stał się właścicielem a z której komornik wciąż chce prowadzić egzekucję. A zgodnie z art. 7 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że to nie nabywca musi udowodnić, że działał w dobrej wierze, lecz jemu trzeba udowodnić, że działał w złej.

Przeczytaj też: Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

Jak chodzi o dłużnika, który sprzedał zajęte ruchomości, to jeżeli sprzedaż przez niego tych ruchomości udaremniła całkowicie lub częściowo zaspokojenie wierzyciela, to doszło do popełnienia przez niego przestępstwa. Art. 300 § 2 Kodeksu karnego stanowi, że kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj też: Sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Dłużnik sprzedał zajęte ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. To z jednej strony na podstawie art. kpc wolno sprzedać zajętą ruchomość a z drugiej strony grozi za to odpowiedzialność karna?

  Dede

  8 sty 21 o 12:58

 2. No też mnie to dziwiło ale po namyślę doszedłem do wniosku, że sprzeczności brak a nawet przeciwnie, jest spójność pomiędzy przepisem kpc i kk. kpc: “rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy” – nie jest napisane, że dłużnik może sprzedać bez konsekwencji.

  Anonim

  7 mar 22 o 19:17

 3. Po prostu w wielu przypadkach nie da się zapobiec dokonaniu sprzedaży zajętej rzeczy przez dłużnika. Stąd ten przepis, że sprzedaż nie ma wpływu na dalszy bieg egzekucji z tej rzeczy czyli mimo zmiany właściciela.

  admin

  8 mar 22 o 07:08

Skomentuj