Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia

4 komentarze

Pytanie: Mam zabezpieczenie roszczenia którego sąd udzielił przed wszczęciem postępowania o zapłatę. Pozwany chce zawrzeć ugodę sądową. Czy jej zawarcie spowoduje upadek zabezpieczenia po miesiącu zgodnie z art. 7541 § 2 kpc?

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

Odpowiedź: Nie po miesiącu tylko od razu po prawomocnym umorzeniu postępowania czyli tydzień po zawarciu ugody sądowej. Ugoda sądowa nie jest orzeczeniem więc nie ma tu zastosowania przywołany przez Pana przepis 7541 § 2 kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Jak wspomniałem, zawarcie ugody sądowej skutkuje umorzeniem postępowania wobec czego stosuje się art. 744 § 1 kpc który stanowi, że w razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo UMORZENIA POSTĘPOWANIA, zabezpieczenie upada.

Przeczytaj też: Czy ugoda sądowa jest tytułem wykonawczym?

To co wpisać w ugodzie w której adwokat pozwanego proponuje rozłożenie spłaty na raty. Jest zabezpieczenie części roszczenia przez komornika na rachunku bankowym pozwanego. Nie chcę stracić tego zabezpieczenia, podejrzewam, że nic więcej nie uda się wyegzekwować.

W takiej sytuacji zawarłbym ugodę dopiero po spłacie równowartości zabezpieczenia plus koszty zabezpieczenia.

Przeczytaj też: Opłata za wykonanie zabezpieczenia przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lutego, 2023

Komentarze do 'Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli pozwany nie przystanie na spłatę tej pierwszej raty przed zawarciem ugody, to ja na będąc na jego miejscu nie zawarłbym ugody i niech sąd wyda wyrok na podstawie którego złoży do komornika wniosek o egzekucję, w tym z tego zabezpieczenia (nie upadnie jeżeli w ciągu miesiąca złoży wniosek egzekucyjny, zaznaczam: na podstawie wyroku a nie ugody, bo po zawarciu ugody zabezpieczenie od razu upada).

  szaman

  5 lut 23 o 18:23

 2. Tak jest.

  admin

  5 lut 23 o 18:27

 3. Czy w przypadku gdy zostanie umorzone postępowanie w sprawie wskutek zawarcia ugody które po 7 dniach uprawomocni się a zabezpieczenie roszczeń wykonane dotychczas przez komornika upadnie, to ja jako uprawniony strona sporu powód – muszę zapobiegawczo złożyć natychmiast wniosek do komornika o zaprzestanie dalszych czynności zabezpieczenia?
  Pytam dlatego, iż nie chciałbym ponosić jakichkolwiek kosztów jeśli takowe miałyby nastąpić w przypadku gdy nie zawnioskuję w stosownym czasie do komornika o zaprzestanie dalszych czynności zabezpieczenia roszczeń.

  Anonim

  10 lut 23 o 15:37

 4. Myślę, że z ostrożności należałoby tak zrobić. I nie chodzi tylko o koszty ale też o to, aby dłużnik nie zarzucił wierzycielowi działania na jego szkodę.

  admin

  10 lut 23 o 15:51

Skomentuj